Kuntoutusinstituutti on Suomen johtava monialaisen kuntoutuksen koulutus- kehittämis- ja tutkimuskeskus.

​​Vastaamme muuttuviin yhteiskunnan tarpeisiin uudistamalla kuntoutusta ja tuottamalla kuntoutusosaamista koulutuksen, jatkuvan oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen keinoin.​ ​Olemme kansallisesti merkittävä asiantuntijakeskus, joka toimii kuntoutuksen kehittämisen globaalina alustana.​

Kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita

Kuntoutusinstituutin tavoitteena on olla kansainvälisesti tunnustettu koulutuksen, jatkuvan oppimisen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan toteuttaja, kehittäjä ja yhteistyökumppani. Olemme valtakunnallisen kuntoutusalan osaamiskeskittymän vastuutoimija.​​

Olemme kuntoutuksen tutkimuksen vaikuttava toteuttaja ja yhteistyökumppani. Meillä on monipuolinen ja tulevaisuuden tarpeita ennakoiva tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristö. Tutkimuksessa hyödynnämme laajasti eri tutkimusmenetelmiä painottuen Kuntoutusinstituutin strategisiin kärkiteemoihin. ​​

Kehitämme koulutuksen ja tutkimuksen ekosysteemiä yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. ​​

Kuntoutusosaamisen kehittäminen, laaja tutkimus- ja kehittämistoiminta ja palveluliiketoiminta muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden. Toiminnassamme näkyy panostus henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin.