Projektin tavoitteet

Työnuoli-projektin päätavoitteena on lisätä keskisuomalaisten liikuntaseurojen työnantajaosaamista sekä kiinnostusta tarjota työtä ja työpaikkoja. Tämä päätavoite jakautuu seuraaviin alatavoitteisiin:

  • Projektissa mukana olevat liikuntaseurojen avainhenkilöt tunnistavat erilaisia työtehtäviä liikuntaseuroista.
  • Projektissa mukana olevat liikuntaseurat kehittävät tätä kautta toimintaansa taloudellisesti kestävämpään suuntaan.
  • Projektissa syntyy innovatiivisia toimintamalleja ja sovelluksia nuorten ja ikääntyneiden työllistämiseksi liikuntaseuroissa.
  • Projektissa saatua uutta tietoa ja kokemuksia levitetään mm. julkaisun ja seminaarien avulla.
  • JAMKin yhteistyö liikuntaseurojen kanssa lisääntyy ja tiivistyy. 
  • Keski-Suomen Liikunta luo liikuntaseurojen työllistämispalvelun tietopankin, jonka avulla tämä toiminta lisääntyy pysyvästi.

Työnuoli-projektin rungon muodostaa liikuntaseurojen koulutus- ja kehitysprosessi, joka on käynnistynyt. Lue lisää