Projekti

5368 OHOI-Osaamista vuorohoitoon

Rahoitusohjelma

Lyhenne
OHOI
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.1.2015 - 31.12.2016
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

'OHOI - Osaamista vuorohoitoon' tarkoituksena on parantaa ja lisätä vuoropäivähoidon työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia, parantaa työn laatua vuorohoidossa sekä parantaa vuorohoidon palvelujärjestelmän toimivuutta Keski-Suomessa. Tätä kautta parannetaan tuottavuutta ja tuloksellisuutta vuorohoidossa. Jyväskylän yliopiston kanssa toteutettavassa projektissa kehitetään vuorohoidon vertaisoppimista, pedagogista osaamista ja toiminnan organisointia sekä lisätään tietoisuutta vuorotyön ja perheen yhteensovittamisen tematiikasta. Samalla vahvistetaan naisvaltaisen, matalapalkkaisen varhaiskasvatusalan osaamista.

Lähtökohtana ovat työelämän muutokset; yli puolet suomalaisista työssäkäyvistä työskentelee myös iltaisin, öisin tai viikonloppuisin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK:n) ja Jyväskylän yliopiston (JY:n) toteuttama Perheet 24/7 -hanke osoitti, että vuorotyötä tekevien työssä käymisen esteiden vähentämiseksi tarvitaan päivähoitopalvelujen, erityisesti vuorohoidon, kehittämistä huomioiden 24/7-talouden tarpeet.

Projektissa toteutetaan erityisesti vuorohoidon tarpeisiin kohdentuva koulutuskokonaisuus, järjestetään seminaareja sekä otetaan käyttöön vuorohoidon työntekijöille verkko-portaali vertaisoppimiseen ja verkostoitumiseen. Lisäksi kehitetään Keski-Suomen kuntien varhaiskasvatuksesta vastaavien yhteistyönä kustannustehokkaita toimintatapoja vuorohoitopalvelun tuottamiseen ja työn organisointiin vuorohoidossa. Toiminta tapahtuu olemassa olevan, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen organisoiman, varhaiskasvatuksen vastaavien verkoston kautta. Pyrkimyksenä on tehostaa erikokoisten kuntien omaa vuorohoidon palvelun tuottamista sekä löytää myös ratkaisuja kuntarajat ylittävään vuorohoitopalvelujen tuottamiseen. Työn organisointia vuorohoitoyksiköissä kehitetään tavoitteena parempi työn tekemisen autonomia ja ennakoitavuus.

Lisätietoja: Ulla Teppo, projektipäällikkö, 050 572 2779, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu