Kuntoutusinstituutti tarjoaa laadukasta, uudistuvaa ja aidosti moniammatillista osaamista tulevaisuuden kansallisiin ja kansainvälisiin työelämätarpeisiin vastaten. Koulutamme vuosittain lähes 200 monialaisen kuntoutuksen vahvaa asiantuntijaa: fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, kuntoutuksen ohjaajia ja sosionomeja. Lisäksi koulutustarjonnassamme on myös YAMK-opintoja, Avoimen AMKin opintoja sekä täydennyskoulutuksia.

Koulutuksen suunnittelussa hyödynnämme monimuotoisia verkostoja ja koulutuspoliittisia linjauksia mahdollistamaan uuden sukupolven korkeakoulun sisällölliset tavoitteet oppimisympäristönä ja elinikäisessä oppimisessa. Koulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen pohjautuvat koulutusaloja ylittävään kollegiaalisuuteen.