Projekti

5367 SERPA - nuorten työllisyyden edistäminen osallistavalla kokeilukulttuurilla

Rahoitusohjelma

Lyhenne
SERPA
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.1.2015 - 31.12.2016
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

SERPA - nuorten työllisyyden edistäminen osallistavalla kokeilukulttuurilla hankkeen tarkoituksena on osallistaa keskisuomaisia nuoria ratkaisemaan koulutukseen ja työllistymiseen liittyviä ongelmia itse ja tukea näin nuoria opiskeluiden sekä työelämän suuntaan. Noin puolen vuoden pilottijaksojen aikana nuoret perehtyvät osallistaviin ja ketteriin menetelmiin. Tärkeää on mahdollistaa nuorien pilottitoiminta, pilottien projektipäälliköt sitten tunnistavat ryhmänsä toiminnasta toimivia osioita ja toisaalta myös epäkohtia. Tuloksena on nuorten omaehtoisen toiminatamallin kuvaus. Pilottiryhmien tavoitteellisen toiminnan aikana nuorilla syventyy osaaminen työelämässä välttämättömistä taidoista, kuten kykyyn työskennellä joustavasti ryhmässä, viestinnän erilaisiin tapoihin sekä vastuulliseen tehtävien delegointiin. Nuoret myös tutustuvat osallistavien menetelmien kautta yrittäjyyteen ja innovointiin, ongelmien määrittämisen, ongelmanratkaisun ja suunnitelmien noudattamisen myötä. Pilottien aikaisten tapaamisien ja vierailujen myötä nuorille syntyy uusia verkostoja ja rohkeutta toteututtaa omia unelmiaan.

Nuorten toteuttamien pilottien on ennakoitu synnyttävän uudenlaisia asiakaslähtöisiä ratkaisuja sekä erityistä lisäarvoa olemassa oleviin koulutus- ja työllisyyspalveluihin sekä toimintamalleihin heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistämiseksi. Pilottien myötä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välillisesti, sillä etenkin yrittäjyyden ja yritysideoiden tukeminen on jo suunnitelmavaiheessa tunnistettu. Nuoria ja heidän ideoitaan tullaan ohjaamaan olemassa olevien organisaatioiden palveluiden pariin. 

Lisätietoja: Janne Laitinen, projektipäällikkö, 0400 976 751, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu