Hankkeen tavoitteena on auttaa keskisuomalaisia pk-yrityksiä ottamaan käyttöön tuottavia ja työhyvinvointia tukevia virtuaalijohtamisen toimintatapoja työyhteisöissä, joissa henkilöstö toimii ja työskentelee osittain tai kokonaan monipaikkaisesti tai etänä. Läpileikkaavana teemana hankkeen työpaketeissa on henkilöstön työhyvinvointi, jota seurataan aktiivisesti hankkeen edetessä.

Erilaisissa työpaikoissa ja tilanteissa etäjohtamisen haasteet voivat tulla esiin:

 • Monipaikkaisuus - toimipisteitä eri paikkakunnilla.
 • Työskennellään eri vuoroissa.
 • Urakkaluonteinen työ ja vaihtuvat työkohteet.
 • Liikkuva työ.
 • Työtä tehdään asiakkaiden luona.
 • Joustavasti voi työskennellä haluamassaan paikassa.

Kaikki hankkeen toimenpiteet ovat yrityksille maksuttomia. Yhden yrityksen kanssa työskennellään 6 kuukaudesta vuoteen. Lue lisää tältä sivulta ja lähde mukaan! Poimitaan yhdessä käyttöön hyvät (etä)johtamisen tavat!

Etevää etäjohtamista

Iso muutos työskentelyssä: Tänä päivänä 40–80% tekee etätöitä tai monipaikkaista, liikkuvaa tai hybridityötä. Opitaan johtamaan monenlaisessa ympäristössä!

Hyvä virtuaalijohtaminen turvaa henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavan työn. Poimi käyttöön uudet toimintatavat ja työkalut!

Projektin esittelyvideo

Toimenpiteet yrityksellesi:

 • Tilannekuva
  • Työhyvinvointikysely koko yritykselle
  • Haastattelut osalle henkilöstöä
 • Vertaistuki esihenkilöille
  • antaa uusia näkökulmia
  • rohkaisua ja ymmärrystä
 • Kehityspolku
  • Toimenpiteet ja kokeilut
  • Tuki ja sparraus projektilta
 • Työpajat
  • Tietoa ja työkaluja
  • Kokemusten vaihtoa
 • Verkosto
  • Pk-yritykset, edelläkävijäyritykset,
   palveluja tuottavat yritykset, kehittäjät

Kaikki toimenpiteet ovat yrityksille maksuttomia! Yhden yrityksen kanssa työskennellään 6 kuukaudesta vuoteen.

Otetaan käyttöön uusia johtamisen työtapoja:

 • viestintä, vuorovaikutus ja palaute
 • kohtaaminen ja yhteisöllisyyden kokemus
 • ajankäyttö ja työn rytmi
 • itsensä johtaminen ja yhteisöohjautuvuus
 • työn koordinointi ja seuranta
 • osaaminen ja kehittäminen
 • digitaalisten työkalujen hyödyntäminen
 • suorituksen johtaminen ja tulokset
 • työhyvinvoinnin johtaminen
Lähde mukaan! Lue lisää Virtual Leaders -yritysesitteestä Yritysesite

Hanke pähkinänkuoressa

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on torjua ja ratkaista erilaisia virtuaalijohtamisen haasteita.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset pk-yritykset.

Toimintatavat

Hanke toteutetaan pääosin virtuaalisesti. Hankkeessa esitellään ja hyödynnetään etätyöskentelyn ja etäjohtamisen työkaluja.

Kesto

Hanke toteutetaan ajalla 01.09.2020–31.08.2023.

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus, Suomen rakennerahasto-ohjelma, Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 (ESR-rahoitus 75 %, JAMKin rahoitus 25 %)

Sisällöt

 1. Ymmärryksen muodostaminen virtuaalijohtamisen haasteista yritysten kanssa
 2. Yrityskohtaisten tuottavuutta ja työhyvinvointia tukevien virtuaalijohtamisen kehityspolkujen rakentaminen
 3. Yhdessäoppiminen ja virtuaalijohtamisen kehittäminen yhteistyössä laajemman verkoston kanssa
 4. Lopputuloksena virtuaalijohtamisen konkreettinen kehittämisen malli pk-yrityksille
 5. Tuloksista viestiminen

Projektitiimi

Maija Haaranen, asiantuntija JAMK/Liiketalous
Liinamaaria Hakola, asiantuntija JAMK/Liiketalous
Hilkka Heikkilä, projektipäällikkö JAMK/Liiketalous
Satu Honkanen, harjoittelija JAMK/Liiketalous
Anita Hukkanen, asiantuntija JAMK/Liiketalous
Toni Laajalahti, viestintäsuunnittelija JAMK/Liiketalous
Kaisa Sulasalmi, asiantuntija JAMK/Teknologia
Essi Säynätmäki, projektisihteeri JAMK/Liiketalous
Anja Tanttu, asiantuntija JAMK/Hyvinvointi

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@jamk.fi

Keskeisiä käsitteitä

Virtuaalijohtaminen/etäjohtaminen:
Virtuaalijohtamisella viitataan esimiehiin, jotka hoitavat suurimman osan johtamisprosesseista elektronisia kanavia pitkin. Etäjohtamisessa johtaja ja alainen ovat fyysisesti etäällä toisistaan ja heidän välisensä vuorovaikutus ja kommunikaatio tapahtuvat virtuaalisten yhteydenpitokanavien kautta. Onnistuakseen etäältä johtaminen vaatii usein esimieheltä enemmän kuin perinteinen johtaminen.

Etätyö, liikkuva työ ja monipaikkainen työ:
Etätyöllä tarkoitetaan työnantajan kanssa sovittua työnteon mallia, jossa työ tehdään joko osin tai kokonaan kotona tai sitten työnantajan eri toimipisteissä, työkohteissa, asiakkaan luona, kahvilassa tai matkoilla. Nämä elementit voivat sisältyä myös työhön, joka on liikkuvaa tai monipaikkaista. Yhteinen piirre näille on sähköisen tieto- ja viestintätekniikan keskeinen rooli työn tekemisessä. Työskentely voi tapahtua yhdessä tai useammassa paikassa ja olla kestoltaan ja säännöllisyydeltään hyvin vaihteleva.

Työhyvinvointi:
Suurimpana haasteena etätyössä lähijohtajat arvioivat olevan sen, miten luoda kokonaiskuva tiimiläisten tilanteesta ja hyvinvoinnin tilasta. Tässä merkityksellisinä tekijöinä koettiin olevan toisen tavoittaminen oikeasti, aito kohtaaminen ja kommunikaatio sekä kehonkielen uupuminen kommunikaatiossa.

Digitaalinen/virtuaalinen työympäristö:
Digitaalinen työympäristö on työntekijän digitaalinen työpaikka, joka kattaa kaikki teknologiaratkaisut, laitteet, alustat, ohjelmat ja sovellukset, joita työntekijä hyödyntää suorittaessaan työtehtäviään. Etätyössä korostuu, ja digitaalisten työympäristöjen pitäisi tukea, erityisesti
* yhteisöllisyys, verkostoituminen ja livekeskustelut
* sisäinen viestintä ja joukkoviestintä
* tiedostojen ja työohjeiden jakaminen
* työn seuranta

Lähteet:
Etätyökompassi, Vaasan yliopisto
Etäjohtaminen ja virtuaalinen vuorovaikutus työyhteisössä -digijulkaisu, Työturvallisuuskeskus
Joustava työaika, Työterveyslaitos

#VirtualLeaders #etäjohtaminen #hybridijohtaminen #työnilo

Heikkilä Hilkka

Heikkilä Hilkka

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504308407
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Yhteistyö, jatkuva parantaminen,​yksinkertaiset ratkaisut, pienin askelin paremmaksi!
Tutkinnot:
FL, Laatu PD, JET
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla