Robotti tuli töihin -projektissa kehitetään keskisuomalaisten pk-yritysten kykyä hyödyntää robotiikkaa omassa liiketoiminnassaan. Projektin kohdeyritykset ovat tuotantoteollisuudesta sekä palvelu- ja hyvinvointialoilta, joten lopputuloksena saadaan arvokasta tietoa robotiikan hyödyntämisestä monilla eri aloilla. Projektia rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Projektin toteutusaika on 1.4.2019–31.3.2022.

 

Projekti pähkinänkuoressa

Osallistava muutosjohtaminen mahdollistaa onnistuneen robotiikan käyttöönoton palvelu-, hyvinvointi- ja teollisuuden alojen yrityksissä. Samalla parannetaan henkilöstön työhyvinvointia ja yrityksen tuottavuutta.

Robotti tuli töihin -projekti pähkinänkuoressa

Robotiikan käyttöönoton seitsemän askelta

1. Tunnistaminen

Nykytila-analyysilla tunnistetaan toimintaan liittyviä robotiikan hyödyntämismahdollisuuksia.

2. Valinta

Yrityskohtainen asiantuntijasparraus, jossa valitaan toimintaa parhaiten palvelevat robotiikan sovelluskohteet.

3. Kuvaaminen

Yritysten yhteinen työpaja, jossa kuvataan robotiikan tarkoituksenmukaista käyttöä päivittäistoiminnassa.

4. Määrittely

Yritysten yhteinen työpaja, jossa määritellään robotiikan käyttöön kohdistuvia toiminnallisia vaatimuksia.

5. Hankinta

Yritysten yhteinen työpaja, jossa perehdytään robotiikan hankintaa ohjaaviin tekijöihin.

6. Pilotointi

Yrityskohtainen robotiikan pilotointi työpaikan päivittäistoiminnassa.

7. Analysointi

Työpaja, jossa arvioidaan robotiikan pilottikäytön tuloksia ja käyttöetuja toiminnalle.

Robotti tuli töihin -projektin seitsemän askelta robotiikan käyttöönottoon

Tavoitteet

Projektin päätavoitteena on mallintaa henkilöstön kannalta tuloksellinen robotiikan käyttöönotto pk-yrityksissä.

Projektin alatavoitteet:

  1. Kehittää pk-yritysten muutosjohtamista ja prosessien kehittämisosaamista ja toimintatapoja
  2. Monitoroida ja tehdä näkyväksi robotiikan käyttöönoton tuottamia inhimillisiä ilmiöitä sekä nopeiden kokeilujen kautta löytää työhyvinvoinnin riskitekijät ja lieventää / poistaa ne
  3. Oppia edelläkävijöiden kokemuksista ja toimintatavoista sekä konkretisoida niiden kautta hyötyjä pk-yrityksille
  4. Verkottaa eri toimialojen yrityksiä toistensa sekä asiantuntija- ja palvelutarjoaja -tahojen kanssa sekä oppia toimialoilta ristiin
  5. Auttaa pk-yrityksiä syntyvien kokeilujen ja kokemusten kautta vahvistamaan kyvykkyyttä robotiikan ja tekoälyn hyödyntämisessä
  6. Tunnistaa robotiikan käytön kautta syntyneet kybertoimintaympäristön riskit sekä niiden vaikutukset ihmisten työhön ja työtapoihin
  7. Tehdä esitys robotisaatioon perustuvien ratkaisujen soveltamisesta laajemmaksi toimintamalliksi pk-sektorilla

Yhteystiedot

Markkio Henna-Riikka

Markkio Henna-Riikka

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358406623244
Näytä lisää
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla