BioPaavo järjestää ja fasilitoi erilaisia työpajoja. Työpajat ovat erinomainen keino koota yhteen erilaista osaamista ja monipuolisia näkökulmia uusien ideoiden synnyttämiseksi ja esimerkiksi yhteisen hankesuunnittelun käynnistämiseksi. Työpajojen tuloksena on lähtökohtaisesti yhteinen ja kaikkien osallistujien käytettävissä oleva tuotos, jonka tarkoituksena on edistää yhteistä tekemistä ja työskentelyn kohteena olevaa teemaa.

Järjestämme työpajoja kontakti-, verkko- ja hybriditoteutuksena. Työpajan sisältö, kesto ja markkinointi suunnitellaan yhdessä toimeksiantajan kanssa työpajan teemaan ja tarkoitukseen sopivaksi. BioPaavon työpajoissa hyödynnetään Howspace-verkkofasilitointialustaa, joka mahdollistaa osallistujien vuorovaikutteisen keskustelun myös verkko- ja hybriditoteutuksissa.

TyopajaProsessi.png

Haluatko järjestää työpajan? Ota yhteyttä, suunnitellaan tarpeisiisi sopiva tilaisuus!

Esimerkkejä aiemmista tapahtumista

5G maatalouden tukena