Projekti

4 GEE - Modernit virtuaaliset 3D-oppimisympäristöt ja älypuhelimet opettajankoulutuksessa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
4 GEE
Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.3.2011 - 31.12.2013
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Jyväskylän ammattillisen opettajakorkeakoulun (AOKK) ja koko Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) toimintaympäristö muuttuu. Näihin muutoksiin liittyen virtuaalisen oppimisympäristön uudistaminen on osa alueellisten innovaatioympäristöjen ja -palveluiden kehittämistä. Uudistunut virtuaalinen oppimisympäristö vaikuttaa myönteisesti kilpaillun rahoituksen saamiseen alueella tapahtuvaan TKI-toimintaan sekä alueen yritysten koulutuspalveluiden saatavuuteen. Se myös vahvistaa edellytyksiä laadukkaalle ja kustannustehokkaalle sekä opiskelijoita ja koulutuspalveluiden asiakkaita kiinnostavalle koulutuspalvelutarjonnalle.

Oppimisympäristöä uudistetaan mukauttamalla sitä vastaamaan paremmin koulutuspalveluiden asiakkaiden tarpeita ja hankkimalla opetusteknologiaa. Tavoitteena on, että asiakkaille voidaan tarjota entistä joustavampia, monimuotoisempia ja laadukkaampia koulutusten toteuttamistapoja.

Projektin myötä

  • opetushenkilöstöllä on valmiudet käyttää koulutukseen soveltuvaksi kehitettyä virtuaalista 3D-ympäristöä koulutuspalveluissa,
  • älypuhelinten ja niiden sovellusten hyödyntämiseen oppimisprosessissa on löydetty hyviä käytänteitä,
  • digitaalisten sisältöjen tuottamiseen virtuaalisiin oppimisympäristöihin ja yhteistyöhön kaupallisten sisällön tuottajien kanssa on kehitetty mallit sekä
  • on löydetty yksilöllisen oppimisen mahdollistavia ja sitä tukevia teknologisia ja menetelmällisiä ratkaisuja.

Projektin tulokset levitetään oppimisympäristöjen hyödyntäjille ja kehittäjille Suomessa.

Lisätietoja
Jukka Koskiniemi, projektipäällikkö, 040 746 2975, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu