Robotics by JAMK

Robotics by JAMK on Keski-Suomen alueen robotiikan monialainen osaamiskeskittymä ja yhteistyöverkosto, jota yritykset voivat hyödyntää testatakseen ja pilotoidakseen robotiikkaa matalalla kynnyksellä. Palvelemme yrityksiä niin, että he saavat apua robotiikan käyttöönottoon ja käyttöön liittyvien haasteiden ratkaisemiseen.

Automaatio, robotiikka, konenäkö ja robotiikkaan vahvasti kytkeytyvät teknologiat ovat voimakkaasti kasvavia kehitysalueita, jotka tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia tuotantotehokkuuden kasvattamiseen sekä työn kuormittavuuden vähentämiseen. 

JAMKin robotiikkaosaaminen koostuu teollisuusrobotiikasta, konenäöstä, palvelurobotiikasta, mobiilirobotiikasta, yhteistyörobotiikasta, ohjelmistorobotiikasta sekä robotiikkaa tukevista uusista teknologioista kuten AI, XR ja puettava teknologia.

Uusinta robotiikan kehitystä edustavat ihmisen kanssa samassa tilassa toimivat turvalliset yhteistyö- ja mobiilirobotit, jotka vähentävät työn kuormittavuutta valmistuslinjoilla, hoivatyössä ja kodeissa.

Robotiikkaan liittyy myös työyhteisöön, toimialoihin ja osaamiseen liittyviä ilmiöitä ja vaikutuksia.

 

Ajankohtaista

 

Projektissa tuotettua

Kolmivuotisen Robots on Road -projektin tavoitteena oli perustaa Keski-Suomen alueelle robotiikan osaamiskeskittymä ja yhteistyöverkosto, Robotics by JAMK -konsepti, jota yritykset voivat hyödyntää testatakseen ja pilotoidakseen teollisuusrobotiikkaa omiin tuotannon automatisointitarpeisiin. Toimenpiteillä tähdättiin myös alueen tuotantoteollisuuden elinvoimaisuuden säilyttämiseen.

Tutustu projektissa tuotettuihin materiaaleihin, tuloksiin ja kokemuksiin!

Loppujulkaisu: Robots on Road - Teollisen tuotannon robotiikkaa matalalla kynnyksellä

Robotiikan laboratorioiden esittely 360 -ympäristössä

Robots on Road 19.5.2021 tulosseminaarin tallenne

Sivuille on myös koottu lukuisia pilotointeihin ja robotiikan ympäristöihin liittyviä esittelyvideoita.

Materiaalit

Robotics by JAMKin projektitoinintaan liittyvät julkaisut, videot, webinaaritallenteet ym. materiaalit on nyt kerätty yhteen Materiaalit -sivulle.

Tutustu tästä

 

Robotiikkaa yli toimialojen

Robotics by JAMK kehittää ja tuottaa monialaisia automaatio- ja robotiikka-alan asiantuntija-, testaus- ja tuotekehityspalveluita yrityksille ja organisaatioille sekä tarjoaa otolliset olosuhteet robottiteknologian testaamiseen tasokkaissa laboratorio- ja simulaatioympäristöissä.

JAMKissa opetus-, tutkimus- ja testauskäytössä robotteja ja robottisovelluksia käytetään niin tekniikan, hyvinvoinnin, liiketalouden kuin ammatillisen opetuksen aloilla. Myös opiskelijat ovat tiiviisti mukana Roboticsin toiminnassa ja edistävät opintojaan toteuttamalla aitoja yritysten ja muiden toimijoiden tarpeisiin perustuvia suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviä.

Robotics palvelee tulevaisuudessa toimijoita yhä monialaisemmin ja verkostoituu osaksi alan kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.

 

Robotiikan projektit

Teaser_ROR_320x180.png

Robots on Road

Hankkeen tavoitteena on perustaa Keski-Suomen alueelle robotiikan osaamiskeskittymä ja yhteistyöverkosto Robotics by JAMK, jota yritykset voivat hyödyntää teollisuusrobotiikan testaukseen ja pilotointiin. Hankekokonaisuuteen kuuluu myös investointihanke.

Lue lisää

Teaser_RTT_320x180.png

Robotti tuli töihin

Hanke vastaa pk-yritysten tarpeeseen ottaa käyttöön liiketoimintaa tehostavia robotiikan ja automaation ratkaisuja henkilöstön kannalta tuloksellisella tavalla. Kohderyhmänä hankkeessa ovat keskisuomalaiset pk-yritykset palvelu-, hyvinvointi- ja tuotantoteollisuuden aloilta.

Lue lisää

Teaser_RC_320x180.png

RoboCountryside

Hanke on päättynyt. Tiedonvälityshankkeen tavoitteena oli jakaa uusinta robotisaatioon liittyvää tietoa, vahvistaa maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä tukea teknologisten ratkaisujen käytäntöön viemistä. Hankeessa vaikutettiin robotiikkaan liittyviin asenteisiin sekä rohkaistiin robotiikan kokeilukulttuuriin. Tutustu tuloksiin!

Lue lisää

Robotics by JAMKin projekteja rahoittaa

 Euroopan unioni - Euroopan aluekehitysrahaston logoEuroopan unioni - Euroopan sosiaalirahaston logo  VipuvoimaaEU:lta 2014-2020 -logo  Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin -logoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo

Automaatio ja robotiikka JAMKin vahvuusala

JAMK panostaa automaation ja robotiikan osaamiseen kehittäen jatkuvasti alan koulutuksia, TKI-toimintaa ja palveluita laajan yhteistyöverkostomme kanssa.

Tutustu automaation ja robotiikan kokonaisuuteen

 

Robotiikassa tapahtuu

19.3.2021

Teollisuusrobotiikan pilotit pk-yrityksille: Robots on Road tulosseminaari

Millaisia mahdollisuuksia robotiikka luo teollisuuden pk-yrityksille? Auttaako robotiikka tehostamaan tuotantoa? Voidaanko työntekijöiden hyvinvointia parantaa robotiikan avulla? Syksyllä päättyvässä Robots on Road -projektissa on tehty runsaasti testauksia ja pilotointeja yritysten tarpeisiin. Tulosseminaarissa esitellään pilottien tuloksia ja myös yritykset pääsevät kertomaan kokemuksistaan!

24.11.2020

Robotiikan mahdollisuudet maaseudulla: 360 päätösseminaari

RoboCountryside - Robotiikasta kilpailukykyä ja elinvoimaa maakuntaan projekti on päätösvaiheessa. Millaisia tuloksia tiedonvälityshankkeessa saatiin aikaan? Muuttuivatko robotiikkaan liittyvät asenteet ja saatiinko robotiikan kokeilukulttuuria lisättyä maaseudun yrityksissä? Pääset tutustumaan materiaaleihin 360 ympäristössä sekä osallistumaan keskusteluun mm. virtuaalikahveilla sekä haasta asiantuntija -osioissa.

21.10.2020

Data-analytiikasta uutta osaamista ja liiketoimintaa -hankkeen tuloswebinaari

Toimintaympäristö muuttuu digitalisaation ja nopean teknologian kehittymisen myötä. Muutos tuo yrityksille liiketoiminnallisia haasteita ja mahdollisuuksia.

 
25.5.2021

Fortumin ja JAMKin kehittämä uusi robotiikkaratkaisu lisää työturvallisuutta ja tehostaa ydinvoimalaitosten kunnossapitoa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Fortumin yhteistyönä kehittämä robotti parantaa työturvallisuutta ydinvoimalan höyrystimien tarkastus- ja puhdistustöissä.

7.5.2021

Keskisuomalaisten yritysten robotiikkaosaamista kasvatetaan EU-rahalla – kokonaisbudjetti 1,65 milj. euroa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Robotics by JAMK -osaamiskeskittymä on kasvattanut Keski-Suomen maakunnan robotiikkaosaamista ja -tietoisuutta mm. yrityslähtöisten pilotointien avulla. Kehittämistyön on mahdollistanut 1,65 miljoonan euron EU-rahoitus viimeisen kolmen vuoden aikana.

6.4.2021

Robotiikka luo kasvumahdollisuuksia maaseutukuntien yrityksille

Peräti 80 % keskisuomalaisten yritysten tuottamista uusista ideoista liittyy teknologian kehittämiseen eri toimialoilla. Kuinka robotiikalla ja siihen liittyvillä teknologioilla voidaan tukea erityisesti maaseudulla asumista ja maaseudun pk-yritysten toimintaedellytyksiä?

Näytä lisää
 

Blogit #robotiikka

Robotti tuli töihin – ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet isännöintialalla
17.6.2021 8:05

Robotti tuli töihin – ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet isännöintialalla

Ira Tenhunen kirjoittaa maaliskuussa 2021 julkaistussa Isännöintiliiton blogitekstissä isännöintialan olevan takamatkalla digitalisaation hy...
Robotti tuli töihin: Hyvinvointialan fast track käynnistyi työpajalla
1.2.2021 13:53

Robotti tuli töihin: Hyvinvointialan fast track käynnistyi työpajalla

Kuten aiemmasta blogista olemme saaneet lukea, Robotti tuli töihin -hankkeessa (ESR) on palvelualan pk-yritysten kanssa edetty syksyn 2020 a...
Robotti tuli töihin: ohjelmistorobotiikan työpajoista pilotteihin
17.12.2020 8:14

Robotti tuli töihin: ohjelmistorobotiikan työpajoista pilotteihin

Syksyn 2020 aikana Robotti tuli töihin -hankkeessa (ESR) on edetty pk-yritysten kanssa kohti robotiikan pilotointeja. Pilotoinnit tullaan to...
Valtra pilotti: Robotiikka helpottaa työn kuomittavuutta ja nopeuttaa työvaiheita
2.12.2020 12:55

Valtra pilotti: Robotiikka helpottaa työn kuomittavuutta ja nopeuttaa työvaiheita

Valtra halusi robotisoida käsityönä tehtävän O-renkaiden asennuksen nippoihin. Osat liittyvät toimeksiantajan valmistamien traktoreiden koko...
Monien mahdollisuuksien automaatiota ja robotiikkaa
22.9.2020 6:57

Monien mahdollisuuksien automaatiota ja robotiikkaa

Artikkeli automaation ja robotiikan monet mahdollisuudet -webinaarisarjasta Automaatiosta ja robotiikasta kiinnostuneille järjestettiin 10-o...
Mobiilirobotin paikoitusongelma ratkaistiin konenäöllä
17.9.2020 6:17

Mobiilirobotin paikoitusongelma ratkaistiin konenäöllä

JAMKin Robots on Road –hankkeessa toteutettiin yhteistyössä Transval Teollisuuspalveluiden kanssa pilotointi, jossa MiR100 mobiilirobottia o...
Näytä lisää
 

Yhteystiedot

Asiantuntijuusalueet

Teollisuurobotiikka: Juho Riekkinen
Ohjelmistorobotiikka ja johtaminen: Henna-Riikka Markkio
Hyvinvointirobotiikka: Toni Pekkola
Opetusteknologia: Mikael Viitasaari

Riekkinen Juho

Riekkinen Juho

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358405716417
Markkio Henna-Riikka

Markkio Henna-Riikka

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358406623244
Näytä lisää
Pekkola Toni

Pekkola Toni

Projektiasiantuntija, Project Specialist
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503382260
Näytä lisää

Robotics by JAMK somessa

 
Facebook post by JAMK teknologia Tule kuulolle 19.5. järjestettävään teollisuusrobotiikan verkkoseminaariin! Kerromme millaisia pilotointeja yrityksille on tehty ja mitkä olivat tulokset. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan ⬇️ #robotisaatio #robotiikka #EAKR@Rakennerahastot https://www.jamk.fi/fi/Tapahtumat/robots-on-road-tulosseminaari/
Instagram-kuva käyttäjältä jamk.fi #Repost@jamk_teknologia • • • • • • Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n vuoden opinnäytetyökilpailusta napsahti tänä vuonna Jamkin logistiikan ja rakentamisen tulosalueelle tuplapotti: mainetta ja kunniaa niitettiin sekä AMK-opinnäytetyö että YAMK-opinnäytetyö sarjoissa. Vuoden AMK-opinnäytetyönä palkittiin Amir Sultanbekovin opinnäyte "Multi-objective inventory optimization tool development" ja YAMK-opinnäytetyösarjan palkinnon pokkasi Ville Karjalainen työllään "Robotiikka sisälogistiikassa – Logistiikkainsinöörin tulevaisuuden osaamistarpeet". Onnittelut molemmille mahtavista saavutuksista - voittajien on helppo hymyillä! #JAMK #JAMKlogistiikka #logistiikka #insinöörikoulutus #logyry #vuodenopinnäytetyö #voittokotiin
Facebook post by JAMK teknologia Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n vuoden opinnäytetyökilpailusta napsahti tänä vuonna Jamkin logistiikan ja rakentamisen tulosalueelle tuplapotti: mainetta ja kunniaa niitettiin sekä AMK-opinnäytetyö että YAMK-opinnäytetyö sarjoissa. Vuoden AMK-opinnäytetyönä palkittiin Amir Sultanbekovin opinnäyte "Multi-objective inventory optimization tool development" ja YAMK-opinnäytetyösarjan palkinnon pokkasi Ville Karjalainen työllään "Robotiikka sisälogistiikassa – Logistiikkainsinöörin tulevaisuuden osaamistarpeet". Onnittelut molemmille mahtavista saavutuksista - voittajien on helppo hymyillä! #JAMK #JAMKlogistiikka #logistiikka #insinöörikoulutus #logyry #vuodenopinnäytetyö #voittokotiin https://www.logy.fi/tietoa/uutiset-ja-blogit/uutisarkisto/uutinen/2020/vuoden-2020-parhaat-opinnaytetyot-palkittiin.html?fbclid=IwAR0tKUZFk4nJk-9zQEODjRvsms56pAB1EWeYWb74YtbacwliuGOpOpPlXF8
Instagram-kuva käyttäjältä jamk_teknologia Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n vuoden opinnäytetyökilpailusta napsahti tänä vuonna Jamkin logistiikan ja rakentamisen tulosalueelle tuplapotti: mainetta ja kunniaa niitettiin sekä AMK-opinnäytetyö että YAMK-opinnäytetyö sarjoissa. Vuoden AMK-opinnäytetyönä palkittiin Amir Sultanbekovin opinnäyte "Multi-objective inventory optimization tool development" ja YAMK-opinnäytetyösarjan palkinnon pokkasi Ville Karjalainen työllään "Robotiikka sisälogistiikassa – Logistiikkainsinöörin tulevaisuuden osaamistarpeet". Onnittelut molemmille mahtavista saavutuksista - voittajien on helppo hymyillä! #JAMK #JAMKlogistiikka #logistiikka #insinöörikoulutus #logyry #vuodenopinnäytetyö #voittokotiin
Instagram-kuva käyttäjältä jamk_teknologia Kyllä insinööri ratkaisee! Moottorin mitoitusongelmaan löytyi ratkaisu perinteisesti valkotaulun ja kynän avulla 👏😄 #insinööri #robotiikka #roboticsbyjamk #ror
Facebook post by JAMK teknologia Insinööri ratkaisee tilanteen kuin tilanteen! Tässä ratkaisu moottorin mitoitusongelmaan by Janne 🙌🤓 #robotiikka #ror #roboticsbyjamk
Facebook post by JAMK teknologia Robotiikan ympärillä vellovaa mystiikka puretaan mm. videoiden avulla. Kuvaukset tänään käynnissä robotiikan labrassa! #robotiikka #roboticsbyjamk #mystiikkaa@jamk.fi
Instagram-kuva käyttäjältä jamk_teknologia Robotiikan ympärillä vellovaa mystiikka puretaan mm. videoiden avulla. Kuvaukset tänään käynnissä robotiikan labrassa! #robotiikka #roboticsbyjamk #mystiikkaa@jamk.fi
Instagram-kuva käyttäjältä jamk_teknologia Tänään tehdään RoboCountryside hankkeen vaikuttavuusvideokuvauksia #biotalouskampus Maisemat on kohdillaan! 👏🌿 #robocountryside #vaikuttavuus #robotiikkaamaaseudulla #drone@jamk_biotalous