Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Ryhmä opiskelijoita kasvosalissa

Yksilölliset järjestelyt valtakunnallisessa AMK-valintakokeessa

Alla olevat ohjeet koskevat yksilöllisten järjestelyjen hakemista hakiessasi suomenkieliseen AMK-tutkinto-ohjelmaan, jolla on käytössä valintatapana ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe (AMK-valintakoe).

Mikäli tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tai tekninen apuväline), tulee sinun täyttää yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Yksilöllisiä järjestelyjä haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemukset jätetään siihen ammattikorkeakouluun, jonne olet ilmoittautunut tekemään valintakokeen. Jamkilla on käytössä sähköinen lomake yksilöllisten järjestelyiden hakemista varten. 

Huomaathan, että mikäli olet hakenut Jamkiin, mutta ilmoittautunut johonkin toiseen AMKiin tekemään AMK-valintakokeen, sinun tulee hakea yksilöllisiä järjestelyitä siitä AMKista, johon olet ilmoittautunut tekemään kokeen! 

Ohjeet hakemiseen, kun olet tulossa tekemään AMK-valintakokeen Jamkiin

 • Ennen hakemuksen täyttämistä ota esille sähköisessä muodossa ne todistukset, joihin vetoat hakiessasi yksilöllisiä järjestelyitä.
 • Täytä sähköinen lomake huolellisesti. 
 • Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta, joka osoittaa yksilölliseen järjestelyyn oikeuttavan perusteen. Korkeakoulu hyväksyy yo-tutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Hakemuksen aikataulu
Yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen on toimitettava hakuaikakohtaiseen määräaikaan mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jossa osallistut valintakokeeseen. Jos yksilöllisiä järjestelyjä vaativa akuutti este ilmenee hakuajan päättymisen jälkeen, toimita hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viipymättä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jossa osallistut valintakokeeseen. 

Korkeakoulun ilmoitus myönnetyistä yksilöllisistä järjestelyistä AMK-valintakokeessa
Sinuun otetaan yhteyttä korkeakoulun hakijapalveluista sähköpostitse hyvissä ajoin ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyjen sopimiseksi niiden yksilöllisten järjestelyjen osalta, joihin sinulla on oikeus. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä korkeakoulun hakijapalveluihin. Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Seuraavia yksilöllisiä järjestelyitä ei ole mahdollista huomioida AMK-valintakokeessa:

 • Helpotetut tehtävät
 • Oikeus olla suorittamatta jokin kokeen osioista
 • Puutteellinen kielitaito, oikeus käyttää sanakirjaa
 • Laskimen käyttäminen matemaattisten taitojen osiossa
 • Oikeus suorittaa koe paperilla.

 

Yksilölliset järjestelyt Jamkin omissa valintakokeissa (ylempien AMK -tutkintojen valintakokeessa tai muussa kuin AMK-valintakokeessa)

Alla olevat ohjeet koskevat yksilöllisten järjestelyjen hakemista hakiessasi Jamkin suomenkieliseen AMK-tutkinto-ohjelmaan, jolla on käytössä valintatapana muu kuin ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen AMK-valintakoe, tai hakiessasi Jamkin ylempään AMK-tutkinto-ohjelmaan. 

Mikäli tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tai tekninen apuväline), tulee sinun täyttää yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Yksilöllisiä järjestelyjä haetaan erillisellä lomakkeella. Jamkilla on käytössä sähköinen lomake yksilöllisten järjestelyiden hakemista varten. Hakemus on toimitettava erikseen kaikkiin korkeakouluihin, joihin olet hakenut ja joiden valintakokeisiin haet yksilöllisiä järjestelyitä. 

Ohjeet hakemiseen, kun haet yksilöllisiä järjestelyitä Jamkin valintakokeeseen (muu kuin AMK-valintakoe)

 • Ennen hakemuksen täyttämistä ota esille sähköisessä muodossa ne todistukset, joihin vetoat hakiessasi yksilöllisiä järjestelyitä.
 • Täytä sähköinen lomake huolellisesti. 
 • Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta, joka osoittaa yksilölliseen järjestelyyn oikeuttavan perusteen. Korkeakoulu hyväksyy yo-tutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Hakemuksen aikataulu
Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, valintakokeiden yksilöllisten järjestelyjen hakemus tulee jättää määräaikaan mennessä. Yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen on toimitettava hakuaikakohtaiseen määräaikaan mennessä. Jos yksilöllisiä järjestelyjä vaativa akuutti este ilmenee hakuajan päättymisen jälkeen, ota viipymättä yhteyttä Jamkin hakijapalveluihin. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden yksilöllisiin järjestelyihin, mikäli ne ovat esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

Ilmoitus myönnetyistä yksilöllisistä järjestelyistä
Sinuun otetaan yhteyttä Jamkin hakijapalveluista sähköpostitse hyvissä ajoin ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyjen sopimiseksi niiden yksilöllisten järjestelyjen osalta, joihin sinulla on oikeus. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä Jamkin hakijapalveluihin. Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Lisätietoja

Mira Veander

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405262681

Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK-tutkintoihin 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä.

Hakuohjeet suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin

Hae kevään toisessa yhteishaussa suomenkielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä. Englanninkielisiin koulutuksiin haku on kevään ensimmäisessä yhteishaussa 4.-18.1.2023 klo 15 saakka.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.