Esteettömyys vaihdoissa

Ulkomaille vaihtoon voi lähteä vammasta, sairaudesta tai muusta esteestä huolimatta.

Esteettömyys- ja osallisuustuki on tarkoitettu liikkuvuusohjelmiin osallistuville henkilölle, joilla on erityistarpeita ja jotka tarvitsevat lisätukea vaihtonsa toteuttamiseksi.

Kenelle tuki on tarkoitettu?

Vaihtoon lähtevä tai saapuva opiskelija tai korkeakoulun henkilökuntaan kuuluva voi tarvita esteettömyyspalveluita vamman, sairauden tai esimerkiksi oppimisvaikeuden takia. Yksilöllisten järjestelyjen tarkoituksena on tukea vaihtoon lähtijän opiskelua ja arjen sujumista: asumista, liikkumista, vapaa-ajan osallistumismahdollisuuksia, terveyttä ja hyvinvointia. Tuen tarve ja laatu vaihtelevat yksilöllisesti, samoin myös ratkaisut.

Esteettömyystukea voi hakea
•    opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon
•    opettaja- tai asiantuntijavaihtoon
•    intensiivikursseille
•    verkostotapaamisiin

Tukea on mahdollista hakea Erasmus+ -, Nordplus-, Aasia-, north2north- ja TFK-ohjelmissa.

TFK-, Nordplus- ja Aasia-ohjelmissa sekä vaihtoon lähtevien että vaihtoihin saapuvien opiskelijoiden, opettajien ja asiantuntijoiden tukihakemukset toimitetaan Opetushallitukseen suomalaisen partnerikorkeakoulun toimesta. Jamk vastaa hakemusten toimittamisesta Opetushallitukseen sekä saapuvien että lähtevien osalta.

Erasmus+ -ohjelmassa vain Jamkista vaihtoon lähtevät opiskelijat, opettajat tai asiantuntijat hakevat esteettömyystukea Opetushallituksesta Jamkin kautta. Jamkiin saapuvat Erasmus+ -opiskelijat, opettajat ja asiantuntijat hakevat tukea omasta kotikorkeakoulustaan tai asuinmaansa kansallisesta Erasmus+ -toimistosta. Poikkeus on Erasmus+ globaali liikkuvuus, jonka puitteissa myös saapuvien tuki anotaan Opetushallituksesta.

Miten tukea haetaan?

Tuen selvittäminen ja järjestäminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, viimeistään 6 kuukautta ennen lähtöä. Tiedonhankinta ja erityisjärjestelyiden varmistaminen vaihtokohteessa voivat viedä aikaa.

Erityistarpeita omaavat opiskelijat hakevat vaihtoon Jamkin hakuaikoina ja hakuprosessin mukaisesti.
• Jamkiin saapuvat vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijat löytävät hakuaikataulut ja hakuprosessin Exchange and Double Degree Student-sivustolta.
• Jamkista vaihtoon lähtevät vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijat löytävät hakuaikataulut ja hakuprosessin opiskelijaintran osiosta Kansainvälistyminen opiskelussa (kirjautuminen jamk-tunnuksilla).
• Korkeakoulun henkilökuntaan kuuluvat ottavat yhteyttä Jamkin kansainvälistymispalveluihin suunnitellessaan osallistumista opettaja- tai asiantuntijavaihtoon yllämainituissa ohjelmissa.

On tärkeää, että vaihtoon lähtevä tai saapuva ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä myös Jamkin kansainvälistymispalveluihin koskien esteettömyyttä ja sitä koskevia erityisjärjestelyitä.

Varsinaista esteettömyystukea haetaan jatkuvalla hakuajalla erillisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeessa opiskelija, opettaja tai asiantuntija täyttää oman osuutensa ja Jamk oman osuutensa. Täytetty hakulomake toimitetaan Jamkin kansainvälistymispalveluihin.

Kansainvälistymispalveluista hakemus toimitetaan Opetushallitukseen, joka käsittelee hakemukset tapauskohtaisesti ja tekee päätöksen esteettömyystuesta. Opetushallitus myöntää tuen Jamkille, joka vastaa tuen maksamisesta hakijalle.

Tarkistuslista apuna

Opetushallitus on yhteistyössä Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa (ESOK) -verkoston kanssa koonnut tarkistuslistan esteettömyystukea tarvitseville.

Vaihtoon lähtevä tai saapuva on avainasemassa oman tarpeensa esille tuomisessa koskien esteettömyyttä ja sitä koskevia järjestelyitä.

Listassa esitetyt asiat ovat suosituksia, korkeakoulut ja vaihdon osapuolet voivat käyttää ja muokata listaa omien tarpeidensa mukaan. 

Löydät tarkistuslistan, hakulomakkeet sekä opiskelijatarinoita Opetushallituksen nettisivuilta.

Lisätietoa kansainvälistymisen eri vaihtoehdoista

Olitpa sitten Jamkiin opiskelijaksi hakeutumista suunnitteleva tai meillä jo opiskeleva, löydät lisätietoa kansainvälistymisen eri mahdollisuuksista "Kansainvälisyys opinnoissa"-osiosta. Nykyisille tutkinto-opiskelijoille tarkemmat ohjeet ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan hakemisesta löytyvät opiskelijaintrasta.

Henkilöstö voi lukea lisätietoa Erasmus-liikkuvuudesta ja ulkomaille työtehtäviin hakeutumisesta henkilöstöintrasta.