INPRO-hankkeen varsinaiset toimijat​

INPRO-hankkeessa on toimijoita neljästä maasta (Hollanti, Belgia, Itävalta ja Suomi), jotka kaikki toimivat yhdessä kaikissa työpaketeissa (kuvio). Kullakin toimijalla on vastuullaan tietty työpaketti.​

INPRO-hankkeessa mukana olevat korkeakoulut ovat:​

Hanzehogeschool Groningen on hankkeen päätoteuttaja ja vastaa hankkeen kokonaiskoordinoinnista. Lisäksi hollantilaiset asiantuntijat osallistuvat kehittämiseen eri työpaketeissa. ​

University of Applied Sciences and Arts Antwerp vastaa ammattienvälisen oppimisen ja sen kompetenssien määrittelystä (työpaketti 4) -  kuinka voimme arvioida monialaisuutta ja millaista osaamista kouluttajat tarvitsevat? ​

Jyväskylän ammattikorkeakoulu vastaa asiakaslähtöisen toimintakyvyn ja  ammattienvälisen yhteistyön kehittämisestä perustuen WHO:n toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainväliseen luokitukseen (ICF) (työpaketti 5) sekä tulosten levittämisestä (työpaketti 3).

Fachhochschule Sankt Pölten vastaa korkeakoulujen ammattienväliseen oppimiseen liittyvistä interventioista (työpaketti 6) sekä koordinoi (co-lead) hankkeen laatutyötä (työpaketti 2). ​

INPRO-hankkeessa on mukana olevat työelämäkumppanit ovat:

Revalidatie Friesland Hollanista on kuntoutuskeskus, jossa toimii opiskelijalähtöinen oppimisympäristö. Heidän vastuullaan on työpaketin 7 koordinointi (monialainen oppiminen käytännön työelämässä). ​

Kuntoutuskeskus Moorheilbad Harbach Itävallasta koodinoi hankkeen laatujohtamista (työpaketti 2).​

Coronaria kuntoutuspalvelut Suomesta on koodinoimassa asikaslähtöisen toimintakyvyyn (ICF) ja ammattienvälisen yhteistyön kehittämistä (työpaketti 5) yhdessä JAMK:n kanssa. ​

Yhteistyökumppanit / yhteistyötahot​

Hankkeessa hyödynnetään tulosten levittämiseksi verkkosivujen lisäksi myös eri maiden kansallisten yhteistyötahojen organisoimia kogresseja ja webinaareja. Näistä tiedotetaan hankkeen uutisissa tai kalenterissa tulevat tapahtumat -kohdasssa.

INPRO-hankkeen kansainvälisinä kumppaneina (associate partners) ovat:

ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education)

EIPEN (European Interprofessional Practice & Education Network)

EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians)

COHEHRE (Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe)

REVNL (Revalidatie Nederland (Rehabilitation The Netherlands))

ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education)

Lisäksi kussakin maassa tullaan kokoamaan yhteistyöverkostoja tukemaan ammattienvälisen yhteistyön (IPECP) -mallien ja materiaalien käytäntöön levittämistä.