Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat ja aika) harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Resurssiviisaus on resurssitehokkuutta kokonaisvaltaisempi määritelmä, resurssien kulutusta katsotaan absoluuttisesti yhteiskunnan tasolla, jotta päästään kokonaisuuden kannalta parhaaseen lopputulokseen. Pelkkä resurssitehokkuuden lisääminen voi johtaa resurssien käytön osaoptimointiin.

Resurssiviisautta voidaan edistää kierrätystalouden, materiaalien elinkaarihallinnan, energiatehokkuuden ja eri yhteisöjen yhteistoiminnan kautta. Resurssiviisaus pitää sisällään ekologisen ja taloudellisen ulottuvuuden lisäksi sosiaalisen näkökulman, jossa inhimillisiä resursseja ja voimavaroja (osaaminen, kokemus, aika) hyödynnetään kestävällä tavalla. Resurssiviisas toimintatapa edistää ihmisten hyvinvointia samalla, kun ympäristölle ja ihmisille haitallisia vaikutuksia vähennetään.

(Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Resurssiviisaus)