Uutisia! Uusi Kotopaikka2 – Kotoutumisen paikalliset prosessit haltuun -hanke käynnistyi syyskuussa 2020.

Se jatkaa Kotopaikassa aloitettua työtä kohti tavoitteellisempaa ja osaavaa maahanmuuttotyötä. Kotopaikka2 kehittää kohdekunnissa maahanmuuttotyön toimijoiden, kuntapäättäjien ja työpaikoilla maahanmuuttajia ohjaavien työntekijöiden osaamista sekä maahanmuuttotyön johtamista ja strategiatyötä. Kunnissa edistetään myös maahanmuuttajien työllistymistä ja työvoiman kohtaantoa eri aloilla. Seuraa tiedotusta - kerromme pian lisää!

Kotopaikka-hanke on tukenut maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden kehittämistä kohdekunnissa - tavoitteenaan löytää sujuvat, kustannustehokkaat ja paikallista työllistymistä tukevat kotoutumispolut. Kotopaikan kohdekuntien päämääriä ovat olleet esimerkiksi

 • henkilöstön ja paikallisen palveluverkoston vahva monikulttuurisuusosaaminen ja kotouttamiseen liittyvien prosessien hallinta
 • toimiva monialainen yhteistyö kunnissa kotouttamispolun koordinoimiseksi
 • toimiva yhteistyö eri kotouttamispalveluiden tuottajien välillä tehokkaiden palvelumallien tarjoamiseksi, kuvattuna palvelukarttana
 • joustavat toimintamallit maahanmuuttajien vapaa-ajan toiminnan ja työllistymismahdollisuuksien tukemiseen - yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa

Kotopaikka-hanke toteutettiin 2017-2019. 

 

Tavoitteet

 • Henkilöstön monikulttuurisuusosaaminen kehittyy kunnissa ja henkilöstö tuntee roolinsa maahanmuuttajien kotoutumispolulla
 • Käytössä on työkalut ja yhteistyöalustat vertaisoppimiseen ja tiedonvaihtoon hyvistä käytännöistä – kuntien sisällä ja välillä
 • Toteuttajaorganisaatioista, yhteistyökumppaneista ja kunnista syntyy verkosto, jonka yhteistyö mahdollistaa erilaisten maahanmuuttajien kotouttamis-, koulutus- ja työllistymispolkujen kokeilun ja rakentamisen Keski-Suomeen
 • Maahanmuuttajien osaaminen suomalaisen työelämän pelisäännöistä kasvaa räätälöityjen koulutusten avulla ja heille on luotu mahdollisuuksia kohdata potentiaalisia paikallisia työnantajia.
 

Toimenpiteet

 • Kohdekuntien henkilöstölle ammattiryhmittäin räätälöidyt koulutukset
 • Työkalujen luominen kuntarajat ylittävien vertaistukiverkostojen toimintaan
 • Tunnistetaan paikallisia työllistymisen ja kouluttautumisen polkuja maahanmuuttajille
 • Tuetaan paikallisten työkokeilujen toteuttamista
 • Järjestetään maahanmuuttajille koulutusta suomalaisen työelämän pelisäännöistä
 
Kunnat

Kotopaikka-hankkeen kohdekunnat:

 • Jämsä, Keuruu, Kyyjärvi, Laukaa, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski
 • Perusturvaliikelaitos Saarikka: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärven kaupunki

Julkaisut

Verkko-opas julkaistu

Hankkeessa tuotettu verkko-opas sisältää materiaalia kotouttamis- ja maahanmuuttajatyötä tekeville: oppimateriaalit.jamk.fi/kotopaikka

Julkaisutiedote: 

Kotopaikka-hankkeessa (ESR) tehty kehittämistyö kunnissa – tietoa, materiaalia ja hyviä käytänteitä (pdf)

 

Kotopaikan toimintaa 2017-2019

Kotopaikka Road Show järjestettiin toukokuussa 2019!

Kotopaikka-hankkeen loppuseminaari The Road Show kiersi jakamassa tietoa ja hyviä käytänteitä aamubrunssin merkeissä:

 • Pohjoisessa Keski-Suomessa Saarijärven Biotalousinstituutissa ti 21.5.2019 klo 9.00-11.00
 • Eteläisessä Keski-Suomessa Keuruulla pe 24.5.2019 klo 10.00-12.00.

Kiertueella oli mukana hanketoimijoita, hankkeen kohdekuntien yhteistyötahoja ja kokemusasiantuntijoita sekä Suomen Yrittäjäopiston Maahanmuuttajasta yrittäjäksi -hanke. Tilaisuudet koettiin hyväksi tavaksi levittää hankkeen tuloksia sekä käydä keskustelua alueellisten toimijoiden kanssa. Lue lisää: Kotopaikan Aamubrunsseilla kuntien kotouttamistyön hyvät käytännöt näkyviksi

Lisäksi olemme toteuttaneet:

Hankkeen aikana järjestettiin kotouttamis- ja maahanmuuttotyön parissa toimiville avoimia tilaisuuksia, joissa kuultiin ja pääsi keskustelemaan maahanmuuttajien kohtaamisesta ja palveluiden järjestämisestä lainsäädännön ja kokemustiedon sparraamisen näkökulmista. Esimerkkejä tilaisuuksistamme:

 • Makuja maailmalta ja uria Keski-Suomesta -tapahtuma 15.5.2018 klo 15-19 Viitasaarella. Lisätietoja oheisesta esitteestä.

 • Maahanmuuttajien kohtaaminen ja palveluiden järjestäminen -seminaari 23.5.2018, Saarijärvi. Lisätietoja: Ideointipäivän ohjelma (pdf)

 • Maahanmuuttotyön osaamista verkostossa -ideointipäivä 21.2.2018, Jyväskylä
 

Materiaaleja

Kotopaikan verkko-opas

Hyviä käytänteitä, osaamisen kehittämisen materiaaleja ja vinkkejä asiakastyöhön. 

Siirry verkko-oppaaseen

Tutustu myös esitteeseen!

Kotopaikka-linkkivinkit:

 1. maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön 

 2. omakielisiä tai selkokielisiä materiaaleja maahanmuuttajille.

Esitteet

Julkaisutiedote, syksy 2019: kuvaus hankkeessa tuotetuista materiaaleista

Kotopaikka-esite (pdf): Kehitämme kuntien työntekijöiden, yritysten ja muiden maahanmuuttajien kanssa toimivien (seurakunnat, järjestöt, yksityiset) monikulttuurisuusosaamista verkostosparrausten ja vertaismentorointiryhmien sekä erilaisten koulutusten avulla.

Vertaisryhmätoiminta (pdf): Vertaismentoroinnin avulla tuetaan maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa työskenteleviä toimijoita.

Artikkeleita

Monikulttuurinen kohtaaminen ja vuorovaikutus

Monikulttuurisen osaamisen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa

Monikulttuuriperheiden kanssa työskentely ja kielellinen tietoisuus

Traumatisoituneen asiakkaan kohtaaminen, trauman havaitseminen ja kriisiavun antaminen

Klinikkapäivä Kyyjärvellä järjestettiin hankeyhteistyönä

Monikulttuurinen kohtaaminen ja vuorovaikutus maahanmuuttajan kotoutumispolulla - artikkeli Elo-verkkolehdessä

Kotoutumisen sillat, siteet ja linkit - artikkeli Elo-verkkolehdessä 

Lisätiedot:

Pitkänen Johanna

Pitkänen Johanna

Asiantuntija, Specialist
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358401985494