jamk.fi

JAMKissa ja Jyväskylän alueella on vahva kuntoutusosaamisen keskittymä. Sen toiminta tukee asiakaslähtöisen monialaisen kuntoutuksen kehittämistä ja liiketoiminnan kasvattamista uudistamalla koulutusta ja tuottamalla uusia innovatiivisia ratkaisuja sekä digitaalisia palveluja. Osaamiskeskittymä tukee valtakunnallisen sote-uudistuksen ja kuntoutuksen kokonaisuudistuksen toteuttamista.

JAMK ja Metropolia Ammattikorkeakoulu toimivat yhdessä kuntoutusalan osaamiskeskittymänä ja kehittävät alan koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyötä. Osaamiskeskittymä tekee yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa ja alueella sijaitsevien kuntoutuksen korkeakoulu-, tutkimus ja kehittämisyksikköjen kanssa. JAMK osallistuu uusiin alueellisiin investointeihin, mm. Uusi sairaala ja Hippoksen alue, liittyvään kehittämistyöhön sekä asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämiseen. Kuntoutus yhdistää JAMKissa usean koulutusalan osaamista.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnistivät yhteisen kuntoutusalan osaamiskeskittymähankkeen vuoden 2017 alusta.

OsKu - osaamista kuntoutukseen

Kuntoutusalan osaamiskeskittymä uudistaa alan koulutusta

Osaamiskeskittymän tavoitteena on seuraavan neljän vuoden aikana uudistaa, vahvistaa ja kehittää kuntoutuksen koulutusta kuntoutujien parhaaksi. Osaamiskeskittymä on tarkoitus kasvattaa kuntoutusalan koulutuksesta vastaavien korkeakoulujen yhteistyöverkostoksi, joka huolehtii yhdessä alan osaamistarpeesta valtakunnallisesti. Koulutuksen laatua varmistetaan luomalla yhteisiä laatutyön käytänteitä sekä levittämällä hyviä käytänteitä. Osaamiskeskittymä tekee tiivistä kansallista yhteistyötä toisen asteen koulutuksen ja yliopistokoulutuksen kanssa.

Osaamiskeskittymässä tähdätään myös kansainvälisen koulutusyhteistyön laajenemiseen. Vieraskielistä opetustarjontaa ja kaksoistutkintoja lisätään muun muassa vahvistamalla yhteistyössä suunniteltavia verkko-opintojaksoja. Suunnitelmissa on myös rakentaa kansallinen kuntoutusalan koulutusvientikonsortio.

Kuntoutusala uudistuu toimintaympäristönsä mukana

Osaamiskeskittymä toimii myös kuntoutusalan tutkimus- ja kehityskeskuksena. Sen ympärille luodaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden yhteistyöverkosto, joka tuottaa kuntoutujan toimintakykyä ja osallisuutta tukevia ratkaisuja. Verkostotyön keskiössä on kuntoutuksen toimintamallien uudistaminen, ennaltaehkäisy, kuntoutus monitoimijaisena prosessina sekä digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen tuottaminen. Verkosto osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun kuntoutuksen aseman vahvistamiseksi sote-uudistuksessa ja eri koulutusasteiden koulutustoiminnassa.

Osaamiskeskittymää rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:

Päällikkö Mirja Immonen, mirja.immonen@jamk.fi, 040 547 8949
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kehityspäällikkö Johanna Holvikivi, johanna.holvikivi@metropolia.fi, 050 345 6151
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tarjoamme monipuolisia koulutuksia uusista työmenetelmistä ja arviointivälineistä

Kuntoutusalan asiakaslähtöiset arviointimenetelmät

Tarjoamme kansainvälisesti kehitettyjä menetelmäkoulutuksia kuntoutusalan ammattilaisille.

ICF-tilauskoulutus

ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) on Maailman terveysjärjestön WHO:n luokitusperheeseen kuuluva toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (Stakes 2004).

Tarjoamme tilauskoulutusta ICF-luokituksen käyttöön moniammatillisessa kuntoutuksessa.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa, 050 536 5459

Tutustu hankeblogeihin!

21.11.2017 13:01

Aktiivisuutta rannekkeilla osa 2

eBOSS-hankkeessa rannekehankintojen osalta päädyttiin syksyn 2017 osalta kilpailutuksessa Garmin Vivosmart 3 – rannekemalliin. Aiemmista han...

14.11.2017 10:33

Asiantuntijuuden siirtäminen mobiiliviestityöskentelyyn

Minä Ensin!- hankkeen työpajassa pohdittiin toimijuutta, asiakaskohtaamista ja mobiiliviestityöskentelyä. Pajan pohjalta julkaistiin kuulijo...

14.11.2017 10:02

Mobiiliviestityöskentelyn teesit

Minä Ensin!-hankkeen seminaarissa pohdittiin asiantuntijuuden siirtämistä mobiiliviestityöskentelyyn, jonka pohjalta kuulijat laativat mobii...

10.11.2017 11:31

Ikääntyneiden kansalaisten kuntoutusta on pohdittu monessa eri julkaisussa

Eilen julkistettiin kuntoutuksen uudistamiskomitean raportti. Löydät sieltä mm. kuntoutuksen määritelmän, ja kuntoutuspalvelujen perusperiaa...

8.11.2017 7:31

Työhyvinvointia digisti

Veera Lehmonen ilahdutti seminaaria taukojumpalla ja workshopilla. Tässä hänen workshop-esityksensä Työhyvinvointia digisti_kevyt

2.11.2017 13:40

Hyvinvointia työstä

Digisti-asiantuntijapäivässä Veeran workshopissa esitettiin toive materiaalista, joka tässä Hyvinvointia työstä_Veera Lehmonen

2.11.2017 8:19

Ota Digisti- Sovellusviidakosta helmien etsintää

Åkerlund_Marttinen_01112017 Ohessa Ota Digisti-asinatuntijapäivän puheenvuoro ”Sovellusviidakosta helmien etsintää”, Åkerlund ja...

2.11.2017 7:51

Ota Digisti- Asiakaskokemus ja käyttäjäturvallisuus sovelluskehityksen keskiössä

20171101_seminaari_asiakaskokemus-ja-kayttajaturvallisuus-sovelluskehityksen-keskiossa_laava Tervehdys! Kiitos kaikille ensimmäiseen Ota Dig...

1.11.2017 6:58

Hyvää marraskuun 1. päivää!   Pakkanen paukkuu Oulussa -20 asteessa, mutta täällä etelämpänä pääsemme hiukan helpommalla. Liukasta on, ...

Näytä lisää

Ota yhteyttä

Malkki Pertti

Yksikönjohtaja, Director
HYVI Hallinto, Administration
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358406682751

Immonen Mirja

Koulutuspäällikkö, Head of Department
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405478949