Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa Ohjaamoja kehittymään suuntaan, jossa Ohjaamon henkilöstö toimii monialaisena osaavana ja oppivana tiiminä. Valmennus toteutetaan sähköisellä työskentelyalustalla (MS Teams).

Valmennus sopii erityisesti Ohjaamoille,

 • joiden toiminta on vakiintunutta, 
 • joilla monialaisen yhteistyön perusasiat ovat kunnossa (esim. Osallistunut aiemmin TESSU-valmennukseen), 
 • joilla on tarve tehdä pidemmän aikavälin osaamisen kehittämissuunnitelmaa ja
 • joiden koordinaattori tarvitsee välineitä kehittää tiimiään.
Moduulit

Monialainen osaava ja oppiva Ohjaamo

Ennakkotehtävä: kartoitetaan Ohjaamon osaamispääomaa yksilön näkökulmasta

Moduuli 1 – Monialainen osaaminen Ohjaamossa:

 • Arvioidaan Ohjaamon monialaista osaamisen tilaa yksilön ja yhteisön näkökulmasta
 • Välityöskentely: Tutustutaan toisten osaamisiin ja tapaan tehdä työtä yksin ja yhdessä

Moduuli 2 – Monialaisena osaajatiiminä toimiminen:

 • Kartutetaan yhteistä osaamispääomaa sopimalla konkreettisesti, miten hyödynnetään toisten osaamista asiakastilanteissa.
 • Välityöskentely: Tehdään näkyväksi monialaisen työn muotoja Ohjaamossa.

Moduuli 3 – Monialaiset työtavat:

 • Arvioidaan käytössä olevia monialaisen työn muotoja ja tehdään kehittämissuunnitelma, miten yhteistyön muotoja jatkokehitetään Ohjaamossa.
 • Välityöskentely: Kehittämissuunnitelman mukaisesti toteutetaan monialaisen yhteistyön eri muotoja käytännössä ja tehdään itsearviointia.

Moduuli 4 – Monialaisen osaamisen kehittäminen:

 • Arvioidaan valmennuksen aikana tapahtunutta osaamisen kehittymistä. Tunnistetaan tekijät, jotka jarruttavat osaamisen kehittämistä ja asetetaan Ohjaamon monialaisen osaamisen kehittämisen tavoitteet.
 • Välityöskentely: Reteaming-välineiden käyttö.

Moduuli 5 – Osaava ja oppiva Ohjaamo:

Kootaan yhteen valmennus- ja oppimisprosessi.

Seurantatapaaminen

 

Ota yhteyttä

Sesay Auli

Sesay Auli

Projektipäällikkö, Project Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405941476

VipuvoimaaESR