Projekti

5369 Työnuoli - Työtä nuorille liikuntaseuroissa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
TYÖNUOLI
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.1.2015 - 31.12.2016
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

TYÖNUOLI. Työtä liikuntaseuroissa - päätavoitteena on lisätä keskisuomalaisten liikuntaseurojen työnantajaosaamista sekä kiinnostusta tarjota työtä ja työpaikkoja. Tämä päätavoite jakautuu seuraaviin alatavoitteisiin: 

1. Mukana olevat liikuntaseurojen toiminnanjohtajat ja toimihenkilöt tunnistavat erilaisia työtehtäviä liikuntaseuroista. 

2. Mukana olevat liikuntaseurat kehittävät tätä kautta toimintaansa taloudellisesti kestävämpään suuntaan. 

3. Hankkeessa syntyy innovatiivisia toimintamalleja ja sovelluksia nuorten ja ikääntyneiden työllistämiseksi liikuntaseuroissa. 

4. Hankkeessa saatua uutta tietoa ja kokemuksia levitetään mm. julkaisun ja seminaarien avulla. 

5. Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyö liikuntaseurojen kanssa lisääntyy ja tiivistyy sekä kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden eritysosaaminen otetaan liikuntaseurojen käyttöön.

6. Keski-Suomen Liikunta ry luo liikuntaseurojen työllistämispalvelun tietopankin omaan käyttöönsä, jonka avulla tämä toiminta lisääntyy pysyvästi.

Toteutuksen aikana järjestetään keskisuomalaisien liikuntaseurojen avainhenkilöille koulutusta ja työpajoja, joilla lisätään avainhenkilöiden osaamista työllisyys- ja työnantaja-asioista sekä kehitetään uudenlaisia ratkaisuja liikuntaseurojen mahdollisuuksiin tarjota työpaikkoja ja uudistaa toimintatapojaan. Samalla tuetaan liikuntaseuroja tunnistamaan uusia työtehtäviä seuratoiminnasta ja lisäämään yhteistyötään TE-hallinnon kanssa kiinnittämältä huomiota nuorten ja toisaalta ikääntyneiden työllisyyttä edistäviin uusiin ratkaisuihin. Hankkeen järjestämissä seminaareissa jaetaan uusinta tietoa ja kokemuksia työnantajana toimimisesta sekä palvelun tuottajan roolista. Toimenpiteiden myötä keskisuomalaisten liikuntaseurojen yhteistyö ja verkostot tiivistyvät.

Tuloksena liikuntaseuroihin syntyy lisää osaamista työllistämiseen liittyen. Hanke tukee liikuntaseurojen innovatiivisia toimintamallien käynnistämistä ja palvelutoimintaa, jotka lisää työllistämisen jatkuvuutta. Näin nuorille avautuu työelämässä arvokkaita ensimmäisiä työpaikkoja ja toisaalta ikääntyneille tarjoutuu mahdollisuuksia osallistua työelämään. Hanke edistää keskisuomalaisten liikuntaseurojen avaintoimijoiden verkottumista ja mahdollistaa seurojen kesken työllistämiseen liittyviä yhteistyömuotoja. Yksi konkreettinen tulos on myös liikuntaseurojen työllistämistietopankki, joka helpottaa jatkossa työllistämistoimintaa. 

Lisätietoja: Petri Jussila, projektipäällikkö, 040 542 0685, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu