Sammon taonta on virallisesti alkanut: Opiskelijan saumaton opintopolku - SamPo-projekti on käynnistynyt.

Projektin tavoitteena on tarjota erityistä tukea ja hoito- ja kuntoutuspalveluja tarvitsevan opiskelijan opintoihin kiinnittyminen, itsenäinen toimijuus, opiskelun edistyminen ja työllistyminen opiskelijan osallisuutta ja saumatonta monialaista ohjausta edistämällä.Sekä kehittää toimenpiteitä koronan aiheuttamien syrjäytymisriskien ennaltaehkäisyksi ja korjaamiseksi luomalla vaihtoehtoisia toimintatapoja ja menetelmiä opiskelijoiden monialaiseen ohjaukseen ja toimintaan myös etäopiskelussa.

Projekti kohdistuu opintopolun nivelvaiheisiin: opintojen alkuvaiheeseen, työelämässä oppimisen vaiheeseen ja siirtymiseen työllistymiseen tai jatko opintoihin.

Tuloksena syntyy opiskelijan koko opintopolun kattava, opiskelijalähtöinen, suunnitelmallinen ja saumattomasti etenevä toimintamalli, SamPo opiskelijan saumaton opintopolku, joka on juurrutettu oppilaitosten toimintaan ja levitetty laaja alaisesti sekä kuvattu myös verkkojulkaisussa.