JOTPA-toteutus: Musiikin digitaaliset liiketoimintaympäristöt ja yrittäjyys 15 op -koulutus

Musiikin digitaaliset liiketoimintaympäristöt

Koulutuskokonaisuus lisää osallistujien musiikin digitaaliseen toimintaympäristöön ja siinä toimimiseen liittyviä työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Koulutuksen avulla opitaan hahmottamaan erilaisia musiikillisen liiketoiminnan tulovirtoja ja liiketoimintamahdollisuuksia, sekä tunnistamaan omaan osaamiseensa liittyvän potentiaalin alan monimuotoisessa ympäristössä. Lisäksi koulutus vahvistaa digiläsnäoloon, -tuotteistamiseen, -markkinointiin ja brändäykseen liittyviä yrittäjyyden taitoja, AV-tuotantoon liittyvää osaamista sekä immateriaalioikeuksiin liittyvää tietoutta.

Koulutuksen kohderyhmää ovat musiikin alan työssäolevat tai työelämän ulkopuolella olevat ammattilaiset.

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.
Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Koulutushanke toteutetaan yhteistoteutuksena Gradian kanssa.

Lue lisää

Kysy lisää

Sanna Peltola

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405607927