Aktiivinen elämäntapa ja liikunta on yksi Kuntoutusinstituutin asiantuntijaryhmien kärkiteemoista. Muita ryhmiemme kärkiteemoja ovat digitaalinen kuntoutus ja ohjaus, työhyvinvointi ja työkykykuntoutuminen, ikääntyneiden toimijuus ja kotikuntoutus sekä palvelupolut ja asiakasohjaus.

Panostamme kärkiteemoihimme koulutuksen, TKI-toiminnan, tutkimuksen, kumppanuus, yrittäjyys ja innovaatiotoiminnan, kansainvälisen toiminnan sekä Kuntoutusalan osaamiskeskittymän alueilla.

Toimimme laaja-alaisesti hyvinvoinnin teema-alueella

Aktiivinen elämäntapa ja liikunta -asiantuntijaryhmä on kiinnostunut kullekin yksilölle ominaisen aktiivisen elämäntavan edistämisestä ja sen vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Haluamme edistää aktiivista arkea ja liikunnallista elämäntapaa elämänkaaren eri vaiheissa ja ympäristöissä, arkiliikkujista aktiiviurheilijoihin ja erityisryhmiin. Ryhmämme toimii erilaisissa asiantuntija-, koulutus-, tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Tutustu projekteihimme ja tule mukaan toimintaamme!

Asiantuntijamme

Aktiivinen elämäntapa ja liikunta-ryhmässä toimivat seuraavat asiantuntijamme: Anu Myllyharju-Puikkonen (asiantuntijaryhmän koordinaatori), Kirsi Heiskanen, Pirjo Hynynen, Maija Jylhä, Merja Kurunsaari, Tiina Kuukkanen, Pirjo Mäki-Natunen, Pekka Natunen, Sanna Paasu-Hynynen, Miia Riihimäki, Sanna Sihvonen ja Pasi Teräväinen.

Kaikkien Kuntoutusinstituutin asiantuntijaryhmien vastuuhenkilönä toimii Mia Tammelin.