Ilmaisia osaamiskartoituksia yrityksille syksyllä 2019

 

 

Hankkeessa tehtävät osaamiskartoitukset yrityksille ovat alkaneet ja niitä tehdään vielä vuoden 2020 aikana. Osaamiskartoitukset tehdään yrittäjän luona haastatteluna ja ne kestävät noin kaksi tuntia. Tavoite on kartoittaa mukana olevien yritysten liiketoiminta- ja sosiaali- ja terveysalan osaaminen sekä tunnistaa kehittämistarpeet.  Osaamiskartoitus on pohja yrittäjälle laadittavaan yrityksen kehittämissuunnitelmaan. Suunnitelmaan valitaan kunkin yrityksen tärkeimmät kehittämisinterventiot huomioiden sote-alan muutoksessa oleva toimintaympäristö.

Hanke on suunnattu maaseudun mikro- ja pienyrityksille, jotka toimivat sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialalla. Hankkeen kohdealueet ovat erityisesti: 1) Joutsa, Luhanka, Toivakka 2) Keuruu, Multia, Petäjävesi 3) Muurame ja 4) Jämsä. 

Osaamiskartoitukseen pääset mukaan ottamalla yhteyttä projektipäällikkö Ulla Teppoon;

p. 050 3722779, etunimi.sukunimi@jamk.fi