Palvelupolut ja asiakasohjaus on yksi Kuntoutusinstituutin asiantuntijaryhmien kärkiteemoista. Muita ryhmiemme kärkiteemoja ovat digitaalinen kuntoutus ja ohjaus, työhyvinvointi ja työkykykuntoutuminen, ikääntyneiden toimijuus ja kotikuntoutus sekä aktiivinen elämäntapa ja liikunta.

Panostamme kärkiteemoihimme koulutuksen, TKI-toiminnan, tutkimuksen, kumppanuus, yrittäjyys ja innovaatiotoiminnan, kansainvälisen toiminnan sekä Kuntoutusalan osaamiskeskittymän alueilla.

Monialaista ja asiakaslähtöistä kehittämistä

Palvelupolut ja asiakasohjaus -asiantuntijaryhmä on kiinnostunut asiakas- ja palveluohjauskäytäntöjen sekä erilaisten sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja työllisyyspalveluita käyttävien asiakkaiden palvelupolkujen monialaisesta ja asiakaslähtöisestä kehittämisestä.

Keskeinen osa asiantuntijaryhmämme toimintaa on ajankohtaisen tutkimustiedon ja kokemusperäisen tiedon tuottaminen ja jakaminen sekä asiantuntijaryhmämme sisällä että tutkintokoulutuksissa ja työelämän täydennyskoulutuksissa. Toteutamme monipuolisesti koulutusta, kehittämishankkeita sekä tutkimusta.

Asiantuntijamme

Palvelupolut ja asiakasohjaus -ryhmässä toimivat seuraavat asiantuntijamme: Tuija Ketola (asiantuntijaryhmän koordinaattori), Sanna Harjula, Teppo Karapalo, Anne Koivisto, Raija Lundahl, Merja Nybacka, Pelkonen Anu, Riikka Rantanen, Mia Tammelin ja Sanni Tiitinen.

Kaikkien Kuntoutusinstituutin asiantuntijaryhmien vastuuhenkilönä toimii Mia Tammelin.