Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen OHKE -hanke tukee koronapandemian haasteet huomioon ottaen opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelukykyä ja osallisuutta sekä kehittää korkeakouluyhteisöjen toimintakulttuuria hyvinvointia tukevaksi.

Tavoitteet

Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen -hankkeen tavoitteina on 

  • tunnistaa opiskelijoiden tuen ja ohjauksen tarpeita etäopiskelussa ja muissa koronan aiheuttamissa hyvinvointikysymyksissä
  • vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia tukea omaa ja opiskeluyhteisönsä hyvinvointia ja osallisuutta, tukea opintojen keskeytymis-/viivästymisvaarassa olevia opiskelijoita
  • tehostaa ja monipuolistaa monikanavaista ohjausta.

Hankkeessa tehostetaan myös tutoropiskelijoiden hyödyntämistä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukena sekä vahvistetaan heidän osaamistaan ja jaksamistaan.

Toimijat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta. Yhteistyötahoina ja osatoteuttajina toimivat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta.

 

Toteutus

Hankkeessa ammattikorkeakoulut ja opiskelijakunnat yhteiskehittävät parhaiksi todettuja hyvinvoinnin tuen toimintamalleja, jalostavat niitä ja levittävät ammattikorkeakoulujen ja opiskelijakuntien käyttöön.

Hanke toteutuu työpaketeittain, joita ovat:

  1. Opiskelijoiden hyvinvointivalmiuksien vahvistaminen
  2. Opiskelukyvyn vahvistaminen
  3. Tutorit tukena
  4. Hankkeen koordinointi-, hallinnointi, arviointi ja viestintä.

Molemmissa korkeakouluissa toteutettuja kehittämistoimia jaetaan, arvioidaan ja jatkokehitetään korkeakoulujen yhteiskehittelytapaamisissa. Kehittämistoimien vaikutuksia arvioidaan opiskelijoiden näkökulmasta ja kehittyneitä työtapoja ja toimintamalleja toimijoiden näkökulmasta. Hankkeen tulokset jaetaan muille ammattikorkeakouluille ja opiskelijakunnille sekä keskeisille sidosryhmille.

Kysyttävää?
Ota yhteyttä meihin

Sivustomme on vielä keskeneräinen. Tarkempia tietoja OHKE-hankkeesta saat ottamalla yhteyttä meihin. Kuulemisiin!

Yhteystiedot

Eskola Seija

Eskola Seija

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406214680
Kaarakainen Jaana

Kaarakainen Jaana

Projektisihteeri, Project Secretary
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505923346