15.3.2021

JAMKin asiantuntijoita mukaan Kuntoutuksen kehittämisfoorumiin

Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat perustaneet kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin vuosille 2021—2023. Kehittämisfoorumin jäseniksi on JAMKilta kutsuttu Kuntoutusinstituutin lehtori Sanna Paasu-Hynynen ja johtava tutkija Merja Rantakokko.

Kehittämisfoorumin tehtävänä on ennakoida ja kuvata kuntoutuksen osaamistarpeita sosiaali- ja
terveydenhuollossa ja tehdä ehdotus siitä, miten koulutus- ja tutkimusjärjestelmää tulisi kehittää
vastaamaan kuntoutusosaamisen tarpeita. Foorumin tehtävänä on myös käsitellä
valtakunnallisella tasolla koko koulutus- ja tutkimusjärjestelmää suhteessa sosiaali- ja
terveyspalvelujärjestelmän kehitystarpeisiin sekä vahvistaa TKI-toimintaa ja
suunnata kuntoutusalan tutkimusta kansainväliselle tasolle.

Lisätietoja: Sanna Paasu-Hynynen ja Merja Rantakokko

Jaa

Takaisin