Avoimen opiskelija

Opiskeluvalmiudet ja opintojen suunnittelu

Mitä osaamista minulla pitää olla ennalta opiskellakseni avoimessa? Paljonko opintoihin menee aikaa? Miten opintoihin kannattaa varautua?

Tarvittavat opiskeluvalmiudet

Pohjatietovaatimukset

Tutustu edeltävän osaamisen vaatimuksiin kunkin opintojakson tai -kokonaisuuden kuvauksissa. Avoimen opintoihin ei ole periaatteessa pohjakoulutusvaatimuksia, mutta huomioi seuraavat:

  • Opintojaksoissa voi olla edeltävän osaamisen vaatimuksia. Osaaminen voi olla hankittu koulutuksessa tai muutoin.
  • YAMK-opintojen pohjalla tulisi olla AMK-tutkinto tai vastaava osaaminen.
  • Sinulla tulee olla tarvittavat opiskeluvalmiudet ammattikorkeakouluopintoihin.

Treenaa opiskeluvalmiuksiasi

Opintojen suunnittelu

1.

Mieti tavoitteesi
Ennen opintojen alkua pohdi, mitä tavoitteita sinulla on opinnoille: mihin tähtäät, mitä haluat oppia, miksi opiskelet? Kirjaa ajatuksiasi ylös. Tavoitteiden selkiydyttyä osaat tehdä helpommin valinnat, mitä ja miten opiskelet.

2.

Varaa aikaa
Opiskelu vaatii sitoutumista ja aikaa. Punnitse, miten saat järjestettyä tilaa opiskelulle. Nyrkkisääntö: 1 opintopiste (op) vastaa suunnilleen 27 tuntia opiskelijan työtä. Opintojen suunnittelussa olennaista on kalenterin hallinta - ennakoi tulevia tehtäviä ja varaa tietty aika opiskelulle.

3.

Opiskele eri tavoin
Opiskelu ammattikorkeakoulussa on käytännönläheistä - opinnoissa on tarkoitus saada teoreettista pohjaa, mutta myös vahvaa käytännön osaamista. Avoimessa voidaan opiskella sekä lähitapaamisissa että verkossa. Opintoihin voi sisältyä itsenäistä työskentelyä, luentoja ja/tai ryhmätyötä. Opiskelu on kirjoittamista, lukemista ja keskustelua mutta myös tekemistä.
Opintojaksot olivat kaikki hyvin mielenkiintoisia ja oli erittäin ihana huomata miten mukavaa opiskelu on. Opettajat olivat ammattilaisia työssään! - Opiskelijapalaute