Tutkinto-opiskelija

Opiskeluoikeus

Opiskelun tavoitteellinen suorittamisaika ja opiskeluoikeusaika

Tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteellinen suorittamisaika ja opiskeluoikeusaika määräytyvät tutkinto-ohjelman laajuuden mukaan seuraavasti:

  • Laajuus 60 op: Tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta ja opiskeluoikeusaika 3 vuotta.
  • Laajuus 90 op: Tavoitteellinen suorittamisaika on 3 vuotta ja opiskeluoikeusaika 4 vuotta.
  • Laajuus 210 op: Tavoitteellinen suorittamisaika 3,5 vuotta ja opiskeluoikeusaika 4,5 vuotta.
  • Laajuus 240 op: Tavoitteellinen suorittamisaika 4 vuotta ja opiskeluoikeusaika 5 vuotta.
  • Laajuus 270 op: Tavoitteellinen suorittamisaika 4,5 vuotta ja opiskeluaika 5,5 vuotta.

Mikäli et valmistu tavoitteellisessa suorittamisajassa, sinulla on oikeus jatkaa opintojasi vuodella ilman erillistä hakemusta.

Opiskeluoikeutesi päättyy, jos et suorita tutkintoa opiskeluoikeusaikana. Opiskelijapalveluiden päällikkö voi hakemuksesta, perustellusta syystä myöntää lisäaikaa enintään kaksi lukukautta.

Opintojen tavoitteellinen suorittamisaika ja opiskeluoikeusaika päättyvät joko 31.7. tai 31.12. Tarkista Pepistä omat päivämääräsi.

Lisätietoja tutkintosäännöstä