jamk.fi

JAMKissa ja Jyväskylän alueella on vahva kuntoutusosaamisen keskittymä. Sen toiminta tukee asiakaslähtöisen monialaisen kuntoutuksen kehittämistä ja liiketoiminnan kasvattamista uudistamalla koulutusta ja tuottamalla uusia innovatiivisia ratkaisuja sekä digitaalisia palveluja. Osaamiskeskittymä tukee valtakunnallisen sote-uudistuksen ja kuntoutuksen kokonaisuudistuksen toteuttamista.

JAMK ja Metropolia Ammattikorkeakoulu toimivat yhdessä kuntoutusalan osaamiskeskittymänä ja kehittävät alan koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyötä. Osaamiskeskittymä tekee yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa ja alueella sijaitsevien kuntoutuksen korkeakoulu-, tutkimus ja kehittämisyksikköjen kanssa. JAMK osallistuu uusiin alueellisiin investointeihin, mm. Uusi sairaala ja Hippoksen alue, liittyvään kehittämistyöhön sekä asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämiseen. Kuntoutus yhdistää JAMKissa usean koulutusalan osaamista.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnistivät yhteisen kuntoutusalan osaamiskeskittymähankkeen vuoden 2017 alusta.

OsKu - osaamista kuntoutukseen

Kuntoutusalan osaamiskeskittymä uudistaa alan koulutusta

Osaamiskeskittymän tavoitteena on seuraavan neljän vuoden aikana uudistaa, vahvistaa ja kehittää kuntoutuksen koulutusta kuntoutujien parhaaksi. Osaamiskeskittymä on tarkoitus kasvattaa kuntoutusalan koulutuksesta vastaavien korkeakoulujen yhteistyöverkostoksi, joka huolehtii yhdessä alan osaamistarpeesta valtakunnallisesti. Koulutuksen laatua varmistetaan luomalla yhteisiä laatutyön käytänteitä sekä levittämällä hyviä käytänteitä. Osaamiskeskittymä tekee tiivistä kansallista yhteistyötä toisen asteen koulutuksen ja yliopistokoulutuksen kanssa.

Osaamiskeskittymässä tähdätään myös kansainvälisen koulutusyhteistyön laajenemiseen. Vieraskielistä opetustarjontaa ja kaksoistutkintoja lisätään muun muassa vahvistamalla yhteistyössä suunniteltavia verkko-opintojaksoja. Suunnitelmissa on myös rakentaa kansallinen kuntoutusalan koulutusvientikonsortio.

Kuntoutusala uudistuu toimintaympäristönsä mukana

Osaamiskeskittymä toimii myös kuntoutusalan tutkimus- ja kehityskeskuksena. Sen ympärille luodaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden yhteistyöverkosto, joka tuottaa kuntoutujan toimintakykyä ja osallisuutta tukevia ratkaisuja. Verkostotyön keskiössä on kuntoutuksen toimintamallien uudistaminen, ennaltaehkäisy, kuntoutus monitoimijaisena prosessina sekä digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen tuottaminen. Verkosto osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun kuntoutuksen aseman vahvistamiseksi sote-uudistuksessa ja eri koulutusasteiden koulutustoiminnassa.

Osaamiskeskittymää rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:

Päällikkö Mirja Immonen, mirja.immonen@jamk.fi, 040 547 8949
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kehityspäällikkö Johanna Holvikivi, johanna.holvikivi@metropolia.fi, 050 345 6151
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tarjoamme monipuolisia koulutuksia uusista työmenetelmistä ja arviointivälineistä

Kuntoutusalan asiakaslähtöiset arviointimenetelmät

Tarjoamme kansainvälisesti kehitettyjä menetelmäkoulutuksia kuntoutusalan ammattilaisille.

ICF-tilauskoulutus

ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) on Maailman terveysjärjestön WHO:n luokitusperheeseen kuuluva toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (Stakes 2004).

Tarjoamme tilauskoulutusta ICF-luokituksen käyttöön moniammatillisessa kuntoutuksessa.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa, 050 536 5459

Tutustu hankeblogeihin!

21.9.2017 14:13

Tsemppiä Tsemppareilta!

Nyt se käynnistyi, tsemppaustoiminta nimittäin! Ja sen puitteissa vietettiin Piispalassa yhteistä toiminnallista tsemppauksen suunnittelupäi...

20.9.2017 5:07

Ikääntyneiden kotikuntoutus?

Hei blogimme lukijat! Maakunta- ja SOTE-uudistuksen edetessä (ja myös tökkiessä?) on ikääntyneiden kotihoidon kehittäminen aktiivisesti käyn...

3.9.2017 6:52

Laadullisen tutkimuksenpäivä THL:ssä tiistaina 5.9.2017

Kaunista syyskesän aamua T-IKKU-hankkeesta! Tulevana tiistaina 5.9 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laadullisen tutkimuksen päivässä pohd...

31.8.2017 11:03

Kotihoidon kuntoutusosaamisesta uutta tietoa

Hei ja sateinen tervehdys Keski-Suomesta T-IKKU-hankkeen tiimoilta! T-IKKU-hankkeen tutkijalta Koivulan Riitalta tuli tänään aamulla tärkeää...

30.8.2017 8:55

Ota Digisti-asiantuntijapäivät 1.-2.11.2017

Tervetuloa maksuttomaan Minä Ensin!-, Pelaten osalliseks- ja eBoss-hankkeiden seminaariin! Ilmoittautuminen on alkanut! https://www.jamk.fi/...

23.8.2017 15:03

Katsaus menneeseen ja keula kohti tulevaa

Mihin tämä aika oikein katoaa…? Kevät meni hujauksessa, kesä melkein yhtä nopeasti ja Pelaten osalliseks – hanke on ollut aktiivisesti mones...

23.8.2017 11:57

Hyvää syyskesää T-IKKU-tutkimushankkeesta!

Ikääntyneiden kuntoutujien IKKU-kuntoutuskurssien tutkimushanke jatkuu taas kesätauon jälkeen. Aineiston keruu jatkuu nyt vielä syyskuussa, ...

21.6.2017 7:56

Digivalmennuksen kokemuksia

eBoss -hankkeessa 30 opiskelijaa osallistui digivalmennukseen. Hyvinvointivalmennukset toteutuivat POKEn Viitasaaren ja Saarijärven yksiköis...

19.6.2017 11:29

Turvallisesti töissä -teemapäivä 5.9.2017! Merkitse kalenteriisi!

Diko hanke järjestää 5.9.2017 Turvallisesti töissä -teemapäivän JAMKin Dynamolla. Päivän ohjelmassa mm. ergonomiaa, apuvälineitä, liikennetu...

19.6.2017 11:17

Liikennettä ja turvaa digiaikana

Tänään keskusteltiin DIKO-hankkeessa yhteistyökuvioista Liikenneturvan edustajien kanssa. Syksylle luvassa muutama yllättäväkin kokeilu aihe...

Näytä lisää

Ota yhteyttä

Malkki Pertti

Yksikönjohtaja, Director
HYVI Hallinto, Administration
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358406682751

Immonen Mirja

Koulutuspäällikkö, Head of Department
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405478949