Kuntoutusinstituutti tarjoaa laadukasta, uudistuvaa ja aidosti moniammatillista osaamista tulevaisuuden kansallisiin ja kansainvälisiin työelämätarpeisiin vastaten.

Koulutuksen suunnittelussa hyödynnämme monimuotoisia verkostoja ja koulutuspoliittisia linjauksia mahdollistamaan uuden sukupolven korkeakoulun sisällölliset tavoitteet oppimisympäristönä ja elinikäisessä oppimisessa. Koulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen pohjautuvat koulutusaloja ylittävään kollegiaalisuuteen.