Jokaiselta hankekylältä nousi esille tarve lisätä kyläläisten digitaitoja ja edistää sähköisten palveluiden käyttöönottoa. Hanke päätti järjestää digitaitokurssin viidellä kylällä. Kursseilla haluttiin tavoittaa mahdollisimman suuri joukko osallistujia, minkä vuoksi sisällöt pyrittiin suunnittelemaan mahdollisimman laajasti eri laitteiden käyttäjille ja eri tasoisille osallistujille sopiviksi. Osallistujilla ei myöskään tarvinnut olla omia laitteita, vaan koulutuksiin tuotiin aina lainattavia kannettavia tietokoneita sekä tablet-tietokoneita lainakäyttöön. Koulutusten osallistujamäärät vaihtelivat noin kymmenen ja kahdenkymmenen välillä.

Koulutus toteutettiin kahtena kahden tunnin mittaisena koulutuksena, joista ensimmäisellä perehdyttiin laitteiden peruskäyttöön, internet-selaimeen, tiedonhakuun, uutispalveluihin sekä kartta- ja reittipalveluihin. Toisella koulutuskerralla kerrattiin vielä ensimmäisen koulutuksen aiheita sekä tutustuttiin TV:n ja radion käyttämiseen internetissä, sähköpostiin, sosiaaliseen mediaan ja tietoturvaan. Varsinkin toisen koulutuskerran sisällöissä otettiin myös osallistujien toiveet huomioon ja eri kylillä paneuduttiin hieman erilaisiin aihealueisiin: jossain tutustuttiin Instagramiin ja toisaalla asennettiin riistakameroita.

Palaute koulutuksista oli lähes täysin positiivista ja osallistujat kokivat saaneensa koulutuksista hyödyllisiä vinkkejä ja ohjeita sekä tarvitsemaansa harjoitusta laitteiden hyödyntämiseen omassa arjessaan. Osallistujille tarjottu mahdollisuus selvittää nimenomaan omiin laitteisiin ja omiin käyttötarkoituksiin liittyviä ongelmatilanteita koettiin myös hyödylliseksi.