Valmennus edistää yhteisen monialaisen työn kehittymistä. Valmennuksessa keskitytään toimivan monialaisen työn edistäviin ja haittaaviin tekijöihin.

Teemoina voi olla esim. Ohjaamon tavoite ja arvot, yhteiset pelisäännöt, toisten työn ja työtapojen tunteminen, roolit, työnjako ja käytänteet.

Valmennus lähtee asiakkaan tilanteesta ja tarpeista, ja tavoite sovitaan yhdessä Ohjaamon kanssa. Valmennukset toteutetaan paikan päällä, verkossa (Teams) tai hybridisti.

Toimiva monialainen Ohjaamo

Monialaisen yhteisen työn kivijalka Ohjaamossa:

Toimiva vuorovaikutus
 • Luottamus toisiin on vahvaa.
 • Sisäinen vuorovaikutus on kunnossa.
 • Tiimityötaidot ovat hallussa.
 • Toisten osaamiset tunnetaan.
 • Toisten osaamisia hyödynnetään.
Toimijoita tukeva työyhteisö
 • Varmistetaan riittävät resurssit työhön ja sen kehittämiseen.
 • Vaalitaan arvostuksen kulttuuria.
 • Kannustetaan erilaisten työtapojen käyttöönottoa.
Yhteisen työn organisoituminen
 • Roolit ja työnjako selkeät.
 • Riittävästi aikaa yhteiselle keskustelulle.
 • Yhteinen ymmärrys Ohjaamon tavoitteista ja roolista.
 • Yhdessä organisoituminen selkeää.
 • Toiminnan koordinointi eteenpäin vievää.

Usean Ohjaamon valmennus

Useamman Ohjaamon, esim. yhden maakunnan Ohjaamojen kanssa voidaan toteuttaa yhteinen valmennus, joka käynnistyy yhteisellä Kick off -tilaisuudella, jonka jälkeen työskennellään pienemmissä ryhmissä.

Valmennus päättyy yhteiseen yhteenvetotapaamiseen.

Muunkinlaiset toteuttamismuodot ovat mahdollisia.

Ota yhteyttä

Sesay Auli

Sesay Auli

Projektipäällikkö, Project Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405941476

VipuvoimaaESR