Hankkeen tavoitteena on auttaa keskisuomalaisia pk-yrityksiä ottamaan käyttöön tuottavia ja työhyvinvointia tukevia virtuaalijohtamisen toimintatapoja työyhteisöissä, joissa henkilöstö toimii ja työskentelee osittain tai kokonaan etänä. Läpileikkaavana teemana hankkeen työpaketeissa on henkilöstön työhyvinvointi, jota seurataan aktiivisesti hankkeen edetessä.

Etevää etäjohtamista

Iso muutos työskentelyssä: Tänä päivänä 40–80% tekee etätöitä. Opitaan johtamaan etätyötä!

Hyvä virtuaalijohtaminen turvaa henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavan työn. Poimi käyttöön uudet toimintatavat ja työkalut!

Toimenpiteet yrityksellesi:

 • Tilannekuva
  • Työhyvinvointikysely koko yritykselle
  • Haastattelut osalle henkilöstöä
 • Kehityspolku
  • Toimenpiteet ja kokeilut
  • Tuki ja sparraus projektilta
 • Työpajat
  • Tietoa ja työkaluja
  • Kokemusten vaihtoa
 • Verkosto
  • Pk-yritykset, edelläkävijäyritykset,
   palveluja tuottavat yritykset, kehittäjät

Otetaan käyttöön uusia johtamisen työtapoja:

 • viestintä, vuorovaikutus ja palaute
 • kohtaaminen ja yhteisöllisyyden kokemus
 • ajankäyttö ja työn rytmi
 • itsensä johtaminen ja yhteisöohjautuvuus
 • työn koordinointi ja seuranta
 • osaaminen ja kehittäminen
 • digitaalisten työkalujen hyödyntäminen
 • suorituksen johtaminen ja tulokset
 • työhyvinvoinnin johtaminen
Lähde mukaan! Lue lisää Virtual Leaders -yritysesitteestä Yritysesite

Hanke pähkinänkuoressa

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on torjua ja ratkaista erilaisia virtuaalijohtamisen haasteita.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset pk-yritykset.

Toimintatavat

Hanke toteutetaan pääosin virtuaalisesti. Hankkeessa esitellään ja hyödynnetään etätyöskentelyn ja etäjohtamisen työkaluja.

Kesto

Hanke toteutetaan ajalla 01.09.2020–31.08.2023.

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus, Suomen rakennerahasto-ohjelma, Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 (ESR-rahoitus 75 %, JAMKin rahoitus 25 %)

Sisällöt

 1. Ymmärryksen muodostaminen virtaalijohtamisen haasteista yritysten kanssa
 2. Yrityskohtaisten tuottavuutta ja työhyvinvointia tukevien virtuaalijohtamisen kehityspolkujen rakentaminen
 3. Yhdessäoppiminen ja virtuaalijohtamisen kehittäminen yhteistyössä laajemman verkoston kanssa
 4. Lopputuloksena virtuaalijohtamisen konkreettinen kehittämisen malli pk-yrityksille
 5. Tuloksista viestiminen

Projektitiimi

Maija Haaranen, asiantuntija JAMK/Liiketalous
Liinamaaria Hakola, asiantuntija JAMK/Liiketalous
Hilkka Heikkilä, projektipäällikkö JAMK/Liiketalous
Anita Hukkanen, asiantuntija JAMK/Liiketalous
Toni Laajalahti, viestintäsuunnittelija JAMK/Liiketalous
Tuukka Laava, asiantuntija JAMK/Teknologia
Kaisa Lällä, asiantuntija JAMK/Hyvinvointi
Iida Vesterinen, projektisihteeri JAMK/Liiketalous

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@jamk.fi

Keskeisiä käsitteitä

Virtuaalijohtaminen:
...

Etäjohtaminen:
Etäjohtamisessa on ennen kaikkea kyse yhteistyön mahdollistamisesta ja itseohjautuvuuden tukemisesta. Vahvuuksina korostuvat itseohjautuvuus niin yksilö- kuin työyhteisötasolla. Etä- ja virtuaalijohtaminen on arkipäivää monissa asiantuntijatehtävissä, toimistotyössä sekä palveluammateissa, joissa johdetaan useita eri yksiköitä tai toimitaan asiakkaiden tiloissa. Etäjohtamisessa korostuvat suhteiden luominen, luottamus, yhteisöllisyys, vuorovaikutus sekä tiedon jakamiseen liittyvät käytännöt. (Lähde: Etäjohtaminen ja virtuaalinen vuorovaikutus työyhteisössä -digijulkaisu, Työturvallisuuskeskus)

Etätyöskentely:
...

Työhyvinvointi:
...

#VirtualLeaders #etäjohtaminen #työhyvinvointi

Heikkilä Hilkka

Heikkilä Hilkka

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504308407
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Yhteistyö, jatkuva parantaminen,​yksinkertaiset ratkaisut, pienin askelin paremmaksi!
Tutkinnot:
FL, Laatu PD, JET
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla