Vastuullisuus ja kestävyys matkailun tutkimuksen painopisteinä

Matkailun alan tutkimuksellisena tavoitteena Jyväskylän ammattikorkeakouluissa on tuottaa soveltavaan tutkimukseen perustuvaa tietoa, joka kehittää matkailuelinkeinon kilpailukykyä sekä tukee työelämän kehittämistoimenpiteitä ja päätöksentekoa. Lisäksi tavoitteena on  työelämälähtöisen osaamisen kehittäminen korkeakoulusektorille.

JAMKin matkailun painopisteet tutkimustoiminnassa ovat vastuullinen matkailu, digitaalinen arvontuotanto ja luova matkailuliiketoiminta, keskittyen erityisesti vastuulliseen matkailuun ja kestäviin ruoka- ja ravintolapalveluihin.

JAMK toimii kansainvälisen International Centre for Responsible Tourism (ICRT) Suomen verkoston vetäjänä ja tämä tuo mukanaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävän tutkimus- ja kehittämisverkoston.

Esimerkkejä matkailun alan tutkimuksesta hankkeissa

YZ sukupolvi vie työyhteisön uudelle tasolle

ESR-rahoitteisen projektin YZ sukupolvi vie työyhteisön uudelle tasolle tutkimuksellisena tavoitteena on keskittyä yhteisölliseen oppimiseen ja johtajuuteen. Hankkeessa tehdään tutkimusta eri sukupolvien johtamisesta matkailu- ja ravitsemisalan yritysten sekä teollisuusyritysten näkökulmasta. Tutkimus toteutetaan 2019 – 2021.

Ikäruoka 2.0

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Ikäruoka 2.0 (Monimuotoiset ruokaan liittyvät palvelut ikäihmisten yhteisöllisyyden ja toimintakyvyn tukena) -hankkeessa hyödynnetään LoCard -tutkimuksen ruokakauppojen ostotietoaineistoa ikääntyvien ostokäyttäytymisen kuvaamiseen. LoCard - tutkimus (locard.fi) on S-ryhmän, Helsingin yliopiston sekä Tampereen yliopiston yhteistyöprojekti. Tutkimus toteutetaan 2020-2022.

Lisätietoa matkailun tutkimuksesta

Matkailun alan tutkimusryhmän muodostavat JAMKissa Francesca Allievi, Enni Mertanen, Minna Tunkkari-Eskelinen ja Anne Törn-Laapio.

Törn-Laapio Anne

Törn-Laapio Anne

Lehtori, Senior Lecturer
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358406350609
Näytä lisää