Podcastit

Podcasteissa pohditaan nuorten sukupolvien vaikutusta johtamisen muutokseen. Välillä voidaan lipsahtaa muihinkin näkökulmiin. Podcastit löydät SoundCloud-palvelusta. Jaksosta 22 eteenpäin podcastien tekstivastineet löydät https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/yz-sukupolvi/litteroinnit/ (saavutettavuusdirektiivin mukaisesti 23.9.2020 jälkeen julkaistut).

Kuuntele koko podcast-soittolista. Yksittäiset jaksot löydät:

1. Nuorten johtaminen / Mirva Leppälä ja Hilkka Heikkilä
2. Nuorilla erilaiset pelisäännöt / Pirkko-Liisa Vesterinen, Mirva Leppälä ja Hilkka Heikkilä
3. Uteliaisuus ja poisoppiminen nuorten johtamisessa / Hermanni Hyytiälä, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
4. Johtamisen työkalut ja palaute / Mirva Leppälä ja Hilkka Heikkilä
5. Palautteen tarkoitus on energisoida ja edistää / Anita Hukkanen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
6. Merkityksellisyys / Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
7. Vuorovaikutusta ja arkipäiväistettyä palautetta nuorille työelämässä / Harri Mustonen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
8. Digikolmiloikan lisäksi johtamisen kolmiloikka? / Matti Hirvanen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
9. Vastuullinen johtajuus / Mika Korhonen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
10. Kannustava johtaminen tärkeää nuorille / Matleena Käppi, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
11. Merkityksellisyys työelämässä / Marianne Ekonen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
12. Ihmisten johtaminen on parasta - ja haastavinta / Katri Paakkari, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
13. Kriisijohtaminen on ennen kaikkea vuorovaikutusta / Iris Mäkinen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
14. Pelialalla johdetaan intohimoa / Hanna Hauvala, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
15. Nuorille työnantajamielikuvassa tärkeää arvot, vastuullisuus ja avoimuus / Tanja Shemeikka, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
16. Muutos on oppimismatka / Elina Vaara, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
17. Hyvä tekemisen ilmapiiri tärkeää eri sukupolville / Mirva Leppälä ja Hilkka Heikkilä
18. Tiedonjanoista tekemistä yhdessä / Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
19. Johtajuus on kasvumatka / Tapu Holttinen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
20. Johtaminen edellyttää herkkävaistoisuutta / Pirkko Melville, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
21. Parempi työelämä / Jyri Kansikas, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
22. Hyvä palautekulttuuri on vastavuoroista dialogia / Heidi Kauppinen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
23. Palautetyökalu arkijohtamisen / Anita Hukkanen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
24. Työelämässä kaikilla tulee olla mukana ammatillisuus ja aikuisuus. / Päivi Myllykangas, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
25. Yksikään meistä ei halua olla merkityksetön / Joel Kettula, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
26. Peiliin on katsottava. Myös silloin, kun asiat menevät hyvin. / Kirsi Kaunismäki-Suhonen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
27. Johtaminen on suunnan näyttämistä ja luottamuksen rakentamista / Anu Tokila, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
28. Johtamistyössä tarvitaan aikaa vuorovaikutukselle ja ajattelemiselle / Marjo-Riitta Vainio, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
29. Inhimillinen vallankumous edellyttää erilaista johtajuutta / Perttu Pölönen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
30. Johtamistyön ihanuus ja vaativuus / Turiseva Dirika, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
31. Itseohjautuvuuttakin tulee ohjata ja johtaa. / Kaija Collin, Soila Lemmetty, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
32. Innostutaan yhdessä ja annetaan toistemme kukoistaa! / Päivi Hakkarainen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
33. Priorisointi on tulevaisuuden tärkeä työelämätaito / Karoliina Mellanen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
34. Luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen edellyttää ajan antamista. / Hanna Jauhiainen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
35. Merkityksellisyys on työyhteisön liima, joka sitoo ihmiset yhteen. / Kari Angeria, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
36. Johtaminen ei voi olla esitys. Sanojen ja tekojen täytyy kohdata. / Lasse Kukkonen, Jenna Tervo, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
37. Tärkeää, että jokainen saa saman kohtelun. / Lasse Niivuori, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
38. Nuoret haluavat säännöllistä palautetta; suoraan ja heti. / Saija Halomo, Tommi Sievinen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
39. Työntekijöitä tulee kohdella vastuuta kantavina ja järkevinä aikuisina. / Mikael Hugg, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
40. Johtajan tärkeä tehtävä: tavoitteiden kirkastaminen / Anna-Mari Simunaniemi, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
41. Johtaja, kiinnostu nuoresta muutenkin kuin työntekijänä. / Seija Milicevic, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
42. Johtamisen tärkeä olla jossain määrin näkymätöntä. / Arvo Vuorela, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
43. Pysähdy miettimään arvojasi. Toteutuvatko ne käytännön työssäsi? / Mari Huhtala, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
44. Intohimo vai merkityksellisyys? / Saara Rantanen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
45. Johtajan tärkeä olla avoin ja valmis kuuntelemaan ja oppimaan nuorelta. / Tuomas Rauhansalo, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
46. Merkityksellisyys on yksilöllinen kokemus / Anita Hukkanen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
47. Kun tunnistaa omat ihmisyyden rajansa, niin on helpompi ymmärtää myös toisten rajoja. / Kimmo Kolu, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
48. Johtajan pitää pystyä seuraamaan maailmaa ja kehittymään itse. / Anu Manner, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
49. Heikkous voikin olla voimavara / Iris Mäkinen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä
50. Johtaja: kysy ja kuuntele. / Tanja Shemeikka, Anita Hukkanen, Marianne Ekonen, Hilkka Heikkilä ja Mirva Leppälä

Esitykset tapahtumissa ja julkaisuissa

YZ-sukupolvi vie työyhteisön uudelle tasolle -hankkeen projektipäällikkö Hilkka Heikkilä (vas.) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtori Anita Hukkanen esiintyivät "Unelmien (työ)elämä nuorten yz-sukupolven kanssa" Unelmien työpäivän päätapahtumassa Turussa, Turun AMK:n Kupittaan kampuksen tiloissa 2.10.2020. Tutustu myös esityksen materiaaliin.

Unelmien työpäivän esitykseen liittyvä haastattelu palautetyökalusta. Keskustelemassa hankkeen projektipäällikkö Hilkka Heikkilä (vas.) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtori Anita Hukkanen Unelmien työpäivä -tapahtumassa Turun AMK:n Kupittaan kampuksella 2.10.2020.

YZ-sukupolvi vie työyhteisön uudelle tasolle -hanke oli yhtenä esimerkkiprojektina kansainvälisessä VISuAL-hankkeessa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtorit Elina Vaara ja Anita Hukkanen esittelivät YZ-hanketta VISuAL-hankkeen järjestämässä Videopedagogiikkaa kehittämässä -webinaarissa 17.11.2020 (video alkaa YZ-hankkeen esityksestä kohdasta 5:39). Tutustu myös esityksen materiaaliin.

YZ-sukupolvi -projekti on yksi Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohankkeen esitteessä esitellyistä hankkeista paremman työelämän kehittämiseksi. Tarjolla on vinkkejä ja kokemuksia eri aiheista: työhyvinvointi, johtaminen, tuottavuus, tuloksellisuus, yrittäjyys sekä verkostot.

Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohankkeen esite 2020

Artikkelit

Mirva Leppälä, Elina Vaara & Hilkka Heikkilä: Miten johtaa intopiukeita, näkymättömiä luottopakkeja ja muita työelämän tyyppejä? Työ Terveys Turvallisuus -lehti 16.8.2021

Anne Törn-Laapio & Marianne Ekonen: Meaning of Work Across Different Generations of Tourism and Hospitality Employees. Teoksessa Prof Candida Silva, Prof. Monica Oliveira & Prof. Susana Silva (edited): Proceedings of the 4th International Conference on Tourism Research ICTR 2021 (s. 530-537)

Hilkka Heikkilä & Anita Hukkanen: Jatkuva oppiminen yrityksissä - videon käyttö toiminnan kehittämisessä. Teoksessa Anne Hakala, Hannu Ikonen & Tytti Pintilä (toim.): Koulutuksen kehittämisen katsaus 2020 (s. 110 - 121). Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 299, 2021

Anita Hukkanen & Elina Vaara: Management and Leadership Practices within YZ-generation Employees in Tourism and Hospitality. Teoksessa Eila Burns & Minna Koskinen (eds.): Video-supported collaborative learning: Teacher’s Manual (s. 59 - 62). Publications of JAMK University of Applied Sciences 286, 2020

Silja Eisto: Nuorten sitouttamisessa korostuu kuuntelun taito: 4 huomiota nuorten johtamisesta. Artikkeli Y-Studio.fi 7.7.2020

Tuomas Lehtonen: Nuorempia sukupolvia motivoi vuorovaikutteinen johtaminen. HS Yrittäjä-liite 18.3.2020. Artikkeli Newspoolissa ja Issuussa

Anita Hukkanen, Hilkka Heikkilä & Mirva Leppälä: Esimies oppii videolta - jos uskaltaa. Koulutuksen kehittämisen katsaus 2019: ELO JAMKissa

Vaara, Ekonen, Hukkanen, Heikkilä, Leppälä, Burns, Laitinen-Väänänen (2019): IMPROVING WORKING LIFE LEADERSHIP WITH VIDEO REFLECTIONS - MANAGING YZ-GENERATIONS. EAPRIL 2019 Conference Proceedings

Blogit

Tanja Shemeikka: Lähijohtaminen ja esimiestyö on yhä tärkeämpää. Turbinaattori-blogi, JAMK 27.11.2020

Anita Hukkanen, Hilkka Heikkilä: Askeleita parempaan palauteTYÖHÖN. Work goes happy -blogi 23.10.2020

Marianne Ekonen, Hilkka Heikkilä, Anita Hukkanen, Mirva Leppälä, Tanja Shemeikka, Elina Vaara: Unelmien (työ)elämä nuorten kanssa. Work goes happy -blogi 21.9.2020

Tanja Shemeikka: Työnantajakuvalla on väliä - erityisesti nuorille. Finnish Business Blog, JAMK 2.9.2020

Anita Hukkanen, Hilkka Heikkilä, Mirva Leppälä: Video esimiehen personal trainerina. Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohankkeen II blogi 13.8.2020

Marianne Ekonen, Hilkka Heikkilä, Anita Hukkanen, Mirva Leppälä, Tanja Shemeikka, Elina Vaara: Luottamus, arvostus ja vuorovaikutus. Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohankkeen II blogi 4.5.2020

Mirva Leppälä, Hilkka Heikkilä: Kahdeksan vinkkiä podcastien maailmaan (ja johtamiseen). Finnish Business Blog, JAMK 26.4.2020

Marianne Ekonen: Viisi vinkkiä löytää merkityksellisyys arjen estetiikasta. Turbinaattori-blogi, JAMK 24.4.2020

Hilkka Heikkilä: Heittäytymällä matkaan ja uusiin korkeuksiin. Turbinaattori-blogi, JAMK 23.4.2020

Anita Hukkanen: Palaute on välttämätöntä polttoainetta yrityksissä. Turbinaattori-blogi, JAMK 19.3.2020

Opinnäytetyöt

Yhteystiedot

Heikkilä Hilkka

Heikkilä Hilkka

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504308407
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Yhteistyö, jatkuva parantaminen,​yksinkertaiset ratkaisut, pienin askelin paremmaksi!
Tutkinnot:
FL, Laatu PD, JET

Rahoittajalogot EU ESR, Vipuvoimaa EU:lta ja JAMK