Osaamista vuorohoitoon

Ulla Teppo & Kaisa Malinen (toim.)kansilehti

Suomalainen vuorohoito on kansainvälisesti katsoen ainutlaatuinen varhaiskasvatuksen palvelumuoto, joka mahdollistaa työ- ja perhe-elämän sujuvan yhdistämisen useissa epätyypillisen työajan perheissä. Tässä julkaisussa kuvataan työhyvinvointiin, osaamiseen ja palvelun järjestämiseen liittyviä erityiskysymyksiä vuorohoidossa. Lisäksi julkaisussa esitellään uusia käytännön ratkaisumalleja tukemaan varhaiskasvatuksen toteuttamista vuorohoidossa ja tuodaan yhteiseen keskusteluun ajantasaista, kokemus- ja tutkimuspohjaista tietoa.

Lataa ilmainen verkkojulkaisu

OHOI-hankkeen tuottamia materiaaleja

Lasten osallisuus vuorohoidossa. Leena Turja, Jyväskylän yliopisto.

Pedagogiikan kehittämistä vuorohoidon arjessa. Kaisu Peltoperä, Jyväskylän yliopisto ja Timo Hintikka, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Vuorohoidon ammatilliset käytänteet ja hyvin tehty työ - Ammatillista toimijuutta mahdollistava arki? Kaija Collin ja Kaisu Peltoperä, Jyväskylän yliopisto.

Vuorohoidon raamit.OHOI- hanketyöryhmä.

Vuorohoitoryhmän arkea Äänekoskella

Palvelut auki 24/7 - kuka hoitaa lapset?- seminaari 21.9.2016

24/7 palvelut: toiminta, henkilöstö ja sopimukselliset mahdollisuudet. Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana. Varhaiskasvatuksen ylitarkastaja Marja-Liisa Keski-Rausku, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Vuorohoito tasapainottamassa 24/7-perheiden elämää. Professori Anna Rönkä, Jyväskylän yliopisto

Opinnäytetyöt

Teräväinen, A. 2016.  Kasvatusyhteistyö vuorohoidossa. Kasvatustieteen ProGradu, Jyväskylän yliopisto.

Savolainen, I. 2016. Vuorohoidon työntekijöiden työhyvinvointi 24/7-yhteiskunnassa. Aikuiskasvatustieteen ProGradu, Jyväskylän yliopisto.

OHOI-hankkeen julkaisuja

Vuorohoidossa 24/7 elämää. Kasvu 18-21, 1/2017 (Talentia-lehden erikoisnumero varhaiskasvatuksen ammattilaisille): http://talentia.e-julkaisu.com/2017/kasvu1/

Vuorohoidon raamit. Lastentarha 36-37, 1/2017.

OHOI-osaamista vuorohoitoon -hankkeesta uusia työkaluja vuorohoidon kehittämiseen Slalli; 22-23 1/2017

Miltä perheiden elämä näyttäisi ilman vuorohoitoa? JAMKin hyvinvointiyksikön TKI-blogi.

Osaamista ja työhyvinvointia vuorohoidon henkilöstölle. Lastentarha 2/2016.

Hyvinvointia vuorohoitoon. Slalli; 18-20, 2/2016.

Teppo, U. & Malinen, K. 2016. Osaamista vuorohoitoon. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 227. Suomen yliopistopaino oy – Juvenes print, Jyväskylä 2016.

Rönkä, A. & Turja, L. 2016. Lapsen etu tulee muistaa työelämän muutoksessa. Helsingin Sanomat, pääkirjoitukset, vieraskynä; 16.12.2016.

Tietoa vuorohoidosta muissa lähteissä

Perheet 24/7-tutkimushankkeen julkaisut