TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa on Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen projekti. Se toimii tiiviissä yhteistyössä Osaamiskeskus Koordinaatin ja OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin-, URAA!- ja ONNI- sekä KOHTAAMO-projektien kanssa.

Mikä on TESSU2?

TESSU2-projektin valmennusprosessit tukevat Ohjaamojen henkilöstön aidon monialaisen yhteistyö- ja ohjausosaamisen kehittymisessä ja juurtumisessa sekä monialaisen yhteisen osaamispääoman syntymisessä.

Projekti auttaa Ohjaamoja toimimaan monialaisena, vertaisoppivana ja yhdessä ohjautuvina tiimeinä, joissa ohjaamohenkilöstö kehittää ja arvioi yhdessä omaa toimintaansa suunnitelmallisesti ja toisilta oppien.

Samalla projekti auttaa Ohjaamoa näkemään, millaista yhteistä osaamista ja osaamispääomaa Ohjaamolla tulee olla, ja kuinka osaamista hankitaan. Projektin valmennusprosesseista syntyy erilaisia monialaista yhteistyö- ja ohjausosaamista kehittäviä tuotteita, menetelmiä ja käytänteitä, jotka julkaistaan avoimena verkkojulkaisuna.

TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projekti toteutetaan 1.4.2019–31.12.2021.

Ohjaamo-logo

Ohjaamo on alle 30-vuotiaille suunnattu matalan kynnyksen palvelupaikka, jossa saa apua työllistymisen, koulutuksen, arjen hallinnan ja hyvinvoinnin kysymyksiin. Suomessa on yli 70 Ohjaamoa, joissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat tarjoavat yhdessä monialaista palvelua.

Tutustu Ohjaamoihin 

Projektin toteuttajat

TESSU 2 -projektin toteuttavat:  

  • JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu (koordinaattori)

  • HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

  • Åbo Akademi (ruotsinkieliset valmennukset)

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin logot

Rahoittaja

Hanke rahoitetaan Osuva ohjaus -kokonaisuudesta, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Osuvaa osaamista -ESR-toimenpidekokonaisuutta.

Tietoa rahoituksesta

TESSU2-projektin maskottimehiläinen ja logo

Ota yhteyttä

Sesay Auli

Sesay Auli

Projektipäällikkö, Project Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405941476