EU_ESR_logo_FI_207x150px.pngVipuvoimaaEU_2014_2020_logo_212x150px.png

Opiskelijan saumaton opintopolku - SamPo 1.2.2021 - 31.8.2023

Projektin tavoitteena on edistää erityistä tukea ja hoito- ja kuntoutuspalveluja tarvitsevan opiskelijan opintopolkua ja itsenäistä toimijuutta monialaista ohjausta kehittämällä. Projekti kohdistuu ammatillisen koulutuksen nivelvaiheisiin.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee opiskelijoita, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja kuntoutus- ja hoitopalveluja opiskelunsa ja työllistymisen tueksi. Opiskelijoilla on erityinen riski opintojen keskeytymiseen ja koulutuksesta syrjäytymiseen sekä vaikeuksia työllistyä. Ammatillisen koulutuksen ja kuntoutus- ja hoitopalvelujen tuki voivat jäädä erilliseksi. Tämä korostuu erityisesti erilaisissa opiskelun nivelvaiheissa, kuten opiskelun aloittamisessa ja opintoihin kiinnittymisessä, työpaikalla oppimisessa ja siirtymisessä työllistymiseen tai jatko-opintoihin. Laajassa palveluverkostossa opiskelijalla on myös riski jäädä aktiivisen toimijan roolin sijasta passiiviseksi kohteeksi.