Kuntoutusinstituutti tarjoaa laadukasta, uudistuvaa ja aidosti moniammatillista osaamista tulevaisuuden kansallisiin ja kansainvälisiin työelämätarpeisiin vastaten. Koulutamme vuosittain lähes 200 monialaisen kuntoutuksen vahvaa asiantuntijaa: fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, kuntoutuksen ohjaajia ja sosionomeja. Lisäksi koulutustarjonnassamme on myös YAMK-opintoja, Avoimen AMKin opintoja sekä täydennyskoulutuksia.

Koulutuksen suunnittelussa hyödynnämme monimuotoisia verkostoja ja koulutuspoliittisia linjauksia mahdollistamaan uuden sukupolven korkeakoulun sisällölliset tavoitteet oppimisympäristönä ja elinikäisessä oppimisessa. Koulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen pohjautuvat koulutusaloja ylittävään kollegiaalisuuteen.

 
 

Asiantuntijamme

Kuntoutusinstituutin Koulutustiimissä työskentelee useita monialaisen kuntoutuksen asiantuntijoita. Tiiminvetäjänä toimii Sanna Paasu-Hynynen.

Sanna Harjula (tuntiopettaja), Tanja Hilli-Harju (lehtori), Timo Hintikka (lehtori), Pirjo Hynynen (lehtori ja tutkintovastaava), Johanna Juola (tuntiopettaja), Maija Jylhä (lehtori), Teppo Karapalo (lehtori ja tutkintovastaava), Tuija Ketola (lehtori), Anne Koivisto (lehtori), Tiina Kuukkanen (lehtori), Toni Lamminaho (verkkopedagogiikan suunnittelija), Raija Lundahl (lehtori ja tutkintovastaava), Liisa Mattila (lehtori), Anu Myllyharju-Puikkonen (lehtori), Pirjo Mäki-Natunen (lehtori), Pekka Natunen (lehtori), Merja Nybacka (lehtori), Sanna Paasu-Hynynen (lehtori ja tiiminvetäjä), Riikka Rantanen (lehtori), Miia riihimäki (lehtori), Jaana Ritsilä (lehtori ja tutkintovastaava), Jonna Salmijärvi (verkkopedagogiikan suunnittelija), Minna Seikkula (lehtori), Satu Tuomimäki (lehtori) ja Kari Vehmaskoski (lehtori).