21.6.2021

COVID-19 -pandemia teemoitti hyvinvointiyksikön Summer Schoolia

Hyvinvointiyksikön Summer Schoolissa oli tarjolla tänä kesänä kolme virtuaalista COVID-19 -aiheista opintojaksoa, joihin osallistui 150 opiskelijan kansainvälinen joukko.

Hyvinvointiyksikön Summer Schoolissa oli tarjolla tänä kesänä kolme virtuaalista COVID-19 -aiheista opintojaksoa, jotka toteutettiin 31.5.–11.6. Opintojaksoille osallistui 150 opiskelijaa. Mukana oli opiskelijoita yhteistyökorkeakouluistamme Ranskasta, Itävallasta, USAsta ja Maltalta. Nämä ajankohtaiset opintojaksot herättivät myös suuresti kiinnostusta opiskelijoissa niin JAMKissa kuin muissa ammattikorkeakouluissakin.

COVID-19 Pandemic Challenges and Solutions of Rehabilitation and Social Work -opintojakson opettaja Maija Jylhä (vasen yläkulma) ja opiskelijoita    COVID-19 Pandemic Crisis Communication -opintojakson opettaja Arshia Amiri (oikea alakulma) ja opiskelijoita

Fokuksessa yksilön hyvinvointi ja merkityksellinen arki

Kuntoutusinstituutin toteuttamalla COVID-19 Pandemic Challenges and Solutions of Rehabilitation and Social Work -opintojaksolla perehdyttiin erilaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan vastata pandemian tuomiin haasteisiin kuntoutus- ja sosiaalialalla sekä opittiin keinoja tukea yksilön hyvinvointia ja merkityksellistä arkea “pysy kotona” -jakson aikana. Digitaaliset kuntoutusmenetelmät ja green care nousivat esiin useasti viikon aikana.

Opintojaksolla oli intensiivinen ja inspiroiva tunnelma, kuvailee lehtorimme Maija Jylhä. COVID-19 -pandemian vaikutukset koettiin samanlaisina, olipa opiskelija mistä päin maailmaa hyvänsä.

- Kansainvälistä ajatusten ja kokemusten vaihtoa tarvitaan kaikille yhteisen ja kaikkia koskettavan teeman ympärillä. Opiskelijoille tulee antaa tilaa ja mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Näin syntyy hienoimmat oivallukset, toteaa Jylhä.

Jamkin toiminterapiaopiskelijat Emma Hintikka ja Jenna Asikainen sekä San Jose State Universityssä toimintaterapiaa opiskeleva Annie Duong saivat opintojaksolta paljon uusia ja kansainvälisiä näkökulmia: miten selvitä pandemian aikaisesta eristäytymisestä, etäopinnoista ja kuinka digitaalisia kuntoutusmenetelmiä voidaan hyödyntää esim. toimintaterapiassa.

- Kuntoutusta suunniteltaessa on tärkeää olla luova ja katsoa asioita laatikon ulkopuolelta, kertoo Hintikka oppimastaan. Tätä varten tarvitaan tietoa erilaisista menetelmistä, joita voidaan kuntoutuksessa hyödyntää. Mitä enemmän tiedät asioista, sitä paremmin pystyt vastaamaan asiakkaasi tarpeisiin, hän kiteyttää.

- Asikaisen mukaan parasta opintojaksolla olivat muut opiskelijat ja heidän kanssaan käydyt mielenkiintoiset keskustelut COVID -teeman ympärillä. Oli mahtava tutustua eri kulttuuritaustaisiin ihmisiin ja miten he ovat kokeneet pandemian, hän lisää.

- Oli erittäin mielekiintoista oppia kuinka esim. luontoa ja erilaisia ympäristöjä voidaan hyödyntää toimintaterapiassa. Toivon, että pääsen soveltamaan oppimaani tulevassa kliinisessä harjoittelussani, kertoo Duong.

Terveysalan toteuttamilla opintojaksoilla tutustuttiin kansainvälisiin COVID-19 -strategioihin

Terveysalan asiantuntija Arshia Amirin luotsaamilla COVID-19 Pandemic Prevention and Management ja COVID-19 Pandemic Crisis Communication -opintojaksoilla opeteltiin analysoimaan mm. pandemian aiheuttaman kriisin taloudellisia vaikutuksia ja mahdollisia sopeutustrategioita sekä kansallisella että globaalilla tasolla. COVID-19 Pandemic Crisis Communication –opintojaksolla perehdyttiin lisäksi pandemian aikaiseen riskiviestintään ja kuinka lisätä sen vaikuttavuutta.

- Tällaiset kansainväliset ja ajankohtaiset opintojaksot kiinnostavat ja innnostavat opiskeljoita ympäri maailman, toteaa Amiri. Hienoa, että voimme tarjota niitä opiskelijoille. Opiskelijat voivat julkaista opintojaksolla tekemiään tehtäviä JAMK Journal of Health and Social Studies -verkkojulkaisussamme, hän lisää. 

JAMKin englannin kielisessä Nursing -tutkinto-ohjelmassa opiskeleva Jessieflor Riihinen sai paljon uutta tietoa ja osaamista COVID-19 Pandemic Prevention and Management -opintojaksolta.

- Parasta opintojaksolla oli tutustua kansainvälisiin COVID-19 -strategioihin, joilla on vastattu pandemian haasteisiin. Opin analysoimaan pandemian vakavuusasteita IHME (The Institute for Health Metrics and Evaluation / University of Washington) -työkalun avulla ja laskemaan tehohoidon tarpeen, kertoo Riihinen.

Kiitos kaikille hyvinvointiyksikön Summer Schooliin osallistuneille ja aurinkoista kesää!

Lue lisää JAMK Summer Schoolista

JAMK Journal of Health and Social Studies -verkkojulkaisu

Jaa

Takaisin