jamk.fi

yhteistyökumppanit ja rahoittaja

Uskallatko pysähtyä etsimään ratkaisuja yrityksesi tuottavuuden ja työhyvinvoinnin haasteisiin? Haemme kehittämisprosessiin mukaan mikro- ja pk-yrityksiä, jotka eivät aio hukkua muutoksen pyörteisiin, vaan haluavat kehittää liiketoimintaansa omaksumalla uusia toimintatapoja. Pysytään pinnalla kehittämisen kohteena ovat kivijalkaliikkeet, teollisuuden pk-yritykset ja kiinteistö- ja isännöintialan yritykset.

Resilienssin kehittäminen

Pysytän pinnalla -hankkeessa kehitetään yritysten muutoskyvykkyyttä eli resilienssiä kahdella tapaa.

 

 1. Yritykset voivat osallistua noin vuoden kestävään kehittämiprosessiin.  Kehittäminen tapahtuu pääasiassa kokeilujen avulla. Kysy lisää alkavista ryhmistä alueesi yhteyshenkilöltä.

 2. Hankeen asiantuntijat tuottavat myös yrityksille räätälöityjä puolen päivän koulutuksia muutoskyvykkyyden aihepiiristä. Tämä sopii esimerkiksi osaksi kehittämispäivän ohjelmaa. 4h koulutuksen hinta on yritykselle 200€.

Tietoa hankkeesta

Pysytään pinnalla -hankkeen päätavoitteena on mikro- ja pk-yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen organisaation ja yksilön muutoskyvykkyyttä kasvattamalla. Muutoskyvykkyyden kehittämisprosessissa tuetaan osallistavan yhteiskehittämisen kokeiluja ja käyttöönottoa 40:ssä kohdeyrityksessä. Hankkeen tuloksia jaetaan työelämän kehittämisen ja toimialakohtaisissa verkostoissa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Lue kehittämisen ajankohtaiset kuulumiset.

Valtakunnallista kehittämishanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kumppaneina ovat Lahden, Kaakkois-Suomen ja Oulun ammattikorkeakoulut.

Alueiden yhteyshenkilöt:

JAMK: Anu Raulo, 040 869 0649, etunimi.sukunimi@jamk.fi
LAMK: Sirpa Keminen, 050 403 6891, etunimi.sukunimi@lamk.fi
XAMK: Sari Saukkonen, 040 683 4496, etunimi.sukunimi@xamk.fi
OAMK: Liisa Kiviniemi, 050 304 6698, etunimi.sukunimi@oamk.fi 

Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus, Suomen rakennerahasto-ohjelma, Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020  

Kesto: 1.3.2018 - 29.2.2020

Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohanke

Kehittämisprosessi

Hyödyt yritykselle:

 • kartoitamme yrityksenne mutoskyvykkyyden osa-alueet 
 • pääset kehittämään liiketoimintaasi juuri niistä aiheista, jotka ovat yrityksesi muutoskyvykkyyden kannalta olennaisia 
 • saat mitattua tietoa työkyvystä ja -hyvinvoinnista
 • verkostoidut muiden yrittäjien kanssa ja saat heiltä tukea
 • osallistut yritysryhmälle räätälöityihin valmennuksiin 
 • toteutat kokeiluja asiantuntijan sparrauksessa

Hinta

Kehittämisprosessiin pääsee mukaan edullisesti

Hinta on porrastettu henkilöstömäärän mukaan. Suluissa vastaavan palvelun markkinahinta.

 • Yritykset alle 10 henkilöä: 200€ (8 000€)
 • Yritykset alle 50 henkilöä: 500€ (10 000€)
 • Yritykset alle 250 henkilöä: 2000€ (12 000€

Eteneminen

Kehittämisprosessin vaiheet:

1. Diagnoosi
Henkilöstökyselyn avulla tehtävä diagnoosi antaa käsityksen siitä, mitkä ovat yrityksen vahvuudet muutoksen kohtaamisessa ja missä pitää kehittyä. Kyselyn lisäksi työkykyä mitataan firstbeat-testillä.

2. Valmennukset
Yritysryhmälle räätälöidään kehittämistarpeisiin sopiva valmennuskokonaisuus (2-3 puolen päivän valmennusta).

3. Kokeilujen muotoilu
Kokeilujakson tavoitteet asetetaan yrityskohtaisessa työpajassa.

4. Kokeiluvaihe
Kehittämisprosessissa keskeistä on uusien toimintamallien kokeilu. Yrityksessä otetaan käyttöön suunniteltuja uusia tekemisen tapoja. Asiantuntijat sparraavat yritystä noin seitsemän kuukauden kokeiluvaiheen aikana.

5. Vaikutusten arviointi
Kehittämisprosessin vaikutuksia arvioidaan lopuksi henkilöstökyselyllä, jonka tulosta verrataan alun diagnoosiin.

Näin käsittelemme henkilötietoja Jamkissa
Tutustu kehittämisprosessia koskevaan tietosuojaselosteeseen

Ota yhteyttä

Raulo Anu

Raulo Anu

Projektiasiantuntija, Project Specialist
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358408690649
Näytä lisää