Opettajaksi Suomeen - OSU parantaa maahanmuuttajataustaisten opetusalalle tähtäävien pääsyä opintoihin ja koulutettujen opettajien työllistymisvalmiuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo ja hankkeen logo

Valmistuttuaan ulkomaalaistaustaiset opettajat jäävät usein ilman työtä, ja ulkomailla opettajaksi kouluttautuneen polku opettajan työhön Suomessa voi olla haastava. Hanke varmistaa, että opettajien ammattitaito ei mene hukkaan, vaan he työllistyvät paremmin koulutustaan vastaaviin töihin Suomessa. Hankkeessa kehitetään myös työllistymistä tukevaa uraohjausta ja kieliopetusta, joita voidaan ottaa käyttöön jatkossa ammatillisessa opettajankoulutuksessa.

Opettajaksi Suomeen OSU -hanke toteutetaan 2021-2022 viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteistyössä

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu. Muina toteuttajina ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Miksi?

Monikulttuuristen opiskelijoiden määrä kasvaa eri oppilaitosasteilla, minkä vuoksi myös eri kulttuureista tulevia opettajia tarvitaan entistä enemmän.

Täydentäviin opintoihin pääseminen ei ole välttämättä helppoa. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen opintoihin on haettava yhteisen haun kautta. Monella hakupisteet jäävät liian pieniksi mm. työkokemuksen puuttumisen vuoksi. Myös koulutuksen toteutusaika voi olla liian pitkä niille opettajille, joiden tarvitsee suorittaa ainoastaan 15 op opettajan työn kelpoisuutta varten. OSU-koulutus tarjoaa maahanmuuttajataustaisille opettajille oman polun täydentäviin opintoihin ja edelleen työelämään. 

Miten?

  • Parannetaan ja helpotetaan maahanmuuttajataustaisten opettajien pääsyä opetusalalle opintoihin sekä vahvistetaan koulutettujen opettajien työllistymisvalmiuksia.

  • Kokeillaan niille opettajille, joilla on Opetushallituksen ehdollinen rinnastamispäätös, erillishakua yksilöllisiin täydentäviin opintoihin.

  • Kohderyhmän työllistymistä tuetaan kielitaidon vahvistamisen, uraohjauksen, harjoittelun ja verkostojen rakentamisen keinoin.

  • Kehitetään ammatillisten opettajakorkeakoulujen hakuprosessia niin, että maahanmuuttajien pääsy opintoihin sujuvoituisi jatkossa.

Lisätietoja

Ota yhteyttä:

Leppäkorpi Anna

Leppäkorpi Anna

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504430357