Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä, KUURA-hankkeen päätoteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja yhteistyökumppaneina ovat Työterveyslaitos, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu. Mukana on laaja ja osaava asiantuntijoiden joukko kaikista organisaatioista. Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta. 

JAMKin projektitiimi

Anja Tanttu
Projektipäällikkö, lehtori - JAMK Hyvinvointi
anja.tanttu@jamk.fi
+358407563662

Sanna Sihvonen - projektiasiantuntija
Yliopettaja - JAMK Hyvinvointi
sanna.sihvonen@jamk.fi
+358407274085

Satu Tuomimäki
Projektiasiantuntija, Lehtori - JAMK Hyvinvointi
satu.tuomimaki@jamk.fi
+358505212143

Mia Tammelin
Projektiasiantuntija, Vanhempi tutkija - JAMK Hyvinvointi 
mia.tammelin@jamk.fi
+358504381169

Jonna Salmijärvi
Projektiasiantuntija, Verkkopedagogiikan suunnittelija - JAMK Hyvinvointi
jonna.salmijärvi@jamk.fi
+358400976753

Henna Nyman
Projektisihteeri, Talousasiat, raportointi
henna.nyman@jamk.fi
+358404870714

Työterveyslaitoksen projektitiimi

Nina Nevala
Johtava asiantuntija 
nina.nevala@ttl.fi
+358 30 474 2277

Pirjo Juvonen-Posti
Johtava asiantuntija
pirjo.juvonen-posti@ttl.fi
+358 30 474 2041

Timo Leino
Ylilääkäri
timo.leino@ttl.fi
+358 30 474 2388

Kimmo Tarvainen
Ylilääkäri
kimmo.tarvainen@ttl.fi
+358 30 474 3041

Irmeli Pehkonen
Vanhempi asiantuntija
Irmeli.Pehkonen@ttl.fi
+358 30 474 2415

Kirsi Unkila
Erityisasiantuntija
kirsi.unkila@ttl.fi
+358 30 474 3112

-

Minna Savinainen

Eija Mäenpää-Moilanen

Pekka Laine

Pauliina Mattila-Holappa

Pirita Männikkö

Satu Lehtinen

Tiina Kaksonen

Lili Kortelainen

Työterveyslaitoksen oma KUURA-hankkeen projektisivu:

https://www.ttl.fi/tutkimushanke/tyohon-kytkeytyva-kuntoutus-tyokyvyn-edistajana-2020-2023/

Oulun yliopiston projektitiimi

Jaro Karppinen

Riikka Holopainen

Maija Paukkunen

Oulun ammattikorkeakoulu

Heidi Ruotsalainen

Marika Heiskanen

Maarit Virtanen