TESSU2:n palvelut Ohjaamoille

Ohjaamossa työskentelee monia eri ammattilaisia. Työ ja asiakkaat ovat kuitenkin kaikille heille yhteisiä. Uudenlaisen, yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen on prosessi, joka vaatii yhteistä keskustelua, aikaa sekä toimintatapojen työstämistä. TESSU2 voi toimia Ohjaamon peilinä ja auttaa kehitettävien kohteiden ja yhteistyön haasteiden tunnistamisessa. Hyvässäkin vauhdissa olevaa monialaista yhteistyötä voi aina kehittää.

TESSU2 tuottaa palveluja, joista Ohjaamo saa työvälineitä yhdessä tekemiseen ja yhteisen työn kehittämiseen.

Pääpaino palveluissa on erilaiset valmennukset, jotka toteutetaan tarpeen mukaan myös ruotsin kielellä. Valmennukset suunnitellaan yhdessä Ohjaamon kanssa siten, että prosessi käynnistyy kehittämistyön tarpeiden kartoituksella. Ohjaamon kaikkien toimijoiden ja erityisesti koordinaattorin sitoutuminen sekä riittävän yhteisen ajan varaaminen vahvistaa valmennusprosessin tuloksia.

Lisäksi konsultointia

Lisäksi konsultoimme ja sparraamme tarpeen mukaan Ohjaamohenkilöstöä ja Ohjaamon koordinaattoria.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Usean Ohjaamon valmennus

Useamman Ohjaamon, esim. yhden maakunnan Ohjaamojen kanssa voidaan toteuttaa yhteinen valmennus, joka käynnistyy yhteisellä Kick off -tilaisuudella, jonka jälkeen työskennellään pienemmissä ryhmissä.

Valmennus päättyy yhteiseen yhteenvetotapaamiseen.

Muunkinlaiset toteuttamismuodot ovat mahdollisia.

Ota yhteyttä

Sesay Auli

Sesay Auli

Projektipäällikkö, Project Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405941476