jamk.fi

Kotopaikka-hanke tukee maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden kehittämistä kohdekunnissa - tavoitteenaan löytää sujuvat, kustannustehokkaat ja paikallista työllistymistä tukevat kotoutumispolut. Kotopaikan kohdekuntien päämääriä ovat esimerkiksi

 • henkilöstön ja paikallisen palveluverkoston vahva monikulttuurisuusosaaminen ja kotouttamiseen liittyvien prosessien hallinta
 • toimiva monialainen yhteistyö kunnissa kotouttamispolun koordinoimiseksi
 • toimiva yhteistyö eri kotouttamispalveluiden tuottajien välillä tehokkaiden palvelumallien tarjoamiseksi, kuvattuna palvelukarttana
 • joustavat toimintamallit maahanmuuttajien vapaa-ajan toiminnan ja työllistymismahdollisuuksien tukemiseen - yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa

Kotopaikka-hanke tukee kuntia näiden päämäärien saavuttamiseksi.

Ajankohtaista

Maahanmuuttotyön osaamista verkostossa -ideointipäivä 21.2.2018

Kotona Suomessa (ESR), Kotona Jyväskylässä (ESR) ja Kotopaikka (ESR) -hankkeiden tavoitteena on maahanmuutto- ja kotouttamistyöhön liittyvien toimijoiden verkosto- ja yhteistyön edistäminen. Kutsumme kotouttamis- ja maahanmuuttotyön parissa toimivat avoimeen keskustelu- ja ideointitilaisuuteen, jossa keskustellaan maahanmuutto- ja kotouttamistyön yhteistyön tarpeista ja työskentelytavoista Keski-Suomessa. Tapaamiseen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet tahot.  

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä keskitetysti omalla paikkakunnalla. Ilmoittautuneille lähetetään linkki ja tarkemmat ohjeet etätyöskentelyä varten.  

Tervetuloa mukaan!

Ideointipäivän ohjelma (pdf)

Tapahtumakalenteri


Tulossa:

 • Maahanmuuttotyön osaamista verkostossa -ideointipäivä 21.2.2018, Jyväskylä

Menneet:

Kunnat

Kotopaikka-hankkeessa mukana olevat kohdekunnat:

 • Jämsä, Keuruu, Kyyjärvi, Laukaa, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski
 • Perusturvaliikelaitos Saarikka: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärven kaupunki

Tavoitteet

 • Henkilöstön monikulttuurisuusosaaminen kehittyy kunnissa ja henkilöstö tuntee roolinsa maahanmuuttajien kotoutumispolulla
 • Käytössä on työkalut ja yhteistyöalustat vertaisoppimiseen ja tiedonvaihtoon hyvistä käytännöistä – kuntien sisällä ja välillä
 • Toteuttajaorganisaatioista, yhteistyökumppaneista ja kunnista syntyy verkosto, jonka yhteistyö mahdollistaa erilaisten maahanmuuttajien kotouttamis-, koulutus- ja työlllistymispolkujen kokeilun ja rakentamisen Keski-Suomeen
 • Maahanmuuttajien osaaminen suomalaisen työelämän pelisäännöistä kasvaa räätälöityjen koulutusten avulla ja heille on luotu mahdollisuuksia kohdata potentiaalisia paikallisia työnantajia.

Toimenpiteet

 • Kohdekuntien henkilöstölle ammattiryhmittäin räätälöidyt koulutukset
 • Työkalujen luominen kuntarajat ylittävien vertaistukiverkostojen toimintaan
 • Tunnistetaan paikallisia työllistymisen ja kouluttautumisen polkuja maahanmuuttajille
 • Tuetaan paikallisten työkokeilujen toteuttamista
 • Järjestetään maahanmuuttajille koulutusta suomalaisen työelämän pelisäännöistä

Materiaaleja

Kehitämme kuntien työntekijöiden, yritysten ja muiden maahanmuuttajien kanssa toimivien (seurakunnat, järjestöt, yksityiset) monikulttuurisuusosaamista verkosto-sparrausten ja vertaismentorointiryhmien sekä erilaisten koulutusten avulla.

Lisätietoa esitteestä (pdf)

Lisätiedot:

Pitkänen Johanna

Asiantuntija, Specialist
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358401985494