Tarkoituksena oli luoda biokaasuliiketoiminnalle suotuisaa ympäristöä pohjoiseen Keski-Suomeen, erityisesti Saarijärvelle. Tehtävässä hyödynnettiin aikaisempia Nimby ”Not-in-my-backyard”->Yimby ”Yes-in-my-backyard” -kokemuksia. Taustaselvityksen jälkeen paikallisen jäteyhtiön edustaja ja JAMK asiantuntijat pohtivat, miten ihmiset voitaisiin saada innostumaan muutoksesta ja miten voisi saada muodostettua positiivisempaa ja vastaanottavaisempaa asennetta biokaasua kohtaan.


 

Ravinteiden ja energian talteenotto yhdyskuntien biojätteistä on resurssiviisasta. (Kuva: Tiina Toivonen, JAMK, Biotalousinstituutti)