Avoimen opiskelija

Opiskeluvalmiudet ja opintojen suunnittelu

Mitä osaamista minulla pitää olla ennalta opiskellakseni avoimessa? Paljonko opintoihin menee aikaa? Miten opintoihin kannattaa varautua?

Tarvittavat opiskeluvalmiudet

Pohjatietovaatimukset

Tutustu edeltävän osaamisen vaatimuksiin kunkin opintojakson tai -kokonaisuuden kuvauksissa. Avoimen opintoihin ei ole periaatteessa pohjakoulutusvaatimuksia, mutta huomioi seuraavat:

 • Opintojaksoissa voi olla edeltävän osaamisen vaatimuksia. Osaaminen voi olla hankittu koulutuksessa tai muutoin.
 • YAMK-opintojen pohjalla tulisi olla AMK-tutkinto tai vastaava osaaminen.
 • Sinulla tulee olla tarvittavat opiskeluvalmiudet ammattikorkeakouluopintoihin.

Korkeakouluvalmiudet

Korkeakouluopinnot edellyttävät opiskelijalta:

 • itseohjautuvuutta
 • omien tavoitteiden määrittelyä ja tavoitesuuntautuneisuutta
 • itsensä johtamisen kykyä
 • kriittistä informaatioluku- ja tiedonhankintataitoa
 • reflektio-/itsearviointitaitoa
 • sujuvan kirjoittamisen taitoa
 • esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja
 • verkostoitumistaitoja

Opinnoista riippuen taidot painottuvat eri tavalla.

Sosiaali- ja terveysalan edellytykset

Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa sinulla tulee olla sellainen terveys ja toimintakyky, mikä ei ole esteenä alan opiskelulle. Ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen opiskelijoilta, joiden opinnot edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Kielitaito

Sinulla tulee olla riittävä kielitaito kunkin opintojakson opetuskielellä (keskimäärin B2-C1). Huomioithan, että suomenkielisellä opintojaksolla voidaan käyttää englanninkielistä materiaalia. Myös kieliopintoihin on määritelty vaadittu lähtötaso. Voit itse arvioida omaa kielitaitoasi yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen avulla.

Tietotekniikka

Opintojen aikana sinulla tulee lisäksi olla käytettävissäsi tietokone verkkoyhteyksillä sekä perustaidot käyttää tietojärjestelmiä (tietokoneen käyttö, tekstinkäsittely, sähköposti, sähköinen asiointi).

Treenaa opiskeluvalmiuksiasi

Opintojen suunnittelu

1.

Mieti tavoitteesi
Ennen opintojen alkua pohdi, mitä tavoitteita sinulla on opinnoille: mihin tähtäät, mitä haluat oppia, miksi opiskelet? Kirjaa ajatuksiasi ylös. Tavoitteiden selkiydyttyä osaat tehdä helpommin valinnat, mitä ja miten opiskelet.

2.

Varaa aikaa
Opiskelu vaatii sitoutumista ja aikaa. Punnitse, miten saat järjestettyä tilaa opiskelulle. Nyrkkisääntö: 1 opintopiste (op) vastaa suunnilleen 27 tuntia opiskelijan työtä. Opintojen suunnittelussa olennaista on kalenterin hallinta - ennakoi tulevia tehtäviä ja varaa tietty aika opiskelulle.

3.

Opiskele eri tavoin
Opiskelu ammattikorkeakoulussa on käytännönläheistä - opinnoissa on tarkoitus saada teoreettista pohjaa, mutta myös vahvaa käytännön osaamista. Avoimessa voidaan opiskella sekä lähitapaamisissa että verkossa. Opintoihin voi sisältyä itsenäistä työskentelyä, luentoja ja/tai ryhmätyötä. Opiskelu on kirjoittamista, lukemista ja keskustelua mutta myös tekemistä.
Opintojaksot olivat kaikki hyvin mielenkiintoisia ja oli erittäin ihana huomata miten mukavaa opiskelu on. Opettajat olivat ammattilaisia työssään! - Opiskelijapalaute