Kuntoutusinstituutissa työskentelee yli 50 asiantuntijaa. Asiantuntijoidemme ydinosaamista on koulutus- ja kehittämisosaaminen, kansainvälinen yhteistyö sekä tutkimus.

Painopisteitämme ovat aktiivinen elämäntapa ja liikunnallinen kuntoutus, asiakas- ja palveluohjaus ja kuntoutumisen prosessit sekä kuntoutuksen digitalisaatio, kuntoutusteknologia ja ympäristöt. Vahvoja asiantuntijuuksia löytyy myös työhyvinvoinnin ja työkykykuntoutuksen sekä koti- ja etäkuntoutuksen alueelta.

Tutustu asiantuntijoihimme

Julkaisemme tällä sivulla kuukausittain uuden asiantuntijaesittelyn. Esittelysarjan aloittaa asiantuntijamme Aila Pikkarainen, joka on työskennellyt JAMKissa jo vuosia lehtorina, projektipäällikkönä ja tutkijana sekä kouluttajana ja kehittäjänä.

Asiantuntijaesittely: Aila Pikkarainen, lehtori

"Olen työskennellyt useissa alueellisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä projekteissa ja minulla on vahvaa osaamista mm. kotikuntoutuksesta"

Lue lisää