Tervetuloa tutustumaan Virtual Leaders -projektitiimiin!


Maija Haaranen
- Missiona osaamisen kehittäminen!

Olen osaamisen, oppimisen ja johtamisen ammattilainen. Minulla on yli 30 vuoden kokemus strategisen ja henkilöstöjohtamisen, markkinoinnin ja myynnin asiantuntijana eri toimialoilla. Minulla on laajat verkostot ja hyvä tuntemus Keski-Suomen elinkeinoelämästä.

Toimin johtamisen lehtorina Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikössä. Olen tradenomiopiskelijoiden tutoropettaja ja ohjaaja. Roolejani ovat myös kouluttaja, yritysvalmentaja, johtamisen asiantuntija lukuisissa hankkeissa, työnhaku- ja uravalmentaja sekä markkinoinnin, some- ja LinkedIn-asiantuntija. Olen HR-kärkiopintojen vastuuopettaja sekä monimuotokoulutuksen kehittämisvastaava.

Etätyössä kiinnitä motivoivaa huomiota ihmiseen!

> Lisää Maijasta LinkedInissä


Liinamaaria Hakola
- johtamisella kasvua ja työniloa

Minulla on yli 10 vuoden kokemus esimies- ja johtotehtävistä IT-alan yrityksistä. Toimin pörssiyhtiön keskijohdon ryhmänvetäjänä vuosia ja viimeisimpänä ennen tätä nykyistä johtamisen opettajan työtäni olin it-kasvuyhtiön toimitusjohtaja.

Työn merkityksellisyys, organisaatiokulttuuri ja johtaminen sekä kannattavan kasvun tekeminen työniloa vaalien ovat erityisiä mielenkiinnon kohteitani.

Etätyössäkin pitää voida tuntea työniloa!

> Lisää Liinamaariasta LinkedInissä


Hilkka Heikkilä - verkostojen kutoja

Verkostojen kutoja, projektien toteuttaja ja joskus vähän älypöllyttäjä. Johtamisen maailmaa ihmetellään yhdessä ja toteutetaan pienin askelin itsekin koko ajan oppien. Arkielämän realiteetit pitää ottaa huomioon, mutta niitäkin voi vähän ravistella. Aina voit kysyä ja etsitään vastaus, ellei jo tiedetä.

Etänä on tärkeä välillä pysähtyä ihmettelemään ja nauttimaan hetkistä.

> Lisää Hilkasta LinkedInissä


Satu Honkanen – yhteisöllisyyden sanansaattaja

Johtamisen opiskelijana tuon projektiin etenkin tuoreita näkemyksiä, tekemisen apukäsiä ja oppimisen intoa. Olen projektin toimelias taustatuki, joka hankkii tietoa ja tuottaa tekstiä, veikeitä välähdyksiä ja pientä pilkun viilausta unohtamatta.

Etätöissä älä tee ja jää yksin, vaan keskity siihen mitä ollaan tekemässä yhdessä. Käytä aikaa ja ota myös itsellesi vastuuta siitä, että ihmiset pysyvät vuorovaikutuksessa keskenään.

Etänä: kommunikoi, kysy, kerro, keskustele.

> Lisää Sadusta LinkedInissä


Anita Hukkanen - humaani kasvun kannattelija

Tuon projektiin osaamiseni ihmisten, oppimisen sekä muutoksen johtamisesta. Innostun ja motivoidun voidessani auttaa ihmisiä sekä tiimejä löytämään potentiaalinsa, onnistumaan ja kehittymään.

Tällä hetkellä toimin johtamisen lehtorina ja uraohjaajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä. Minulla on monipuolinen ja laaja kokemus johtamisen opettamisesta, kehittämisestä, valmennuksesta ja konsultoinnista. Aikaisemmin työurallani olen työskennellyt vuosia vähittäiskaupassa ja asiantuntijapalveluissa erilaisissa henkilöstöjohtamisen tehtävissä.

Rytmitä rohkeasti, palaudu päättäväisesti ja kommunikoi (k)ilokaupalla etätyössä!

> Lisää Anitasta LinkedInissä


Toni Laajalahti - veikeä viestijä

Tuen osaamisellani projektia viestinnän suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Työkalupakista löytyy välineitä ja kokemusta mm. verkko- ja someviestintään, sisällöntuotantoon ja graafisiin töihin. Viestijänä pyrin selkeyteen, ja visuaalisuus merkitsee minulle paljon.

Etätyöskentelyssä korostuu työn rytmittäminen ja tauoista huolehtiminen.

Muista siis pitää riittävästi taukoja ja käydä happihypyillä!

> Lisää Tonista LinkedInissä


Kaisa Sulasalmi – johtaminen on viestintää

Johtaminen, hyvä tai huono, vaikuttaa työhyvinvointiimme. Samoin ihmisten välinen vuorovaikutus, jonka merkitys korostuu etäjohtamisessa. On henkilökohtaisempaa soittaa johdettavalle kuin chattailla tai lähettää sähköpostia.

Lähdin mielelläni projektiin mukaan, koska minua kiinnostaa johtaminen, viestintä ja työyhteisön kehittäminen. Olen ideoija, pohtija ja utelias oppimaan uutta. Osaamiseni koostuu viestinnästä ja projektiosaamisesta. Inspiroidun raikkaasta ilmasta, keskusteluista ihmisten kanssa ja ideoimisesta.

Esihenkilö, olethan läsnä ja tavoitettavissa etänäkin.

Kaisa Sulasalmi

> Lisää Kaisasta LinkedInissä


Essi Säynätmäki (tiedot tulossa)


Anja Tanttu – työhyvinvoinnin puolestapuhuja

Tuon hanketyöhön työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen liittyvän osaamiseni.

Toimin lehtorina ja asiantuntijana Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutissa. Suurimman osan työajastani toimin kehittämishankkeissa työhyvinvoinnin johtamisen ja työnkehittämisen asiantuntijana. Hanketyön myötä olen saanut laajan yhteistyöverkoston, johon kuuluu eri kokoisia yrityksiä ja julkisen sektorin työpaikkoja.

Työskentelin aiemmin ammatillisen kuntoutuksen parissa. Työhöni kuului työntekijän työkyvynarvioinnin lisäksi työn, työolosuhteiden kehittäminen.

Etätyössä on muistettava työn ja vapaa-ajan erottaminen sekä työn tauottaminen.

> Lisää Anjasta LinkedInissä

   

Rahoittajalogot EU ESR, Vipuvoimaa EU:lta ja JAMK