jamk.fi

Monipuolinen kuntoutusalan kehittäjä

Monialainen kuntoutus on yksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun kuudesta tunnustetusta vahvuusalasta. Monialaisen kuntoutuksen vahvuusalalla on merkittävä koulutustehtävä, fokusoitu TKI-toiminta ja asiantunteva palveluliiketoiminta. Toimintamme keskiössä on ihmisen toimiva arki, mitä tavoitellaan asiakaslähtöisesti sekä moniammatillisesti työ- ja toimintakykyä edistämällä. JAMK toimii kuntoutuksen suunnannäyttäjänä kehittäen parhaita kuntoutuksen ratkaisuja yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Toimintamuotoina ovat monipuolisen koulutustarjonnan ohella asiantuntijapalvelut, kehittämishankkeet sekä tutkimustoiminta.

Toimintamme tavoitteena on ihmisen toimiva arki:

  • Aktiivinen elämäntapa ja liikunnallinen kuntoutus
  • Asiakas-/palveluohjaus ja saumattomat kuntoutumisprosessit
  • Kuntoutumista mahdollistavien teknologioiden ja toimintaympäristöjen uudistaminen

Tule mukaan kehittämään JAMKin toimintaa!

Lahjoittamalla olet mukana kehittämässä Keski-Suomen ja koko maan kilpailukykyä. Katso lahjoitusohjeet sivuiltamme.

Voit katsoa videon myös täältä »

Kuntoutusalan osaamiskeskittymä uudistaa alan koulutusta

JAMK ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat tehneet yhteistyötä kuntoutusalan osaamiskeskittymänä jo parin vuoden ajan, jota on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Osaamiskeskittymä uudistaa, vahvistaa ja kehittää kuntoutuksen koulutusta kuntoutujien parhaaksi.

Osaamiskeskittymästä kasvaa kuntoutusalan koulutuksesta vastaavien korkeakoulujen yhteistyöverkosto, joka huolehtii yhdessä alan osaamistarpeista valtakunnallisesti. Keskittymä tekee tiivistä yhteistyötä toisen asteen koulutuksen ja yliopistokoulutuksen kanssa. Työllä tähdätään myös kansainvälisen koulutusyhteistyön laajenemiseen. Vieraskielisistä opetustarjontaa ja kaksoistutkintoja lisätään muun muassa vahvistamalla yhteistyössä suunniteltavia verkko-opintoja. Suunnitelmissa on myös rakentaa kansallinen kuntoutusalan koulutusvientikonsortio.

Osaamiskeskittymä toimii myös kuntoutusalan tutkimus- ja kehityskeskuksena. Sen ympärille luodaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden yhteistyöverkosto, joka tuottaa kuntoutujan toimintakykyä ja osallisuutta tukevia ratkaisuja. Verkostotyön keskiössä on kuntoutuksen toimintamallien uudistaminen, ennaltaehkäisy, kuntoutus monitoimijaisena prosessina sekä digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen tuottaminen. Verkosto osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun kuntoutuksen aseman vahvistamiseksi sote-uudistuksessa ja eri koulutusasteiden koulutustoiminnassa.

JAMK ja Metropolia Ammattikorkeakoulu toimivat yhdessä kuntoutusalan osaamiskeskittymänä ja kehittävät alan koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyötä. Osaamiskeskittymä tekee yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa ja alueella sijaitsevien kuntoutuksen korkeakoulu-, tutkimus ja kehittämisyksikköjen kanssa. JAMK osallistuu uusiin alueellisiin investointeihin, mm. Uusi sairaala ja Hippoksen alue, liittyvään kehittämistyöhön sekä asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämiseen. Kuntoutus yhdistää JAMKissa usean koulutusalan osaamista.

Lisätietoja:
Mirja Immonen, päällikkö, monialainen kuntoutus, 040 547 8949, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Koulutamme vuosittain satoja monialaisen kuntoutuksen osaajia

JAMK toimii merkittävänä hyvinvointialan kouluttajana. Ammattiin koulutetaan vuosittain lähes 200 monialaisen kuntoutuksen vahvaa asiantuntijaa: fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, kuntoutuksen ohjaajia ja sosionomeja. Lisäksi hyvinvointialalla koulutetaan hoitotyön ja musiikin ammattilaisia. Tarjonnassamme on myös monialaisen kuntoutuksen YAMK-opinnot.

Kuntoutusalan koulutusta kehitetään jatkuvasti joustavammaksi ja monimuotoisemmaksi, jotta jatkuvan oppimisen edellyttämä työn ja opintojen yhdistäminen on mahdollista ja kustannustehokasta. Vahvuusala tarjoaa myös täydennyskoulutuksena työelämän uusiutuviin tarpeisiin vastaavia diplomikoulutuksia sekä erikoistumiskoulutuksia.

Monialaisen kuntoutuksen TKI-toiminta

Toimimme kuntoutuksen suunnannäyttäjänä ja pilotoimme mielenkiintoisia tapoja toteuttaa kuntoutusta. Tutustu käynnissä oleviin projekteihimme ja tule kumppaniksemme!

Tutustu hankeblogeihin!

Vuoteni projektipäällikkönä – 10 vinkkiä vasta-alkajalle
18.6.2019 11:59

Vuoteni projektipäällikkönä – 10 vinkkiä vasta-alkajalle

Pidän haasteista, enkä pelkää kohdata niitä. Haasteiden kautta on mahdollista kehittyä ja oppia niin sisällöistä, kuin itsestäänkin. Kesällä...
DIKO KIITTÄÄ JA KUMARTAA
18.6.2019 10:01

DIKO KIITTÄÄ JA KUMARTAA

Lähtökohdat DIKO-hanke alkoi, kun ajatuksena valtakunnassa oli sote-muutos ja uuden sote-mallin käynnistyminen 1.1.2019. Lisäksi uutisointi ...
RoboCountryside: Tulevaisuutta rakentamassa
12.6.2019 5:38

RoboCountryside: Tulevaisuutta rakentamassa

Miten luoda robotiikasta menestystekijä? Automaatio, digitalisaatio, robotisaatio ja tekoäly ovat tulevaisuuden megatrendejä. Robotiikkataid...
Näytä lisää

Ota yhteyttä

Malkki Pertti

Malkki Pertti

Yksikönjohtaja, Director
HYVI Hallinto, Administration
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358406682751
Immonen Mirja

Immonen Mirja

Päällikkö monialainen kuntoutus, Head of Department Multidisciplinary Rehabilitation
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405478949