Tutkinto-opiskelija

Opiskeluoikeus

Opiskelun tavoitteellinen suorittamisaika ja opiskeluoikeusaika

Tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteellinen suorittamisaika ja opiskeluoikeusaika määräytyvät tutkinto-ohjelman laajuuden mukaan seuraavasti:

 • Laajuus 60 op: Tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta ja opiskeluoikeusaika 3 vuotta.
 • Laajuus 90 op: Tavoitteellinen suorittamisaika on 3 vuotta ja opiskeluoikeusaika 4 vuotta.
 • Laajuus 210 op: Tavoitteellinen suorittamisaika 3,5 vuotta ja opiskeluoikeusaika 4,5 vuotta.
 • Laajuus 240 op: Tavoitteellinen suorittamisaika 4 vuotta ja opiskeluoikeusaika 5 vuotta.
 • Laajuus 270 op: Tavoitteellinen suorittamisaika 4,5 vuotta ja opiskeluaika 5,5 vuotta.

Mikäli et valmistu tavoitteellisessa suorittamisajassa, sinulla on oikeus jatkaa opintojasi vuodella ilman erillistä hakemusta.

Opiskeluoikeutesi päättyy, jos et suorita tutkintoa opiskeluoikeusaikana. Opiskelijapalveluiden päällikkö voi hakemuksesta, perustellusta syystä myöntää lisäaikaa enintään kaksi lukukautta.

Opintojen tavoitteellinen suorittamisaika ja opiskeluoikeusaika päättyvät joko 31.7. tai 31.12. Tarkista Pepistä omat päivämääräsi.

Opiskeluoikeusaika päättymässä, saanko lisäaikaa?

Jos et saa tutkintoasi valmiiksi opiskeluoikeusaikana, voit hakea harkinnanvaraista lisäaikaa, jonka voit saada enintään kaksi kertaa. Ensimmäisen lisäajan voit saada joko lukukaudeksi tai kahdeksi riippuen jäljellä olevien opintojen määrästä. Seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

 1. AMK-opintoja jäljellä enintään 60 op, YAMK-opintoja 30 op
 2. sinulla on esittää tavoitteellinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi
 3. valmistuminen lisäajalla realistista.

Lisäaikaa ei myönnetä, mikäli sinulla on jo tutkintoon kuuluvat opinnot suoritettuna.

Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen

Lisäaikaa sinun on haettava silloin, kun opiskeluoikeusaikaa on vielä jäljellä. Mikäli opiskeluoikeusaikasi päättyy 31.7., lisäaikaa on haettava 31.5. mennessä. Mikäli opiskeluoikeusaikasi päättyy 31.12., lisäaikaa on haettava 30.11. mennessä. Katso lisätietoja hakumenettelystä Elmo-intrasta. Hakemuksen käsittelystä peritään valtioneuvoston asetuksen 1440/2014 mukainen 50 euron maksu.

Liitä hakemukseen opettajatutorin tai koulutusvastaavan hyväksymä päivitetty opiskelusuunnitelma.

Opiskelu lisäajalla

Lisäajalla sinun tulee sitoutua opintoihin ja säännöllisiin tapaamisiin opintojen ohjauksesta vastaavan henkilön kanssa. Lisäajalla et voi ilmoittautua poissaolevaksi.

Uusi lisäaika

Jos myönnetty lisäaika ei riitä tutkinnon loppuun suorittamiseen, voit hakea toista lisäaikaa seuraavista syistä:

 • olet suorittanut opintoja aiemmalla lisäajalla. Tässä vaiheessa suorittamatta voi olla enintään 15 op.
 • oma tai lähiomaisen sairaus tai poikkeuksellisen vaikea elämäntilanne
 • merkittävät luottamustoimet, ansiokas tieteellinen tai taiteellinen toiminta sekä huippu-urheilu

Perustelut tulee todistaa luotettavilla dokumenteilla. Jos toimitat lääkärintodistuksen, siinä tulee todeta opiskelijan heikentynyt opiskelukyky.

Mikäli et saa tutkintoasi valmiiksi toisellakaan lisäajalla, kolmas lisäaika ei ole enää mahdollista. Sinut ohjataan suorittamaan puuttuvia opintoja avoimeen ammattikorkeakouluun ja hakemaan uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta siinä vaiheessa, kun opintojen loppuun saattaminen on sinulla mahdollista.

Milloin menetän opiskeluoikeuden?

Läsnä- tai poissaoloilmoituksen laiminlyönti tai tutkinnon suorittamatta jättäminen opiskeluoikeusajan kuluessa johtavat opiskeluoikeuden menettämiseen.

Saanko opiskeluoikeuden takaisin?

Jos olet laiminlyönyt läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen, voit hakea oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Hakemuslomakkeen (lomake löytyy Sähköinen asiointi -sivulta) toisella sivulla on lisätietoa hakumenettelystä. Hakemuksen käsittelystä sinulta peritään valtioneuvoston asetuksen 1440/2014 mukainen 50 euron maksu.

Liitä hakemukseen opettajatutorin tai koulutusvastaavan hyväksymä päivitetty opiskelusuunnitelma (lomake löytyy Sähköinen asiointi -sivulta).

Opiskeluoikeus voidaan myöntää uudelleen pääsääntöisesti seuraavan lukukauden alusta, mutta mikäli sinulla on esittää riittävät perustelut ja sitä tukevat dokumentit, opiskeluoikeus voidaan myöntää välittömästi, kuitenkin ennen seuraavaa opiskelijamäärien tilastointipäivää 20.9. ja 20.1. Opiskeluoikeutta myönnettäessä huomioidaan aiemmat läsnä- ja poissaololukukautesi.

Lisätietoja tutkintosäännöstä