ESR-rahoitteinen Kotopaikka2 – Kotoutumisen paikalliset prosessit haltuun -hanke kehittää sen kohdekuntien tavoitteellista maahanmuuttotyötä ja maahanmuuttajien työllisyyttä Keski-Suomessa.

Kehittämistyön tuloksena Keski-Suomen kunnissa voidaan tarjota toimivia, tasalaatuisia ja tasa-arvoisia palveluita sekä paikallisia työllistymismahdollisuuksia, ja paikalliset palveluverkostot ovat valmiita kohtaamaan ja ohjaamaan kuntaan eri syystä muuttavia maahanmuuttajia.

Osaamisen ja palveluprosessien kehittäminen

Kotopaikka2-hanke järjestää monikulttuurisen osaamisen kehittämiseen koulutuksia sekä kehittäviä vertaiskäyntejä ja mentorointia. Ne suunnataan kuntien päättäjille, työnantajille, työpaikoilla maahanmuuttajia perehdyttäville työntekijöille sekä kunnissa maahanmuuttajien työllistymistä ohjaaville toimijoille. Kunnissa vahvistetaan myös maahanmuuttotyön johtamista ja strategiaprosesseja konsultatiivisen fasilitoinnin avulla.

Kaikella osaamisen kehittämisellä pyritään tavoitteelliseen maahanmuuttotyöhön.

Tukea työllistymiseen ja työvoiman kohtaantoon

Kunnissa edistetään maahanmuuttajien työllistymistä ja työvoiman kohtaantoa eri aloilla

Kotopaikka2 toimii asiakaslähtöisesti räätälöiden.

Kohdekunnissa valmistellaan ja toteutetaan toimenpiteet yhteistyössä yhteistyössä kuntaorganisaatioiden sekä työelämän ja yritysten edustajien kanssa. Maahanmuuttotyön tavoitteellisen kehittämisen koulutuksiin ja strategiaprosessin työpajoihin osallistetaan kohdekunnasta maahanmuuttajia mukaan keskusteluun, kehittämiseen ja työskentelyyn. Tarvelähtöinen ja osallistava toimintatapa sai jo aiemmassa Kotopaikka-hankkeessa hyvän vastaanoton ja varmisti laadukkaat tulokset.

Ota yhteyttä

Pitkänen Johanna

Pitkänen Johanna

Asiantuntija, Specialist
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358401985494
Kunnat
mukana Kotopaikka 2 -hankkeessa
  • Jämsä
  • Keuruu
  • Kyyjärvi
  • Laukaa 
  • Pihtipudas 
  • Saarijärvi 
  • Viitasaari 
  • Äänekoski