https://www.facebook.com/karstularantakylayhdistys/

 

 

 

 

 

 

Rantakylä.JPG

Karstulan Rantakylä lähti ensimmäisenä pilottikylänä mukaan Sykettä Kylässä-hankkeeseen ja toiminta siellä käynnistettiin keväällä 2016. Rantakylä on n. 150:n asukkaan kylä, jossa toimii vuonna 1992 perustettu kyläyhdistys. Matkaa kuntakeskukseen tulee hieman yli 10 km. Hankkeen alkaessa Rantakylällä ei ollut säännöllistä toimintaa. Kyläyhdistys kokoontui muutaman kerran vuodessa ja järjesti satunnaisesti pieniä tapahtumia, kuten uimarannan siivoustalkoot sekä puurojuhlan. Kyläläisten kokoontumispaikkana toimii Rantakylän koulu, josta koulutoiminta lakkautettiin vuonna 2017. Koulu on tällä hetkellä kunnan omistuksessa.

 

Hankkeen avajaistapahtuma järjestettiin maaliskuussa 2016 ja se keräsi kyläkoululle nelisenkymmentä kylän kehittämisestä kiinnostunutta. Rantakyläläisten into ja motivaatio kylän kehittämiseen oli alusta alkaen suurta. Jo hankkeen avajaistapahtumassa moni kyläläinen ilmoittautui vapaaehtoiseksi vertaisohjaajaksi käynnistettäviin harrastekerhoihin. Kylällä käynnistyi naisten ja miesten käsityöpiirit, porinapiiri sekä yhteislaulutilaisuudet vertaisohjaajien vetämänä. Näiden lisäksi hanke järjesti kylällä erilaisia tapahtumia ja asiantuntijavierailuja, ja pian toimintakalenterissa oli tapahtumia jokaiselle viikolle. Myös koulumummot ja -papat toimintaa käynnisteltiin ja se koettiin erittäin mieluisaksi, mutta valitettavasti toiminta loppui kyläkoulun lakkauttamisen myötä. Ryhmissä ja tapahtumissa riitti hyvin kävijöitä ja osallistujia tuli myös kylän ulkopuolelta. Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden jälkeen todettiin, että toimintaa on ollut jo vähän liikaakin. Vastuu toiminnan pyörittämisestä oli samojen muutamien ihmisten harteilla, ja osallistujamäärätkin hiipuivat. Päätettiin vähentää toiminnan määrää ja säilyttää mukana vain ne, jotka koettiin kyläläisille tärkeimmiksi.

Ajatus bingotoiminnan käynnistämisestä oli muhinut kyläläisten mielessä jo hankkeen alusta lähtien ja vuoden 2016 lopulla kyläyhdistys päätti lähteä kokeilemaan bingon pyörittämistä. Käynnistysapua toiminnan aloittamiseen saatiin kannonjärvisiltä, joilla oli pitkä kokemus bingotoiminnasta omalla kylällään. Hyvällä kylien välisellä yhteistyöllä bingotoiminta saatiin vauhdilla käyntiin ja osallistujia on riittänyt siitä lähtien 50–90 henkilöä. Bingo vakiintui osaksi kyläyhdistyksen järjestämää toimintaa ja tällä hetkellä sitä järjestetään joka toinen viikko, poislukien loma-ajat. Bingosta saadut tuotot käytetään kyläläisten hyväksi, mm. yhteisten virkistyspäivien järjestämiseen.

Tapahtumia Rantakylällä on paljon ja tämä vaatii resursseja myös tarjoilujen pyörittämiseen. Rantakylällä on esimerkillisesti tehty keittiötyövuorolista, johon kaikille halukkaille on merkattu vastuuvuorot tarjoilujen järjestämiseen tapahtumissa. Vapaaehtoisia on saatu mukaan hyvä määrä, eikä tarjoiluvastuu osu yhdelle henkilölle kuin 1–2 kertaa puolessa vuodessa.

Hankkeen myötävaikutuksella Rantakylästä on tullut erittäin aktiivinen kylä, joka tarjoaa kyläläisille toimintaa viikoittain ja johon tullaan viihtymään myös pitkän matkan päästä. Hankkeen päätyttyä ainakin bingotoiminta, käsityöpiirit ja yhteislaulutilaisuudet jatkuvat. Lisäksi kylällä aiotaan jatkossakin järjestää yksittäisiä tapahtumia, kuten joulujuhlat, kesätapahtumat ja erilaiset talkoot. Syksyllä 2018 Rantakylällä kokeiltiin elokuvailtaa ja se sai kylätalolle mukavasti myös lapsiperheitä. Elokuvailtoja aiotaan järjestää myös jatkossa. Huolenaiheena on kyläkoulun kohtalo ja se, säilyykö koulu kyläläisten käytössä. Yhteinen kokoontumispaikka on edellytys aktiivisen kylätoiminnan jatkamiselle ja kylän elinvoimaisuuden säilymiselle.