jamk.fi

Kotopaikka-hanke tukee maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden kehittämistä kohdekunnissa - tavoitteenaan löytää sujuvat, kustannustehokkaat ja paikallista työllistymistä tukevat kotoutumispolut. Kotopaikan kohdekuntien päämääriä ovat esimerkiksi

 • henkilöstön ja paikallisen palveluverkoston vahva monikulttuurisuusosaaminen ja kotouttamiseen liittyvien prosessien hallinta
 • toimiva monialainen yhteistyö kunnissa kotouttamispolun koordinoimiseksi
 • toimiva yhteistyö eri kotouttamispalveluiden tuottajien välillä tehokkaiden palvelumallien tarjoamiseksi, kuvattuna palvelukarttana
 • joustavat toimintamallit maahanmuuttajien vapaa-ajan toiminnan ja työllistymismahdollisuuksien tukemiseen - yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa

Kotopaikka-hanke tukee kuntia näiden päämäärien saavuttamiseksi.

Ajankohtaista

Maahanmuuttajien kohtaaminen ja palveluiden järjestäminen

Kotopaikka-hankkeen tavoitteena on tukea sujuvien, kustannustehokkaiden ja paikallista työllistymistä tukevien maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden kehittämistä kohdekunnissa. Kutsumme teidät kaikki kotouttamis- ja maahanmuuttotyön parissa toimivat osallistumaan avoimeen tilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan maahanmuuttajien kohtaamisesta ja palveluiden järjestämisestä lainsäädännön ja kokemustiedon sparraamisen näkökulmista. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille maahanmuutto- ja kotouttamistyötä tekeville sekä siitä kiinnostuneille tahoille.

Tilaisuutta on mahdollista seurata striimattuna klo 12.00-14.00 

Tervetuloa mukaan!

Ideointipäivän ohjelma (pdf)

Tapahtumakalenteri


Tulossa:

 • Makuja maailmalta ja uria Keski-Suomesta -tapahtuma ti 15.5. klo 15-19 Viitasaaren srk-talolla. Ilmoittautumisohjeet löytyvät oheisesta esitteestä. Tervetuloa!

 

 • Maahanmuuttajien kohtaaminen ja palveluiden järjestäminen -seminaari 23.5.2018, Saarijärvi

Menneet:

 • Maahanmuuttotyön osaamista verkostossa -ideointipäivä 21.2.2018, Jyväskylä
Kunnat

Kotopaikka-hankkeessa mukana olevat kohdekunnat:

 • Jämsä, Keuruu, Kyyjärvi, Laukaa, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski
 • Perusturvaliikelaitos Saarikka: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärven kaupunki

Tavoitteet

 • Henkilöstön monikulttuurisuusosaaminen kehittyy kunnissa ja henkilöstö tuntee roolinsa maahanmuuttajien kotoutumispolulla
 • Käytössä on työkalut ja yhteistyöalustat vertaisoppimiseen ja tiedonvaihtoon hyvistä käytännöistä – kuntien sisällä ja välillä
 • Toteuttajaorganisaatioista, yhteistyökumppaneista ja kunnista syntyy verkosto, jonka yhteistyö mahdollistaa erilaisten maahanmuuttajien kotouttamis-, koulutus- ja työlllistymispolkujen kokeilun ja rakentamisen Keski-Suomeen
 • Maahanmuuttajien osaaminen suomalaisen työelämän pelisäännöistä kasvaa räätälöityjen koulutusten avulla ja heille on luotu mahdollisuuksia kohdata potentiaalisia paikallisia työnantajia.

Toimenpiteet

 • Kohdekuntien henkilöstölle ammattiryhmittäin räätälöidyt koulutukset
 • Työkalujen luominen kuntarajat ylittävien vertaistukiverkostojen toimintaan
 • Tunnistetaan paikallisia työllistymisen ja kouluttautumisen polkuja maahanmuuttajille
 • Tuetaan paikallisten työkokeilujen toteuttamista
 • Järjestetään maahanmuuttajille koulutusta suomalaisen työelämän pelisäännöistä

Materiaaleja

Kehitämme kuntien työntekijöiden, yritysten ja muiden maahanmuuttajien kanssa toimivien (seurakunnat, järjestöt, yksityiset) monikulttuurisuusosaamista verkosto-sparrausten ja vertaismentorointiryhmien sekä erilaisten koulutusten avulla.

Lisätietoa esitteestä (pdf)

Lisätiedot:

Pitkänen Johanna

Asiantuntija, Specialist
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358401985494