AMK-tutkinto

Musiikkipedagogi on musiikin moniosaaja

Kulttuuriala, musiikkipedagogi (AMK)

Uutta! Kevään 2024 yhteishaussa instrumenttiopetuksen ja ryhmänohjauksen sekä varhaisiän musiikkikasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin tutkinto-ohjelmat.

Meillä pääset mukaan värikkääseen porukkaan huippuasiantuntijoiden ohjauksessa! Käytössäsi ovat modernit opetustilat, uusittu ääni- ja valotekniikka sekä kaksi konserttisalia, joista löydät sopivan akustiikan sekä akustiselle että sähköisesti vahvistetulle musiikille.

Hae mukaan koulutukseen opintopolussa
Konsertti Suomalaisen musiikkikampuksen Siltasalissa
Laajuus
240
Aloituspaikat
40
Instrumenttiopetuksen ja ryhmänohjauksen tutkinto-ohjelma 30, Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin tutkinto-ohjelma 10
Hakuaika
13.03.2024 - 27.03.2024
Tutkinto
Musiikkipedagogi (AMK)
Opiskelumuodot
Päiväopiskelu
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
19.08.2024

Opinnot tähtäävät osaamiseen, jolla on kysyntää työelämässä

Musiikkipedagogi (AMK) -koulutuksemme sisältää instrumenttiopetuksen ja ryhmänohjauksen sekä varhaisiän musiikkikasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin tutkinto-ohjelmat, joihin haetaan erikseen. Hakea voit joko toiseen tai molempiin hakukohteisiin.

Instrumenttiopetuksen ja ryhmänohjauksen tutkinto-ohjelman opinnot tähtäävät vahvaan musiikilliseen ja pedagogiseen osaamiseen. Koulutamme sekä klassisen että pop/jazz-musiikin osaajia, ja meiltä voit valmistua soitonopettajaksi, laulunopettajaksi tai kuoronjohtajaksi. Voit hakea meille juuri omalla instrumentillasi – meillä ei ole instrumenttikohtaisia kiintiöitä. Opinnoissa kehität käytännön muusikkouttasi ja hankit laajat musiikkialan tiedot sekä parannat valmiuksiasi soveltaa osaamistasi muuttuvassa toimintaympäristössä. Instrumenttiopinnot, yhteismusisointi, musiikin hahmottamis- ja johtamisaineet sekä luovuutta tukevat kokonaisuudet tarjoavat tukevan pohjan ammattitaidon kehittämiselle.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin tutkinto-ohjelman opinnoissa kehität musiikillisen osaamisesi lisäksi laaja-alaisessa taidekasvatuksessa tarvittavia luovia ja ilmaisullisia taitoja. Lisäksi saat nykypäivän työelämän vaatimia taitoja eri-ikäisten ja erilaisten ryhmien ohjaukseen sekä syvennyt kulttuurihyvinvoinnin ja taiteen hyvinvointivaikutusten mahdollisuuksiin yhteiskunnan eri alueilla.

Musiikkipedagogiksi opiskelu on käytännönläheistä, ja erilaiset intensiivikurssit, projektit ja Suomalaisen musiikkikampuksen yhteisproduktiot – kuten oopperat ja musikaalit – tuovat työelämän luontevaksi osaksi opintojasi. Musiikkikampuksen opiskelijana voit osallistua oppilaitosrajat ylittävään ristiinopiskeluun Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialla.

Instrumenttiopetuksen ja ryhmänohjauksen tutkinto-ohjelman opintoihin liittyvä opetusharjoittelu voidaan toteuttaa Jamkin omassa Harjoitusmusiikkiopistossa, Gradialla ja/tai muissa alueen musiikkioppilaitoksissa. Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin tutkinto-ohjelman opetusharjoittelu voidaan toteuttaa Gradialla, päiväkodeissa, yksityisissä musiikkileikkikouluissa, ikäihmisten ja kehitysvammaisten palvelutaloissa, maahanmuuttajien keskuudessa sekä sairaalaympäristössä. Monipuolisten harjoittelumahdollisuuksien lisäksi Jyväskylä tarjoaa hyvät mahdollisuudet yhteyksien luomiseen kaupungin lukuisiin oppilaitoksiin, teattereihin, kuoroihin, orkestereihin, bändeihin, ravintoloihin, nuorisotiloihin, vanhainkoteihin, varhaiskasvatukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä yrityksiin.

Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinto sisältää ammatillisen opettajankoulutuksen eli 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat sinulle yleisen pedagogisen kelpoisuuden opetustehtäviin. Kelpoisuuteen voivat lisäksi vaikuttaa asianomaisen alan tai oppilaitosmuodon koulutus- ja työkokemusvaatimukset.

Instrumenttiopetuksen ja ryhmänohjauksen tutkinto-ohjelma

Instrumenttiopetuksen ja ryhmänohjauksen tutkinto-ohjelmassa voit opiskella instrumenttiopettajan tai musiikinohjaajan opintopolulla. Polkuvalinta tehdään ensimmäisen vuoden kevään instrumenttinäytön jälkeen.

Opintopolusta riippumatta opiskelet mm. musiikin hahmottamista, säestystaitoja, musiikin luovaa tuottamista sekä improvisoinnin ja säveltämisen perusteita ja pedagogiikkaa. Musisoit yhdessä muiden kanssa kuoroissa ja orkestereissa, lied-luokalla ja muissa kamarimusiikkikokoonpanoissa tai yhteismusisoinnin opinnoissa sekä itse kokoamissasi bändeissä. Lisäksi Suomalaisella musiikkikampuksella järjestettävät mestarikurssit ja klinikat tarjoavat mahdollisuuden oman osaamisen syventämiseen.

Instrumenttiopettaja

Soiton- tai laulunopettajaksi tai kuoronjohtajaksi

Hankit vahvat taidot pääinstrumentissasi, joka voi olla klassinen tai pop/jazz-instrumentti (ml. laulu) tai kuoronjohto. Kehität omaa opettajuuttasi syventymällä pääinstrumenttisi opettamiseen liittyvään instrumenttipedagogiikkaan, ja harjoittelemalla opetustyötä käytännössä. Saat valmiudet ohjata yksilöitä ja ryhmiä erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten musiikkikouluissa ja -opistoissa, ammatillisella toisella asteella tai omassa yrityksessäsi.

Musiikinohjaaja

Musiikkipedagogiikan moniosaajaksi

Musiikinohjaajan opintopolulla hankit pääinstrumenttisi lisäksi osaamista yhdestä tai kahdesta sivuinstrumentista. Opiskelet pääinstrumenttisi opettamiseen liittyvän instrumenttipedagogiikan ja musiikin hahmotusaineiden opettamisen perusteet. Voit valita opintoihisi esim. pienryhmäpedagogiikkaa ja musiikinjohtamisen perusteita, joihin käytännön opetustyö integroituu. Näin saat valmiudet ohjata soiton- tai laulunopetuksen perusteita sekä yhtyeitä ja musiikin perusteiden ryhmiä mm. musiikkikouluissa ja -opistoissa, vapaan sivistystyön oppilaitoksissa tai omassa yrityksessäsi.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin tutkinto-ohjelma

Varhaisiän musiikinopettajaksi ja laaja-alaiseksi musiikkipedagogiksi

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin tutkinto-ohjelman opinnot keskittyvät eri ikäisten ja erilaisten ryhmien musiikkipedagogiikkaan sekä kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin. Tutkinto-ohjelman instrumenttiopintojen lisäksi syvennyt säestyssoittimien, bändisoiton perusteiden, musiikin hahmottamisen ja luovan tuottamisen sekä ilmaisutaidon opintoihin.

Opintoihin kuuluu kattava opetusharjoittelu, jonka yhteydessä pääset kokeilemaan ja harjoittamaan omia musiikkipedagogisia taitojasi erilaisten ryhmien ja yksilöiden sekä eri-ikäisten oppijoiden parissa. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan tavoitteellista ja pitkäjänteistä musiikkikasvatustyötä.

Opinnoissa kehität pedagogisten taitojen lisäksi luovaa muusikkouttasi, ja pätevöidyt toimimaan varhaisiän musiikinopettajana ja laaja-alaisena musiikkipedagogina. Alan osaajana voit työskennellä esimerkiksi musiikkioppilaitoksissa, musiikkileikkikouluissa, kansalais- ja työväenopistoissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa, päiväkodeissa, kerhojen sekä kaikenikäisten ryhmien ja erityisryhmien ohjaajina tai vaikkapa omassa musiikkialan yrityksessä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Opiskele työn ohessa monimuotona

Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempia musiikin korkeakouluopintoja ja/tai työskentelet musiikin alan opetustehtävissä. Monimuoto-opiskelu edellyttää viikoittaista osallistumista kontaktiopetukseen Jyväskylässä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Ensimmäisen vuoden opinnot aloitetaan yhteisellä orientaatioviikolla. Ennen orientaatioviikkoa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi sinulle nimetyn opettajatutorin kanssa huomioiden mahdolliset hyväksiluvut.

Meillä pääset huippuosaajien oppiin!

Asiantuntijoita, muusikoita, pedagogeja, taiteilijoita, tutkijoita – Suomalaisen musiikkikampuksen henkilöstö on musiikin, tanssin ja soveltavan taiteen huippuosaava asiantuntijayhteisö.

Musiikkikampuksen tapahtumakalenteri

Tuotamme musiikkikampuksella vuosittain satoja yleisökonsertteja, joissa opiskelijat pääsevät näyttämään osaamistaan. Konsertit tarjoavat musiikillisia elämyksiä kaikenikäisille sekä monenlaisesta musiikista pitäville, lied-konserteista rokkikeikkoihin, sooloesityksistä suurempiin tuotantoihin. Kalenterista löydät myös musiikkikampuksen muun tapahtumatoiminnan.

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hae yhteishaussa 13. - 27.3.2024 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös keväällä valmistuvat voivat hakea.

Hae kevään yhteishaussa 13. - 27.3.2024 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 3.4.2024 klo 15 mennessä. 

Musiikkipedagogi, instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus, ennakkotehtävä palautettava 3.4.2024 klo 15 mennessä

Hakijalta edellytetään joko klassisen tai pop/jazz-musiikin taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opinnot tai vastaavat tiedot ja taidot haetussa pääinstrumentissa, jotka hakija kuvaa ennakkotehtävässä.

Ennakkotehtävä liitetään Opintopolun sähköiselle hakemukselle PDF-muodossa 3.4.2024 klo 15 mennessä. Myöhässä palautettavia ennakkotehtäviä ei huomioida missään tilanteessa.

Ennakkotehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Ennakkotehtävä ei vaikuta lopulliseen valinnan pisteytykseen.

Jos haet kumpaankin musiikkipedagogi -hakukohteeseen; instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus sekä varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi, tulee sinun palauttaa molempien ennakkotehtävät erikseen.

Ennakkotehtävän löydät alta.

Musiikkipedagogi, varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi, ennakkotehtävä palautettava 3.4.2024 klo 15 mennessä

Ennakkotehtävässä hakija kuvaa musiikillisen osaamisensa sekä mahdollisen opetus-, ohjaus- ja/tai valmennuskokemuksensa. Hakijalta edellytetään joko klassisen, kansanmusiikin tai pop/jazz-musiikin soiton ja /tai laulun harrastuneisuutta.

Ennakkotehtävä liitetään Opintopolun sähköiselle hakemukselle PDF-muodossa 3.4.2024 klo 15 mennessä. Myöhässä palautettavia ennakkotehtäviä ei huomioida missään tilanteessa.

Ennakkotehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Ennakkotehtävä ei vaikuta lopulliseen valinnan pisteytykseen.

Jos haet kumpaankin musiikkipedagogi -hakukohteeseen; varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi sekä instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus, tulee sinun palauttaa molempien ennakkotehtävät erikseen.

Ennakkotehtävän löydät alta.

Musiikkipedagogi, instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus, valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan hakijat, jotka ovat hakeneet yhteishaussa kyseiseen hakukohteeseen opintopolku.fi:ssä, ovat hakukelpoisia ja ovat suorittaneet ennakkotehtävän hyväksytysti. Ennakkotehtävän löydät tältä sivulta ylempää. Ennakkotehtävä liitetään Opintopolun sähköiselle hakemukselle 3.4.2024 klo 15 mennessä.

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta huhtikuun lopulla. Valintakoe pidetään Suomalaisella musiikkikampuksella 20. - 24.5.2024, ja valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. Ohjeet valintakokeeseen sekä instrumenttikohtaisen aikataulun tulet löytämään alta hakuajan jälkeen.

Valintakokeessa hakijan osaamista arvioidaan musiikin ennakkotehtävässä ilmoitetussa pääinstrumentissa sekä sen genreorientaatiota (klassinen tai pop/jazz) vastaavassa teoria- ja säveltapailukokeessa sekä soveltuvuudessa. Kokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti. Minimipisterajat on mainittu alla.

Valintakokeen rakenne:
Osio Max. pisteet Min. pisteet
1. Instrumenttikoe 25 14
2. Teoria- ja säveltapailukoe    
   a) teoria 15 6
   b) säveltapailu 10 4
3. Soveltuvuutta arvioiva haastattelu  25 13
Osiot yhteensä 75  

Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon tasapainoinen opintojen suuntautumisten toteutuma ja instrumenttijakauma. Hakijamäärä voi vaikuttaa siihen, että suositun instrumentin edelle voi mennä pienemmällä pistemäärällä sellainen instrumentti, johon on vähemmän hakijoita.

Valintakoeyhteistyötä ei tehdä Jamkin toisen musiikkipedagogi (AMK) -hakukohteen eikä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Jos haet Jamkin molempiin Musiikkipedagogi (AMK) -hakukohteisiin, sinun tulee valintakoekutsun saatuasi osallistua molempien hakukohteiden valintakokeeseen.

Hakija ei voi tulla valituksi tutkinto-ohjelmaan, jos hänellä on voimassa oleva opiskeluoikeus Jamkin musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmassa 15.6.2024 jälkeen.

Musiikkipedagogi, varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi, valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan hakijat, jotka ovat hakeneet yhteishaussa kyseiseen hakukohteeseen opintopolku.fi:ssä, ovat hakukelpoisia ja ovat suorittaneet ennakkotehtävän hyväksytysti. Ennakkotehtävän löydät tältä sivulta ylempää. Ennakkotehtävä liitetään Opintopolun sähköiselle hakemukselle 3.4.2024 klo 15 mennessä.

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta huhtikuun lopulla. Valintakoe pidetään Suomalaisella musiikkikampuksella 20. - 24.5.2024, ja valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Valintakokeessa arvioidaan hakijan musiikillista osaamista (min 24p./50p.) ja soveltuvuutta musiikkipedagogi (AMK) -opintoihin (min 13p./25p.).

Valintakokeen rakenne:
Musiikillinen näyte (min 24p./50p.):

  • Laulunäyte
  • Soittonäyte

Soveltuvuuskoe (min 13p./25p.):
•    Haastattelu
•    Toiminnallinen ryhmätilanne
 

Valintakoeyhteistyötä ei tehdä Jamkin toisen musiikkipedagogi (AMK) -hakukohteen eikä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Jos haet Jamkin molempiin Musiikkipedagogi (AMK) -hakukohteisiin, sinun tulee valintakoekutsun saatuasi osallistua molempien hakukohteiden valintakokeeseen.

Hakija ei voi tulla valituksi tutkinto-ohjelmaan, jos hänellä on voimassa oleva opiskeluoikeus Jamkin musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmassa 15.6.2024 jälkeen.

Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024 mennessä.

  • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 11.7.2024 klo 15 mennessä.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 6.8.2024 klo 15.
  • Opinnot alkavat elokuun lopussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Artikkeli

Jamkissa koulutetaan varhaisiän musiikkikasvatuksen ja kulttuurihyvinvoinnin osaajia

Kiinnostaako musiikki työvälineenä sekä ihmisten ja erilaisten ryhmien kohtaaminen? Entä musiikin hyvinvointivaikutukset?

Opiskelijatarina

Iida loistaa oopperassa ja tähtää maailmalle

Iidasta tulee instrumenttipedagogi

Kulttuuripalvelut

Harjoitusmusiikkiopisto

Löydä uusi harrastus tai virkistä vanhoja taitoja Jamkin Harjoitusmusiikkiopistossa, jossa voit opiskella useiden eri instrumenttien soittamista.

Suomalainen musiikkikampus

Jamkin musiikin koulutus järjestetään Suomalaisella musiikkikampuksella, Pitkäkatu 18 - 22.

Pedagogiset opinnot musiikki- ja tanssialalla

Useiden ammattikorkeakoulujen musiikkipedagogi- ja tanssinopettajaopiskelijat saavat meillä opettajan pedagogisen pätevyyden osana tutkintoaan. Pedagogiset opinnot (60 op) jakautuvat eri opiskeluvuosille.

Alumnitarina

Opiskelu innostavassa yhteisössä mahdollisti uran viemisen haluttuun suuntaan

Opintojen aikana rakentuneiden verkostojen lisäksi musiikkipedagogin koulutus on auttanut kehittämään pedagogiikkaa ja taitoja etsiä erilaisia opetusratkaisuja, jota kaikkea voi hyödyntää kulttuurialan monissa tehtävissä.

Alumnitarina

Luovuus kuuluu musiikkipedagogin työhön

Opiskelussa parasta olivat opettajat, yhteisöllisyys sekä opintojen monipuolisuus.

Opiskelijatarina

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksesta uusia välineitä työhön

Saara Tallqvist valmistui Jamkin yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksesta vuonna 2022. Lue Saaran mietteet koulutuksen annista ja ajatukset Suomalaisesta musiikkikampuksesta inspiroivana opiskeluympäristönä.

Soima

SOIMA-projektissa pilotoidaan osallistavia menetelmiä, joissa luonto ja luonnossa liikkuminen, luonnonäänet, musiikki ja luontokuvaus yhdistyvät hyvinvoinnin välineiksi.

Luovuutta Suomalaisella musiikkikampuksella

Suomalainen musiikkikampus kutsuu tulevaisuuden musiikkipedagogeja. Tutustu opiskelijoihimme ja asiantuntijoihimme! 

Kysy lisää:

Eva Halme

Päällikkö musiikki, Head of Department Music
Musiikki, Music
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407276424

Tiina Kangaspunta

Opintoasiainkoordinaattori, Study Affairs Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358403518355