Projekti

5370 Kunnolla töihin

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Kunnolla töihin
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.1.2015 - 31.12.2016
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus


Kunnolla töihin -hanke
kehittää työpajoilla tapahtuvaa sosiaalista kuntoutusta ja moniammatillista
yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on joustavien kuntoutuksellisten ratkaisujen
kehittäminen työvalmennuksessa, moniammatillisen tilannearviotyöskentelyn
kehittäminen työvalmennusympäristöissä sekä asiakkaiden osallisuuden ja
työelämään
palaamisen
vahvistaminen.


Toimintaa luodaan
liikkuvan, työpajoille jalkautuvan, moniammatillisen asiantuntijatiimin


arviointikäyntien ja
niiden yhteydessä toteutuvan moniammatillisen tilannearviotyöskentelyn avulla.
Liikkuvan asiantuntijaryhmän osallistuminen asiakkaan ohjaukseen tuo
perinteiseen työpajatoimintaan lisäarvoa vahvistamalla erityisten tuen
tarpeiden tunnistamista ja niihin vastaamista.


Uusia ratkaisuja
kehitetään vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville ryhmille, joiden sosiaalinen
osallisuus on uhattuna. Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet,
yli 30-vuotiaat työnhakijat. Työllistymisprosessin keskeytymisiä ja katkoksia
voidaan ehkäistä moniasiantuntijaisessa yhteistyössä syntyvillä, joustavilla
ratkaisuilla,
joissa yhdistetään
työvoima-, sosiaali- ja terveyspalveluita uusilla tavoilla osaksi
työvalmennusprosessia. Palveluiden integrointi ja helpompi hyödynnettävyys on
yksi merkittävimpiä kehittämiskohteita asiakkaiden kuntoutumis- ja
työllistämistoimenpiteissä.


Moniammatillisessa
tilannearviointityöskentelyssä asiakkaan osallisuus vahvistuu; asiakkaan
tarpeista syntyy monipuolinen ymmärrys, joka luo mahdollisuuden uudenlaisiin
ratkaisuihin työpajaympäristöissä ja kuntoutumisen verkostoissa. Täten
asiakkaan oikea-aikainen ohjaus ja toimenpiteiden osuvuus tarkentuu ja siten
myös työllistymisen edellytykset paranevat.


Sovatek-säätiön ja
Jyväskylän Katulähetyksen työllistämistoiminnassa kehitetään työpajojen
ohjaustyötä ja moniammatillisen liikkuvan asiantuntijatiimin työtä.
Sovatek-säätiön asiantuntijat menevät asiakkaiden tarpeen mukaan työpajoille
havainnoimaan asiakkaan selviytymistä työympäristössä. Havainnoinnin ja
harkinnan avulla asiantuntijat
tukevat työpajan
valmentajia ja asiakkaita ratkaisujen löytämisessä asiakkaiden työ- ja
toimintakyvyn kuntoutumiseen ja paluuseen työelämään.


Työllistämistoimenpiteissä
olevilla asiakkailla on mahdollisuus osallistua hankkeeseen ja arviointiin
hankkeen eri vaiheissa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on hankkeessa mukana
järjestämässä sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvää koulutusta ja soveltamassa
moniammatillisen tilannearviotyöskentelyn mallia asiantuntijatyöryhmän,
työpajan valmentajien ja asiakkaiden väliseen keskusteluun. Jamk:n vastuulla on
myös verkostoyhteistyö muiden sosiaali- ja terveyspalveluita kehittävien projektien
kanssa. Näin tuetaan uusien toimintatapojen ja moniammatillisen palvelun
jalkauttamista uuteen
SOTE-palvelujärjestelmään
ja työllisyyspalveluihin.


Kunnolla töihin -hanke
on Sovatek-säätiön hallinnoima yhteistyöhanke. Hankkeen osatoteuttajia ovat Jyväskylän
Katulähetys ry ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu oy.


Lisätietoja: Taina Era, projektiasiantuntija, 0400 509 662, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tuija Ketola, sosiaalialan lehtori, 040 834 5875, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu