Uusi Kotopaikka2 – Kotoutumisen paikalliset prosessit haltuun -hanke käynnistyi syyskuussa 2020. Kotopaikka2-hankkeen verkkosivut

Kotopaikka2 jatkaa Kotopaikassa aloitettua työtä kohti tavoitteellisempaa ja osaavaa maahanmuuttotyötä. Tutustu uuteen hankkeeseen Opekorkeassa tapahtuu -blogissa

Kotopaikka-hanke on tukenut maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden kehittämistä kohdekunnissa - tavoitteenaan löytää sujuvat, kustannustehokkaat ja paikallista työllistymistä tukevat kotoutumispolut. 

Kotopaikan kohdekuntien päämääriä olivat mm.

 • henkilöstön ja paikallisen palveluverkoston vahva monikulttuurisuusosaaminen ja kotouttamiseen liittyvien prosessien hallinta
 • toimiva monialainen yhteistyö kunnissa kotouttamispolun koordinoimiseksi
 • toimiva yhteistyö eri kotouttamispalveluiden tuottajien välillä tehokkaiden palvelumallien tarjoamiseksi, kuvattuna palvelukarttana
 • joustavat toimintamallit maahanmuuttajien vapaa-ajan toiminnan ja työllistymismahdollisuuksien tukemiseen - yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa

Kotopaikka-hanke toteutettiin 2017-2019. 

Materiaalit uudella sivustolla Tätä Kotopaikka-sivua ei enää päivitetä. Projektin tulokset ja materiaalit löydät jatkossa Kotopaikka2-sivuston kautta: Siirry tästä
 

Tavoitteet

 • Henkilöstön monikulttuurisuusosaaminen kehittyy kunnissa ja henkilöstö tuntee roolinsa maahanmuuttajien kotoutumispolulla
 • Käytössä on työkalut ja yhteistyöalustat vertaisoppimiseen ja tiedonvaihtoon hyvistä käytännöistä – kuntien sisällä ja välillä
 • Toteuttajaorganisaatioista, yhteistyökumppaneista ja kunnista syntyy verkosto, jonka yhteistyö mahdollistaa erilaisten maahanmuuttajien kotouttamis-, koulutus- ja työllistymispolkujen kokeilun ja rakentamisen Keski-Suomeen
 • Maahanmuuttajien osaaminen suomalaisen työelämän pelisäännöistä kasvaa räätälöityjen koulutusten avulla ja heille on luotu mahdollisuuksia kohdata potentiaalisia paikallisia työnantajia.
 

Toimenpiteet

 • Kohdekuntien henkilöstölle ammattiryhmittäin räätälöidyt koulutukset
 • Työkalujen luominen kuntarajat ylittävien vertaistukiverkostojen toimintaan
 • Tunnistetaan paikallisia työllistymisen ja kouluttautumisen polkuja maahanmuuttajille
 • Tuetaan paikallisten työkokeilujen toteuttamista
 • Järjestetään maahanmuuttajille koulutusta suomalaisen työelämän pelisäännöistä
 
Kunnat

Kotopaikka-hankkeen kohdekunnat:

 • Jämsä, Keuruu, Kyyjärvi, Laukaa, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski
 • Perusturvaliikelaitos Saarikka: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärven kaupunki
 

Johanna Pitkänen ja Ulla Koukkari-Anttonen, Kotopaikka-hanke

"Monikulttuurinen kohtaaminen ja vuorovaikutus ovat olleet toivotuimpia koulutussisältöjä Kotopaikka-hankkeessa. Kohti onnistuneempia kohtaamisia voit suunnistaa seuraavien 12 kohdan kautta! "

Lue lisää
 

Materiaaleja

Kotopaikan verkko-opas

Hyviä käytänteitä, osaamisen kehittämisen materiaaleja ja vinkkejä asiakastyöhön. 

Siirry verkko-oppaaseen

Tutustu myös esitteeseen!

Kotopaikka-linkkivinkit:

 1. maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön 

 2. omakielisiä tai selkokielisiä materiaaleja maahanmuuttajille.

Esitteet

Julkaisutiedote, syksy 2019: kuvaus hankkeessa tuotetuista materiaaleista

Kotopaikka-esite (pdf): Kehitämme kuntien työntekijöiden, yritysten ja muiden maahanmuuttajien kanssa toimivien (seurakunnat, järjestöt, yksityiset) monikulttuurisuusosaamista verkostosparrausten ja vertaismentorointiryhmien sekä erilaisten koulutusten avulla.

Vertaisryhmätoiminta (pdf): Vertaismentoroinnin avulla tuetaan maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleviä toimijoita.

Lisätiedot:

Pitkänen Johanna

Pitkänen Johanna

Asiantuntija, Specialist
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358401985494