Tutkinto-opiskelija

Osaamisen arviointi

Arviointiperusteet

Osaamisen arvioinnin lähtökohdat

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa osaamisen arviointi perustuu European Qualification Framework (EQF) mukaisiin osaamisen tasokuvauksiin. EQF määrittelee, millaista osaamista eurooppalaisen korkeakoulututkinnon suorittaneella henkilöllä on. EQF mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja tutkintorakenteiden joustavuuden Euroopan korkeakoulualueella.

Ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 6 ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon taso on 7. Löydät lisää tietoa tutkintojen tasoista Eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä (pdf, Opetushallitus).

Opintojakson arviointi

Opintojaksolla saavutettu osaaminen arvioidaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointi tehdään opintojaksokuvauksessa määritellyllä arviointiasteikolla, joka voi olla viisiportainen:

 • 5 (erinomainen)
 • 4 (kiitettävä)
 • 3 (hyvä)
 • 2 (tyydyttävä)
 • 1 (välttävä)
 • 0 (hylätty)

tai opintojakso on hyväksytty ilman arvosanaa (H).

Opintojakson suoritus on 0 (hylätty), mikäli et saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja tavoitteita. Samaa arviointiasteikkoa käytetään myös uusintasuorituksissa. Sinulla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita on sovellettu sinuun. Hylätyn arvioinnin saatuasi sinulla on oikeus kahteen uusintakertaan opintojakson toteutuskuvauksessa määritellyllä tavalla. Sinulla on myös oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa yhden kerran sopimalla siitä opintojakson vastuuopettajan kanssa. Arvosanaa voi korottaa opintojakson päättymisen jälkeen seuraavan lukukauden loppuun mennessä sopimalla uusimisesta opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Suoritukset kirjataan opintosuoritusrekisteriin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson ilmoitetusta päättymisajankohdasta ja aina ennen lukuvuoden päättymistä. Hyväksyttyjä opintosuorituksia ei poisteta opintosuoritusrekisteristä.

Jos olet tyytymätön osaamisesi arviointiin, voit hakea arvioinnin oikaisua. Tutustu arvioinnin oikaisumenettelyyn tutkintosäännöstä. Arvioinnin oikaisupyyntöön liittyvät lomakkeet löytyvät Sähköinen asiointi -sivulta kohdasta Sähköiset hakemukset ja lomakkeet.

Tutkintolautakunta

Jamkissa on ammattikorkeakoululain (932/2014 19 §) mukainen tutkintolautakunta, joka käsittelee opintosuoritusten oikaisupyyntöjä. Jamkin hallitus on nimittänyt 1.1.2022 - 31.12.2023 väliseksi ajaksi tutkintolautakunnan, johon kuuluvat seuraavat jäsenet:

 • Marjukka Nuutinen (Teknologia), puheenjohtaja
  • Jari Hautamäki (Teknologia), varapuheenjohtaja
 • Hannu Juntunen, (Liiketoimintayksikkö), varsinainen jäsen
  • Elina Vaara (Liiketoimintayksikkö), varajäsen
 • Salla Grommi (Hyvinvointiyksikkö), varsinainen jäsen
  • Aila Pikkarainen (Hyvinvointiyksikkö), varajäsen
 • Niklas Sillander, opiskelija, varsinainen jäsen
 • Tiina Kangaspunta, tutkintolautakunnan sihteeri
  • Kristiina Korhonen, varalla