artikkeli

Kirjaston ystävä 2020: Jussi Halttunen

Teksti
Tuija Ylä-Sahra

Rehtori Jussi Halttunen on toimikautensa ajan osoittanut kirjastomyönteisyyttä ja kiinnostusta kirjoittamiseen, kirjoihin ja musiikkiin. Rehtorin työhuoneen ovi on yleensä auki, ja jos aikaa vain on, hän mielellään juttelee näistä aiheista. Rehtorin ammatilliset artikkelit käsittelevät esimerkiksi ammattikorkeakoulun laatua, oppimisen kehitystä, strategista johtamista sekä yrittäjyyttä. Arkityönsä ohella Jussi Halttunen on kirjoittanut runsaasti artikkeleita eri aihepiireistä sekä julkaissut Keski-Suomeen ja Karstulan paikallishistoriaan liittyvää kertomakirjallisuutta ja artikkeleita.

 

Kirjaston ystävä 2018: Jaana Auer

Jaana Auer on ahkera Tarvaalan kampuskirjaston käyttäjä ja yhteistyökumppani. Hän on vaikuttanut aktiivisesti kirjastokokoelman laatuun muun muassa vieraskielisten aineistojen hankintaehdotuksillaan. Lisäksi välitön vuoropuhelu Jaanan kanssa on suuresti auttanut kirjastoa luonnonvara-alan painettujen ja sähköisten kurssiaineistojen hankinnassa.

Kirjaston ystävä valitaan joka toinen vuosi. Ensimmäinen kirjaston ystävä valittiin vuonna 2008.

Jussi Halttunen