jamk.fi

Automaatio, robotiikka ja konenäkö ovat voimakkaasti kehittyviä alueita. Uusinta kehitystä edustavat ihmisen kanssa samassa tilassa toimivat turvalliset robotit, jotka voivat vähentää työn kuormittavuutta mm. valmistuslinjoilla, hoivatyössä ja kodeissa.

Perinteisen automaatio- ja konenäköosaamisen rinnalle JAMK lisää robotiikan koulutusta ja TKI-toimintaa. Tavoitteena on parantaa alueen palvelutoiminnan ja valmistavan teollisuuden kilpailukykyä robotiikkasovellusten avulla.