Oivallista ruokaa -hankkeen rahoittaja- ja toteuttajalogot

Oivallista ruokaa -hankkeessa tarkastellaan ja selvitetään mahdollisuuksia saada ruoan ravitsemuksellinen laatu ja elintarvikehävikin seuranta osaksi elintarvikeviranomaisten suorittamaa valvontaa sekä valvonnan Oiva-tarkastuslomaketta. Hankkeessa tuotetaan toimintamalli, mitä käytännön toimenpiteitä tarvitaan elintarvikevalvonnan laajentamiseksi ravitsemuksellisen turvallisuuden ja elintarvikejätteen seurantaan.

Oiva-logo

Hanke pähkinänkuoressa

Oivallista ruokaa -hankkeella edistetään ravitsemusterveyttä ja torjutaan elintarvikehävikkiä.

Hankkeessa tarkastellaan ja selvitetään mahdollisuuksia saada ruoan ravitsemuksellinen laatu ja elintarvikehävikin seuranta osaksi elintarvikeviranomaisten suorittamaa valvontaa sekä valvonnan Oiva-tarkastuslomaketta. Hankkeessa tuotetaan toimintamalli, mitä käytännön toimenpiteitä tarvitaan elintarvikevalvonnan laajentamiseksi ravitsemuksellisen turvallisuuden ja elintarvikejätteen seurantaan.

Hankkeen tuloksena esitetään, mitä ja miten ruoan ravitsemuksellisia riskejä voidaan elintarvikevalvonnassa ja -neuvonnassa torjua ja laaditaan ehdotus, miten elintarvikejätteen seurantaan ja hävikin vähentämiseen voidaan valvontakäynnillä tarttua. Hankkeessa tuotetaan selvityksen perusteella ehdotus koulutus- ja neuvontamateriaaliksi elintarvikevalvontaan ja ruoantarjoilupaikkoihin.

Ehdotuksen pohjana toimivat hankkeessa toteutettavat taustaselvitykset, haastattelut ja pilottikohteissa toteutettavat testaukset. Toteutuksessa kerätään aktiivisesti kommentteja ja ehdotuksia ympäristöterveyden asiantuntijoilta ja valvontaviranomaisilta, sekä ruoantarjoilupaikkojen toimijoilta.

Toteuttajat

Oivallista ruokaa -hanketta toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Kesto

Hanke toteutetaan ajalla 1.12.2020–31.12.2022.

Rahoittaja

Hanketta rahoitetaan Maa- ja metsätalousministeriön Ruokaketjun toiminnan edistämisen rahastosta, rahoituksen myöntää Ruokavirasto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 315 101 €.

Tavoitteet

Oivallista ruokaa -hankkeen päätavoitteena on saada ravitsemuksellinen laatu ja elintarvikehävikin seuranta osaksi elintarvikeviranomaisten suorittamaa valvontaa sekä valvonnan Oiva-tarkastuslomaketta.

Hankkeen tavoitteena on:

1. Tuottaa uutta tietoa, jonka avulla:
A) parannetaan ruoan ravitsemuksellisen laadun valvontaa ja ohjausta sekä sisällyttää ravitsemuksellistenriskien valvonta ja seuranta elintarvikevalvontaan
B) sisällyttää elintarvikejätteen valvonta ja seuranta elintarvikevalvontaan

2. Luoda toimintaehdotus (toimintamalli), mitä käytännön toimenpiteitä tarvitaan elintarvikevalvonnan laajentamiseksi ravitsemuksellisen turvallisuuden ja elintarvikejätteen seurantaan

3. Edistää kansanterveyttä ja vähentää kansantauteja ravitsemuksellisten riskien vähentämisen kautta väestössä

Toimenpiteet

Hankkeessa tarkastellaan monesta eri näkökulmasta ruuan ravitsemuksellisia riskejä sekä elintarvikejätteen ja -hävikin hallintaa.

Yhteistyössä valvontaviranomaisten sekä ruuantarjoilupaikkojen kanssa toteutetaan pilotointeja eri kohteissa.

Hankkeen aikana kerätään aktiivisesti kommentteja ja ehdotuksia ympäristöterveyden asiantuntijoilta, valvontaviranomaisilta ja ruuantarjoilupaikkojen toimijoilta.

Lisätietoja projektipäälliköltä

Leinonen Suvi-Tuulia

Leinonen Suvi-Tuulia

Projektiasiantuntija, Project Specialist
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358406690645
Näytä lisää